Tytuł:
  W pięknym miejscu na Warmii mieszkamy i o nasz Bukwałd wspólnie z mieszkańcami zadbamy
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd/ Mieszkańcy miejscowości Bukwałd
Czas trwania projektu:
  01.07.2015 – 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Bukwałd
Opis:
Bukwałd jest miejscowością pięknie położoną przez którą przebiega szlak turystyczny oraz droga, która łączy mieszkańców z różnych gmin . Wieś położona jest w otoczeniu lasów i jezior, którą odwiedza bardzo dużo turystów i  rowerzystów. Zagospodarowany pas zieleni, który do tej pory był wysypiskiem śmieci, bardzo poprawił główny szlak komunikacyjny. Zostały zakupione rośliny, którymi obsadzona została skarpa. W pierwszej kolejności mieszkańcy oczyścili skarpę z krzaków,  korzeni drzew oraz śmieci, a także wzmocnili ją przed osuwaniem poprzez ułożenie kamieni wzdłuż skarpy.

Mieszkańcy bardzo zaangażowali się w pracę na rzecz wsi. Zauważyli, że może być czysto i estetycznie, wzrosła świadomość, że miejsca niczyje nie muszą być wysypiskiem śmieci, a mogą być wizytówką wsi. Grupa inicjatywna poprzez projekt zbudowała społeczeństwo obywatelskie, pokazała młodym ludziom i dzieciom, że należy dbać o swoją miejscowość, zauważyli, że to jak wygląda wieś świadczy o tym jakimi są mieszkańcami.

Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 35
Kwota projektu (zł):
  1.975
Kwota dotacji (zł):
  1.500
Wkład własny (zł):
  475

Tytuł:
  START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja Dalekiego Zasięgu
Czas trwania projektu:
  04.05.2015 – 31.10.2015 
Miejsce realizacji projektu:
  Dywity
Opis:

Projekt "START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu" miał na celu wzmocnienie potencjału technicznego Fundacji. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów.
2. Zaprojektowanie i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (strona WWW, logo). Fundacja wykupiła już przed projektem domenę www.dalekizasieg.org i hosting. W okresie maj – październik współpracowaliśmy z grafikiem, konsultowaliśmy nasze pomysły dotyczące loga, szablonu strony WWW. Następnie wypełnialiśmy tę stronę treścią.

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał Fundacji w zakresie:
- technicznym - urządzenie wielofunkcyjne, zawierające drukarkę, ksero, skaner umożliwi fundacji samodzielne podejmowania różnorodnych inicjatyw bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych (najczęściej odpłatnych) i niegenerowania niepotrzebnych kosztów,
- informacyjno-promocyjnym - zaplanowane wydatki projektowe związane z promocją (strona WWW, wizytówki, logo, wizualizacja) zwiększyły naszą rozpoznawalność oraz ułatwiają osobom/organizacjom/instytucjom zainteresowanym współpracą dotarcie do nas.
Kwota projektu (zł):
  3430
Kwota dotacji (zł):
  3080
Wkład własny (zł):
  350

Tytuł:
 Porządkujemy osiedle mieszkaniowe
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
Aktywni POMowcy
Czas trwania projektu:
  20.04.2015 - 17.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Górowo Iławeckie
Opis:

Projekt pn. "Porządkujemy Osiedle Mieszkaniowe" pozwolił na integrację międzypokoleniową mieszkańców oraz przekazał praktyczną wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu polegała na wspólnym sprzątaniu terenu osiedla mieszkaniowego oraz montażu zestawu słonecznego wraz z lampami do oświetlenia śmietnika. W ramach projektu zorganizowano dwa integracyjne spotkania przy ognisku, w trakcie których zostały przeprowadzone trzy spotkania informacyjne związane z tematyką ekologii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach ogniska, które odbyło się 24.09.2015 przeprowadzone zostały 3 nieodpłatne i ogólnodostępne spotkania informacyjne. Jedno pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania środków na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)". Spotkanie poprowadził specjalista z  WFOŚiGW w Olsztynie Pani Justyna Raczyńska. Drugie spotkanie pt. "Szczegółowe postępowania przy segregowaniu odpadów komunalnych". Spotkanie poprowadził Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie Pan Jacek Kostka. Spotkanie pt. "Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi" spotkanie poprowadził Prezes OSP w Górowie Iławeckim Pan Adam Ciosek.

W ramach projektu nastąpiła:
a) integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez aktywny udział w porządkowaniu osiedla i doprowadzenie do skutecznej i pełnej segregacji odpadów komunalnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu doprowadziła do zintegrowania mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa, a zarazem wyedukowania mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych co umożliwiło osiągnięcie wysokiego poziomu segregacji,
b) poprawa estetyki samego śmietnika i otoczenia,
c) zaangażowanie mieszkańców w działania wybiegające ponad zakres dofinansowanego projektu - wyrównano chodnik oraz uzupełnione zostały nieutwardzone przejścia do śmietnika, zorganizowano naprawę pojemników na odpady we własnym zakresie mieszkańców,
d) trwałość produktów - zrealizowane produkty (oświetlenie zasilane z energii słonecznej, lampy itp.)  pozostały na stałe w miejscu realizacji i będą służyć lokalnej społeczności codziennie w praktyczny sposób,
e) projekt po okresie realizacji, cały czas propaguje ideę odnawialnych źródeł energii, a w szczególności uzyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej, która w praktyce może zostać zweryfikowana na podstawie faktycznych obserwacji,
f) umożliwienie korzystania przez mieszkańców naszego osiedla z najnowszych rozwiązań stosowanych w kraju.

Realizacja projektu pozwoliła lepiej i skuteczniej dbać o środowisko naturalne.
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 25
Kwota projektu (zł):
  5001
Kwota dotacji (zł):
  4099
Wkład własny (zł):
902

Tytuł:
  Z DOŁu do góry
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Jesteśmy/ grupa nieformalna Aktywnie zdołowani
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  wieś Dół
Opis:

Realizacja projektu pn. „Z Dołu do góry” trwała od czerwca do października tego roku. Działaniami objęci zostali mieszkańcy wsi Dół. Celem głównym była aktywizacja ich. W czerwcu przygotowywane zostały umowy z wolontariuszami, ustalone zostały terminy warsztatów oraz zakupy. W lipcu rozpoczęto realizację różnotematycznych bloków warsztatowych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 12-godzinnych warsztatach fotograficznych, 3 spotkaniach kulinarnych, 8-godzinnych zajęć stolarskich oraz  zajęciach filmowych. Każdy znalazł zajęcie dla siebie. Ponadto powstał album ze zdjęciami rodzin zamieszkałych całą miejscowość Dół.

Na koniec  zorganizowano dwa działania. Spotkanie z Martą Chodorowską – aktorką serialu „Ranczo”, która opowiedziała o swojej pracy i przeprowadziła warsztaty związane ze sztuką aktorską oraz festiwal twórczości lokalnych - amatorskich twórców kultury. W ramach festiwalu odbyło się kino ‘pod chmurką’ , wystawa prac artystycznych (rzeźba i obraz) w wykonaniu lokalnych twórców z powiatu iławskiego oraz przegląd muzyczny zespołów i solistów, zaproszonych przez organizatorów.


Kwota projektu (zł):
  6.392
Kwota dotacji (zł):
  3.472
Wkład własny (zł):
  2.920

 
 
    

Tytuł:
  ENERGIA MUZYKI
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  MUZYCY SPOŁECZNIE ENERGICZNI
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Dobre Miasto
Opis:

Grupa inicjatywna to muzycy, których celem jest rozwinięcie pasji muzycznych dzieciaków z małych miasteczek i wsi. Na początku czerwca odbyły się pierwsze przesłuchania w 3 szkołach podstawowych w Dobrym Mieście. Po rekrutacji zakwalifikowano 12 młodych osób, które posiadają słuch muzyczny. Po przerwie wakacyjnej wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaczęły się również zajęcia nauki gry na perkusji. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwu i jednoosobowych składach. Przedstawiona oferta kulturalna wpłynie na rozwinięcie poczucia wartości, wrażliwości muzycznej oraz pasji młodego pokolenia.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  7.960
Kwota dotacji (zł):
  4.410
Wkład własny (zł):
  3.550

 
 
    

Tytuł:
  BOSA EKOLOGIA
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych / BOSA EKOLOGIA
Czas trwania projektu:
  06.04.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Praslity 
Opis:

Grupa nieformalna stanowi grupę osób zintegrowanych wokół tworzącej się idei wioski tematycznej w miejscowości Praslity (gmina Dobre Miasto) opartej o temat ekologii.

Projekt polega na utworzeniu ścieżki terapeutyczno–sensorycznej w kształcie labiryntu, który wykonany zostanie z sadzonek wierzby energetycznej. W miejscowości znajdują się gospodarstwa ekologiczne, producenci zdrowej żywności, pasjonaci budownictwa z naturalnych surowców. Stworzenie innowacyjnej dla otoczenia ścieżki terapeutyczno-sensorycznej, umożliwi zintegrowanie wszystkich mieszkańców wsi i zewnętrzne propagowanie idei ekologii i natury w życiu codziennym. Więcej informacji o wsi tematycznej pod przewodnim hasłem BOSA EKOLOGIA znajdziemy na stronie WWW.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 12
Kwota projektu (zł):
  6.460
Kwota dotacji (zł):
  4.180
Wkład własny (zł):
  2.280

 
 
    

Tytuł:
  „Mali konstruktorzy”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Grupa Nieformalna Rodzice na start
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Olsztyn
Opis:

Głównym celem projektu, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę za pomocą ulubionych klocków Lego. Zajęcia z robotyki prowadzone przez Pedagogów i rodziców mają na celu pobudzenie rozwoju cech dzieci takich jak: wytrwałość, spostrzegawczość, koncentracja, koordynacja ruchowa czy praca w grupie. Poprzez zakup wyposażenia w postaci zestawów klocków edukacyjnych Lego oraz specjalistycznej instrukcji zapewnimy kompleksowe i kompletne narzędzia do nauki dla dzieci.

Ilość odbiorców projektu: 36 osób/ dzieci 
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 4
Kwota projektu (zł):
  3.824
Kwota dotacji (zł):
  3.000
Wkład własny (zł):
   824

 
 
    

Tytuł:
  Zróbmy to razem
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” / Grupa nieformalna Zielona Wieś Redykajny
Czas trwania projektu:
  09.05.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Park w centrum wsi Redykajny, gmina Dywity
Opis:

Park wiejski we wsi Redykajny powstał w 2013 roku. Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem i Radą Sołecką na czele dążą do ciągłego uatrakcyjniania tego miejsca. Zaangażowali wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie, mieszkańców wsi Redykajny oraz harcerzy z 34 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Antidotum” z Dywit, którzy nasadzili ponad 350 bylin-cebulek kwiatów wieloletnich. Dzięki dofinasowaniu z FIO stworzone zostały również kąciki przyrodniczo-tematyczne tj. łąka kwietna, hotele dla owadów, ścieżka sensoryczna oraz kąciki z instrumentami wykonanymi z bambusa.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  30
Kwota projektu (zł):
  5.240
Kwota dotacji (zł):
  3.000
Wkład własny (zł):
  2.240

  
 
    

Tytuł:
   MĄDRY MALUCH
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  MĄDRY MALUCH
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Dobre Miasto
Opis:

ROBOLANDIA czyli zajęcia dla przedszkolaków o charakterze naukowo-technicznym, rozwijające kreatywność i zainteresowania naukami ścisłymi. Dzieci uczą się planowania, postępowania zgodnie z instrukcją, same wykonują konstrukcje techniczne. Zajęcia powadzone są w 4 grupach wiekowych (2, 3, 4, 5 i 6 lat) na bazie profesjonalnych klocków LEGO DUPLO serii EDUCATION oraz magnetycznych klocków MAGFORMERS. Dzięki przedstawionej ofercie rozwija się u dzieci zdolność syntetycznego myślenia, konsekwencji i wyciągania wniosków. Zajęcia odbywają się w przedszkolu niepublicznym Jaś i Małgosia w Dobrym Mieście.


Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  4
Kwota projektu (zł):
  5.310
Kwota dotacji (zł):
  3.760
Wkład własny (zł):
  1.550

  
 
    

Tytuł:
   „Witamy w Blankach”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Babki Zielarki
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.06.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Wieś Blanki - gmina Lidzbark Warmiński 
Opis:

Celem projektu było zbudowanie dwóch tablic – witaczy, informujących przejezdnych gości o tym, że znajdują się w wiosce tematycznej „Zielarska Wieś Blanki”. Założeniem mieszkańców było, aby wieś wyróżniała się spośród ościennych wsi i była zauważalna przez turystów, których przebywa na Warmii coraz więcej. Społeczność wykazała się dużym zaangażowaniem i chętnie włączyła się w pracę związane z projektem. Został uprzątnięty teren, na którym postawione zostały tablice, a wokół nich wykonano nasadzenia wieloletnich krzewów i ziół.

Więcej informacji o ww. wiosce tematycznej znajdą Państwo na stronie www oraz na facebooku.

Ilość odbiorców projektu:
  Mieszkańcy wsi Blanki, goście przejezdni, turyści
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  10
Kwota projektu (zł):
  3.580
Kwota dotacji (zł):
  2.400
Wkład własny (zł):
  1.180

   
 
    

Tytuł:
   „Kusot On Fire – Project”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Kusot On Fire – Team
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 – 15.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Olsztyn, Park im. J. Kusocińskiego
Opis:

Głównym celem projektu pt. „Kusot On Fire – Project” była organizacja eventu, na którym uczestnicy promowali ideę jazdy na deskorolkach. W konkursie wzięło udział ok. 30 uczestników. Najlepsi zgarnęli cenne nagrody. Rozdawane były ciekawe upominki dla rodzin z dziećmi którzy przyszli do Parku Kusocińskiego. Uczestnicy na żywo malowali graffiti, upamiętniające imprezę. Dzięki połączeniu rozrywki z zabawą zaplanowana impreza zgromadziła wiele osób nie tylko młodych fanów jazdy na deskach ale również całe rodziny z dziećmi.

Całe wydarzenie było filmowane przez znaną w Olsztynie grupę 813 studio, które jest dostępne na stronie http://www.kusotonfire.pl/.

Ilość odbiorców projektu:
  30 osób, impreza ok 150 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  4
Ogłoszenia internetowe:
 facebook
Kwota projektu (zł):
  3.955
Kwota dotacji (zł):
  3.385
Wkład własny (zł):
  570

 
 
    

Tytuł:
   „WENA – sztuka sposobem na życie”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  „Grupa wokalno-teatralna WENA”
Czas trwania projektu:
    25.04.2015 – 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Świetlica wiejska w Kandytach, Studio – Piwnica Artystyczna w Bartoszycach, świetlice wiejskie gminy Górowo Iławieckie
Opis:

Mieszkańcy wsi Kandyty zrealizowali projekt pt. „WENA – sztuka sposobem na życie”, dzięki któremu zrealizowany został cykl warsztatów teatralno-wokalnych. Uczestnikami zajęć są członkinie zespołu „WENA” oraz mieszkańcy Kandyt. Zwieńczeniem warsztatów będzie organizacja wieczoru autorskiego ks. kanonika Jana Pietrzyka oraz wystawienie 2 spektakli opracowanych podczas wspólnych zajęć wokalno-teatralnych. Członkinie grupy teatralnej wzięły również udział w zajęciach z mikrofonem pod okiem Pana Krzysztofa Kowalskiego z Bartoszyc. Zostały także zakupione jednolite stroje dla członkiń zespołu. Wspólny udział w warsztatach dzieci, młodzieży i dorosłych sprzyjał wzajemnej wymianie doświadczeń, zacieśnianiu więzi, a w konsekwencjach integracji wielopokoleniowej i podniesienie jakości życia społeczno–kulturowego w Kandytach.

Ilość odbiorców projektu:
  Mieszkańcy Kandyt
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  9
Ogłoszenia internetowe:
  www.kandyty.wm.pl
  www.gorowoilawieckie.eu
Kwota projektu (zł):
  2.590
Kwota dotacji (zł):
  2.100
Wkład własny (zł):
  490


 
    

Tytuł:
    Być kobietą 
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Lokalne Liderki
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 – 30.06.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Gmina Dobre Miasto, w miejscach z przystosowaniem konferencyjnym
Opis:

Lokalne Liderki - kobiety zamieszkujące gminę Dobre Miasto zrealizowały projekt pt. „Być Kobietą”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji programu mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie  oraz wsparciem sponsorów, zostały zorganizowane 3 spotkania  tematyczne dotyczące: stylizacji, wizażu oraz treningu motywacyjnego, którego zadaniem było pobudzenie do działania, przełamania barier i pozytywne patrzenie na świat. Spotkania miały na celu pogłębienia wiedzy  uczestniczek o dopasowywaniu ubrań i makijażu do okazji np. na spotkanie z przyjaciółmi, do pracy, spotkanie biznesowe czy wystąpienie publiczne. Lokalne Liderki które zdobyły wiedze teoretyczną i praktyczną podczas projektu pt. „Być Kobietą” poprawiły swoją samoocenę oraz chęć samodoskonalenia.

Ilość odbiorców projektu:
  15 kobiet na każdych zajęciach
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:
  5
Kwota projektu (zł):
  2.440
Kwota dotacji (zł):
  1.800
Wkład własny (zł):
  640
 
    

Tytuł:
    SUPER SENIOR
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Aktywni dla zdrowia
Czas trwania projektu:
    20.04.2015 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Dobre Miasto
Opis:

W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia usprawniające dla grupy seniorów, w których udział wzięło 12 kobiet, posiadających zróżnicowane problemy sprawnościowe takie jak nadwaga czy trudności ruchowe. Cykl zajęć trwał 10 tygodni: 2 razy w tygodniu po 1 godzinie w strefie fitness w Dobrym Mieście. Zajęcia prowadzone były przez trenera posiadającego kwalifikacje zawodowe w zakresie rehabilitacji i trenerskim.

Drugim działaniem było 3 godzinne seminarium żywieniowe, poświęcone analizie potrzeb żywieniowych dla osób starszych, dostosowaniu schematu żywienia dla indywidualnych jednostek oraz powszechne mity żywieniowe.

Projekt SUPER SENIOR został zrealizowany przez grupę nieformalną Aktywni dla zdrowia w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”.


Kwota projektu (zł):
  4.620
Kwota dotacji (zł):
  4.000

Wkład własny (zł):
  620
 
   

Podczas realizacji projektu pt: "Tam są nasze korzenie - my tu jesteśmy" realizowanego przez grupę "Osadnicy" złożoną z 5 mieszkańców wsi Małkinie, Woszczele i Grabnik odbyły się warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz informatyczne. W cyklu warsztatów udział wzięło 20 osób. Byli to mieszkańcy mazurskich wsi w różnym wieku i o różnych korzeniach rodzinnych. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty kulinarne, uczestniczące w nich gospodynie prześcigały się w pieczeniu ciast i przygotowywaniu ryb na różne sposoby. Przepisy były odtwarzane z własnych tradycji rodzinnych. Najczęściej były to bardzo tanie i proste przepisy wykorzystywane w regionach wileńszczyzny, białorusi, ukrainy i podlasia. Wnuki, które przychodziły razem z babciami dowiadywały się przy okazji o perypetiach ich drogi do Polski, o patriotyzmie dziadków w walce o wolność, o biedach które ich spotykały, ale również o jakże pięknych świętach rodzinnych pachnących drożdżówkami i smażoną rybą.
Wspólne śpiewanie piosenek, robienie serwetek na szydełku, czy też tkanie gobelinów uczyniły te warsztaty bardzo atrakcyjnymi. Zawiązały się przyjaźnie między uczestnikami, niektórzy z nich dopiero tutaj mieli okazję się lepiej poznać i polubić.
Zwieńczeniem całego projektu było przygotowanie dekoracji i poczęstunku na coroczny odpust dla mieszkańców i pielgrzymów, którzy przyszli do parafialnego kościoła w Grabniku. Na ten dzień wolontariusze udekorowali wybudowaną wiatę papierowymi kwiatami, które zostały wykonane podczas zajęć. Uczestniczki projektu upiekły 20 rodzajów ciast. Były to bułeczki, rogaliki, chrusty, jabłeczniki, serniki, obwarzanki, pleśniaki i inne. Nie zabrakło wspólnego ogniska z kiełbaskami i śpiewami. Jak miło było usłyszeć - że dla takich specjałów warto było iść, bo nawet nogi przestają boleć jedząc takie wspaniałości własnego wyrobu - jak powiedziała seniorka, uczestniczka pielgrzymki.

 

Mieszkańcy Helenowa w Gminie Elbląg zafundowali sobie pracowite wakacje. Wspólnymi siłami tworzą plac zabaw i miejsce spotkań „pod chmurką”.

Prace trwają od maja 2015 roku i są na ukończeniu. Najpierw było porządkowanie terenu, oczyszczanie go z chwastów i samosiewek potem wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni ziemią. W sierpniu przywieziono piasek i wyposażenie.

Plac zabaw, który powstaje na działce wspólnoty mieszkającej w Helenowie będzie pierwszym, stworzonym przez mieszkańców, wyposażonym w urządzenia placem zabaw niepublicznym (wg Prawa budowlanego), ale służącym wszystkim mieszkańcom. Będzie to jedyne w tym osiedlu miejsce, gdzie będą mogły bezpiecznie bawić się dzieci i spotykać się ich opiekunowie. Adresaci przedsięwzięcia: mali i duzi zakasali rękawy i mimo upałów pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Efekty już cieszą mieszkańców i wyzwalają potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu We wspólnocie siła było zorganizowanie placu zabaw dla dzieci i miejsca rodzinnych spotkań na działce wspólnoty w Helenowie. Ze środków „FIO Warmia Mazury Lokalnie” zostały zakupione huśtawki, zjeżdżalnia, wieża piratów, mostek, piaskownica, ławki i stoły. Wójt Gminy Elbląg współfinansował zadanie, przeznaczając środki na rekultywację terenu i przygotowanie miejsca do posadowienia wyposażenia placu zabaw. Wszystkie elementy zostały poskładane i zamontowane w ramach pracy własnej wolontariuszy - mieszkańców Helenowa.

Działania realizowane w projekcie mają na celu:

- ułatwienie dostępu do miejsc zabawy dla dzieci i ich rodzin,

- pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

- popularyzowanie współpracy i współdziałania,

- integrację mieszkańców Helenowa i sąsiednich miejscowości,

-zacieśnienie współpracy między nieformalną grupą Aktywne Helenowo a Stowarzyszeniem IWA  z Władysławowa.

Uroczyste otwarcie placu zabaw odbędzie się 29 sierpnia 2015 o godz. 16.00.

Zapraszamy!

 

 

Tytuł:
    #musicON – akademia dobrego dźwięku
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Elbląg Europa
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  ELBLĄSKI ODDZIAŁ ABSTRAKCYJNY
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Elbląg
Opis:

Młodzieżowi wolontariusze z Elbląga skupieni wokół Stowarzyszenia Elbląg Europa od lat realizują ambitne przedsięwzięcia poprzez naukę i nabywanie doświadczenia. Jednym z takich przedsięwzięć jest organizacja festiwalu Elbląg Rocks Europa. 15 osobowa grupa młodzieży bierze udział w Szkole Organizatorów Kultury 4 x 8 h ucząc się organizacji i prowadzenia imprez. Doświadczenie zdobywają uczestnicząc w organizacji i obsłudze festiwalu Elbląg Rocks Europa, który odbędzie się 28 sierpnia 2015 roku. Po przeprowadzeniu tych działań – uczestnicy projektu, będą musieli wspólnie zorganizować jedno wydarzenie dla lokalnej społeczności, jako potwierdzenie nabytych kompetencji.

Kwota projektu (zł):
  6.348,90
Kwota dotacji (zł):
  2.748,90

Wkład własny (zł):
  3.600
 
   

Tytuł:
    „DOBRZE DLA DOBREGO”
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Grupa Nieformalna „DOBRZE DLA DOBREGO”
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 - 30.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Dobry
Opis:

Mieszkańcy wsi Dobry, gmina Godkowo, zrealizowali projekt pt. „Pierwszy krok ku zdrowiu”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji z Programu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 oraz wsparciem sponsorów, został wykonany pierwszy we wsi miniplac rekreacyjny z urządzeniami do rekreacji. Mieszkańcy uporządkowali teren, zakupili urządzenia rekreacyjne i zamontowali w centrum wsi przy świetlicy i strażnicy OSP. Rośnie apetyt na zwiększenie ilości urządzeń na miniplacyku rekreacyjnym, zwłaszcza siłowych dla mężczyzn. Realizacja projektu wyzwoliła także aktywność i konkurencję. We wsi powstaje kolejne stowarzyszenie, które zapowiada działania na rzecz wsi. Urządzenia rekreacyjne służą mieszkańcom wsi Dobry, tak młodym jak i seniorom.
Ilość odbiorców projektu:    Mieszkańcy wsi Dobry

Kwota projektu (zł):
  6.000
Kwota dotacji (zł):
  5.000

Wkład własny (zł):
  1.000


   

 

Tytuł:
    "SPORTOWO AKTYWNE DZIECI I RODZICE”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    DLA TOMKA, DAWIDA i KACPRA
Czas trwania projektu:
    01.05.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Nowe Monasterzysko
Opis:

Mieszkańcy wsi Nowe Monasterzysko, gmina Młynary, realizują projekt pt. „Sportowo aktywne dzieci i rodzice”. Wspólną pracą, z pomocą dotacji z Programu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 oraz wsparciem sponsorów, zostało wykonane małe boisko sportowe na terenie przy świetlicy wiejskiej. Jest to pierwszy publiczny teren sportowy we wsi.

W niedzielę 16.06.2015 roku odbył się Pierwszy Piknik Rodzin Wsi, uroczyście otwarto boisko, przeprowadzone zostały gry i zabawy oraz rozegrano międzypokoleniowy mecz piłki nożnej "Geriavit kontra Vibovit".

Przez całe wakacje odbywają się regularnie zajęcia sportowe dla dzieci, prowadzone przez trenerów Klubu Sportowego Syrena z Młynar. Chętni, mogą także poznać zasady sędziowania i prowadzenia treningów. W niedzielę 2 sierpnia 2015 roku odbyło się sportowe spotkanie rodzin, podczas którego poza piłką grano w bule. Ta francuska gra spodoba się mieszkańcom.

Boisko wraz z ogródkiem przy świetlicy jest dostępne i używane przez cały czas; wieczorami ”okupują” je młodzi i starsi mieszkańcy wsi.

Boisko, bramki, siatka, piłki, koszulki będą służyły mieszkańcom w przyszłości, jako dobro wspólne.

Na zakończenie projektu odbędzie się sportowy piknik. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do wspólnej zabawy.

Informacje dot. działań można znaleźć tu: WWW


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Nowego Monasterzyska

Kwota projektu (zł):
  6.050
Kwota dotacji (zł):
  4.260

Wkład własny (zł):
  1.790
 
   

 

Tytuł:
    „Zwierzno pięknieje"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    RAZEM DLA ZWIERZNA
Czas trwania projektu:
    01.04.2015 - 30.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Zwierzno
Opis:

Zgodnie z założeniami projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały działania, które miały na celu zintegrowanie lokalnej społeczności. Postawiona i pomalowana została wiata przy świetlicy wiejskiej. Zakończone zostały także prace przy ogrodzeniu przy bibliotece i przy świetlicy wiejskiej oraz zasadzone kwiatki na placach rekreacyjnych.

We wiacie „Senioritka” odbyła się majówka seniorów, którzy co środa mają swoje spotkania w bibliotece. W maju zorganizowany był Dzień Strażaka, a w czerwcu znakomicie udał się Dzień Dziecka. Tego dnia dla dzieci przygotowane były konkursy z nagrodami a na zakończenie wspólne ognisko. W czerwcu zorganizowany był IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego. Na pikniku goszczonych było wiele organizacji pozarządowych, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów i zrodziło nowe kierunki działania dla wsi.

W czerwcu i lipcu trwały pracę nad polbrukiem w dwóch wiatach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców prace szły w dobrym tempie. Zostały ułożone obrzeża, usypana podsypka końcowym etapem było układanie polbruku. Założone cele zostały zrealizowane, co przyniosło korzyści lokalnej społeczności.


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Zwierzna

Kwota projektu (zł):
  7.154
Kwota dotacji (zł):
  4.654

Wkład własny (zł):
  2.500