Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic pozyskało dofinansowanie dla młodych organizacji pozarządowych na realizację projektu pn. "Majdany na start". Zadanie jest realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w ramach programu mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacja w kwocie 3.400 zł posłuży do wzmocnienia i rozwinięcia stowarzyszenia. Zakupiony z tych pieniędzy zostanie laptop wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz aparat fotograficzny.

Projekt pn. "Być Fit zdrowo żyć" zakłada rozwój aktywności fizycznej w trosce o zdrowie, pielęgnowanie potencjału fizycznego i intelektualnego oraz wzrost świadomości nt. zdrowia i zdrowego stylu żywienia. Uczestnikami jest 30 osobowa grupa.

Projekt ,,Być Fit zdrowo żyć" realizowany w miejscowości wiejskiej Jakubowo Kisielickie na świetlicy, trwać będzie do końca czerwca. Jest to inicjatywa grupy nieformalnej Koła Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jakubowie Kisielickim.

 

 

 

Tytuł:
  Warmińsko-mazurskie forum morsów
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie POZYTYWNI DOBRE MIASTO

Opis:

Głównym celem projektu było propagowanie aktywności społecznej w działaniach służących ochronie zdrowia, wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego naszego województwa do aktywności ruchowej i integracji mieszkańców.

Niniejszy projekt obejmował aktywność DOBROMIEJSKIEGO KLUBU MORSÓW od 26 stycznia do początku marca (do zakończenia sezonu), w zakresie integrowania lokalnego społeczeństwa do aktywności ruchowej a w szczególności morsowania. Działania zrealizowane w ramach projektu: pokazy i warsztaty tańca z ogniami MANDALA, pokazy morsowania, rozgrzewka z udziałem widzów, maraton leśny, zawody pływackie w przerębli, karnawałowa noc morsów (dla każdego). Nocne kąpiele przy pochodniach miały miejsce w miejscowości Swobodna niedaleko Dobrego Miasta.

Rezultaty projektu:

1. Rozwój nawyków prozdrowotnych poprzez aktywne spędzanie czasu przez mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (co najmniej 200 osób).

2. Zintegrowanie środowisk morsowych w działaniach własnych oraz w działaniach społecznych na rzecz promowania aktywności ruchowej i bogactwa środowiska naturalnego Warmii i Mazur - 11 klubów morsowych.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia POZTYWNI DOBRE MIASTO można znaleźć na stronie FACEBOOK

Więcej informacji o projekcie:

http://dobremiasto.wm.pl/330888,Karnawalowa-Noc-Morsow-przy-pochodniach.html#axzz48uOn925K

Kwota projektu (zł):
  6.400,00
Kwota dotacji (zł):
  4.200,00
Wkład własny (zł):
  2.200,00

 

 

 

Tytuł:
  Średniowieczni szachiści
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie "roZruSZnik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Pisz
Opis:

Głównym celem projektu było zachęcenie piskiej społeczności do aktywności na świeżym powietrzu, zmobilizowanie ludzi do zrobienie czegoś wspólnie przy odrobinie humoru i zabawy, zintegrowanie mieszkańców oraz pokazanie ciekawych i niekonwencjonalnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 spotkania warsztatowo-organizacyjne i turniej szachowy:

- 25 maja odbyły się warsztaty z gry na bębnach afrykańskich i POI        
- 7 czerwca przeprowadzono warsztaty z malowania twarzy i chodzenia na szczudłach
- 12 czerwca zorganizowano  warsztaty strzelniczo-łucznicze
- 19 września przeprowadzono warsztaty DIY (Do IT Yourself - zrób to sam) 
- 10 października przyniósł turniej żywych szachów.

W warsztatach DIY udział brały 22 osoby z dziećmi (planowanych było 15os). Zwiększone zainteresowanie bardzo ucieszyło organizatorów. Część uczestników poznała techniki kanzashi. Wykonali oni przepiękne kwiaty i ozdoby z materiału. Druga część zmierzyła swoje siły z masą solną. Efektem ich pracy są śliczne rzeźby np. zwierząt czy samochodów. Wszyscy ochotnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć i rozwinęli swoją kreatywność. Niektórzy z nich nawiązali nowe znajomości. Podczas warsztatów grupa wolontariuszy przygotowywała stroje i rekwizyty do turnieju.

Udział w turnieju żywych szachów brało 16 osób. Rozegrały one kilka partii szachowych/warcabowych, gdyż każda z drużyn chciała się odegrać. Podczas gry nie zabrakło śmiechów i wygłupów. Każdemu dopisywał dobry humor. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Na koniec turnieju odbył się krótki kurs nauki gry na bębnach afrykańskich i korzystania z POI i wachlarzy do tańca z ogniem, a maluchy otrzymały kolorowe zwierzątka z baloników.

Podczas realizacji projektu społeczność piska bardziej otworzyła się na inicjatywy społeczne, szczególnie te intrygujące i inne. Ludzie w miłej i zabawnej atmosferze spędzili wolny czas. Zawiązała się pewna bliskość i porozumienie między starszym, a młodszym pokoleniem podczas gry w szachy. Pomimo niesprzyjającej aury, ludzie wyszli na plac i wzięli udział we wspólnej rozgrywce.

Ilość odbiorców projektu: 30
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 6
Ogłoszenia internetowe: facebook
Kwota projektu (zł):
  4710,00
Kwota dotacji (zł):
  4000,00
Wkład własny (zł):
  710,00

 

 

Tytuł:
  START-UP Młodej organizacji pozarządowej - FUNDACJI
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  FUNDACJA "RÓŻA WIATRÓW" INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Czas trwania projektu:
  01.06 - 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Wydminy, Wilkasy
Opis:

Celem projektu SZTUKA STARYCH MISTRZÓW było zaprezentowanie dzieł sztuki lokalnym społecznościom. Wystawa SZTUKA STARYCH  MISTRZÓW była  prezentacją dorobku słynnych artystów XVI-XVIII wieku. To przybliżenie sztuki niemieckiej, francuskiej, włoskiej, holenderskiej, czeskiej i polskiej. Wystawa prezentowała drzeworyty Durera, akwaforty Rembrandta, Bartolozziego oraz miedzioryty Hogartha, Canaletta i Chodowieckiego. Projekt polegał na organizacji dwóch miesięcznych wystaw w ośrodkach kultury w Wydminach i Wilkasach.

Aby sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić te działania, zamówiono u producenta ramy do obrazów, kartony ozdobne oraz szkło. Zrobiono selekcję grafik z olbrzymiej kolekcji i wybrano 50 dzieł do prezentacji. Następnym krokiem było dopasowanie, przycięcie kartonów, malowanie ramek oraz złożenie w gotowe obrazy. Przygotowano część opisową, metryki do każdego dzieła, informację do folderów. Zlecono druk folderów i przekazano informacje  do ośrodków kultury i mediów o nadchodzących wydarzeniach.

Wystawa w Wydminach odbyła się 2 października 2015 roku. Wernisaż zgromadził ok 100 osób, osoby dorosłe, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Podczas prelekcji rozdano foldery. W trakcie  miesięcznej wystawy przychodziła młodzież ze szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego z Wydmin, a także mieszkańcy. Wernisaż w Ośrodku Kultury w Wilkasach  odbył się 6 listopada 2015 roku. Obecne były 3 klasy z Gimnazjum w Wilkasach oraz mieszkańcy gminy. W trakcie miesiąca  wystawę obejrzało ok. 1000 osób.

Wystawy SZTUKA STARYCH MISTRZÓW to cenne wydarzenia kulturalne w środowisku gminnym. To szansa na obcowanie z kulturą i sztuką bez konieczności podróży do dużych, wojewódzkich miast. Młodzież szkolna miała szanse na uzupełnienie edukacji kulturalnej. Wystawy w Wydminach i Wilkasach kreowały programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz zainteresowania sztuką. Wpłynęły na budzenie się aktywności artystycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Zaprezentowana kolekcja była dodatkową atrakcją dla gości odwiedzających nasz region. Promuje Wydminy i Wilkasy jako miejsca oferujące ciekawe wydarzenia kulturalne.

Ilość odbiorców projektu: 1500
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Ogłoszenia internetowe: www.gokwydminy.pl, www.ugg.pl
Kwota projektu (zł):
  4270,00
Kwota dotacji (zł):
  3000,00
Wkład własny (zł):
  1270,00

  

 

Tytuł:
  Taniec wokół nas
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Grupa Nieformalna Roztańczone Dobre Miasto
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 – 30.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Dobre Miasto
Opis:

Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców gminy Dobre Miasto, poprzez uczestnictwo w zajęciach tanecznych. Grupa kobiet, zróżnicowana wiekowo bardzo chętnie uczestniczyła w każdych zajęciach. Spośród zaprezentowanych stylów tanecznych takich jak latino solo, salsa solo oraz zumba, uczestniczkom najbardziej spodobała się ta ostatnia. Projekt "Taniec wokół nas" był pomysłem na spędzenie aktywnie czasu oraz zmobilizowaniem do wysiłku. Projekt posłużył także poprawie kultury fizycznej naszego społeczeństwa. Osoby, które łączy ta wspólna pasja zintegrowały się oraz poznały dużo nowych kroków, którymi kiedyś na pewno zaskoczą na różnego rodzaju dancingach lub innych imprezach okolicznościowych. W ramach projektu zostało zorganizowanych 26 godziny zajęć tanecznych. 

Ilość odbiorców projektu: 20
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 6
Kwota projektu (zł):
  5.240,00
Kwota dotacji (zł):
  3.840,00
Wkład własny (zł):
  1.400,00

   

Tytuł:
  X JUBILEUSZOWY OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA – SPYCHOWO 2015
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo" / Grupa nieformalna: Rada sołecka
Czas trwania projektu:
  01.04.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Spychowo
Opis:

Projekt składał się z następujących działań:
Działanie I - Przygotowawcze
W ramach tego działania został opracowany regulamin turnieju oraz karta zgłoszenia wykonawców. Dokumenty te zostały zamieszczone na stronie internetowej www.przyjaznespychowo.pl
Działanie II - Turniej chórów i zajęcia warsztatowe dla wykonawców i nauczycieli.
Uczestnikami Turnieju były amatorskie chóry z terenu całej Polski. Impreza odbyła się w dniach 27-28.06.2015, z czego pierwszy dzień był dniem konkursowym, w którym wystąpiły cztery chóry /100 osób/. Zespoły zobowiązane były do wykonania 20 minutowego programu, który oceniało jury powołane przez organizatorów. Po zakończeniu części konkursowej odbyły się zajęcia warsztatowe dla wykonawców i nauczycieli z Gminy Świętajno. Następnie odbył się koncert galowy, w trakcie którego wystąpił na scenie laureat ubiegłorocznej edycji Turnieju oraz zaproszeni goście. Wieczór poświęcony był obchodom Nocy Świętojańskiej. Do tradycji tej nawiązywał Konkurs "Na najpiękniejszy Wianek Nocy Świętojańskiej" przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Rano drugiego dnia chóry wzięły czynny udział w niedzielnych mszach św., a chór laureat z 2014 tradycyjnie w spływie kajakowym. 
Działanie III - Podsumowanie i ewaluacja projektu.
Wnioskodawca w ramach tego działania poddał analizie całość przebiegu projektu, a szczególnie wydarzenia związane bezpośrednio z dwoma dniami imprezy. Podstawę do analiz stanowiły obserwacje i rozmowy z uczestnikami działań.
Dzięki realizacji projektu:
- zostały zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami,
- mieszkańcy mogli wypromować swoją miejscowość i w ten sposób myśleć o korzyściach z rozwoju turystyki,
- dzięki przygotowaniu projektu wybrani mieszkańcy zdobyli nowe umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie i będę mogli w ten sposób poszukać dofinansowań w innych konkursach grantowych,
- dzięki zdobytym dofinansowaniom odbędą się kolejne działania dla mieszkańców,
- mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się poprzez pracę i zabawę - wzrosło zainteresowanie muzyką chóralną.

Ilość odbiorców projektu: 1000
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 6
Kwota projektu (zł):
  13.536,89
Kwota dotacji (zł):
  2.600,00
Wkład własny (zł):
  10.936,89

Tytuł:
  Inwestując w siebie inwestujemy w rozwój swojego otoczenia
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności / Grupa nieformalna: Jerutkowi Kreatywni
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Jerutki
Opis:

Projekt „Inwestując w siebie...” polegał na organizacji cyklu warsztatów z zakresu garncarstwa (instruktor Ewa Helman Szczerbic) oraz rzeźby w drewnie (instruktor Kazimierz Kakowski) - dla grupy mieszkańców Jerutek - inicjatorów pomysłu na Wieś Tematyczną Jerutki, jako Wieś Sztuki. Warsztaty osadzone były w kulturze, tradycjach i historii Mazur. Czas trwania warsztatów od 25.08  do 27.10, w wymiarze 20 spotkań.

Ilość odbiorców projektu: 30
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  3980,00
Kwota dotacji (zł):
  3460,00
Wkład własny (zł):
  520,00

 

Tytuł:
  Z tradycją za pan brat
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Centrum Doradcze Programów Pomocowych / Grupa nieformalna: "Razem"
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Kamionka
Opis:

Projekt pt. "Z tradycją za pan brat" miał na celu edukację regionalną mieszkańców wiosek: Kamionka, Ważyny, Pawliki oraz Kanigowo. Realizatorzy projketu z pomocą wolontariuszy zorganizowali cykl warsztatów rzemieślniczych, na których dzieci i dorośli z wymienionych wiosek poznali tradycję i kulturę własnego regionu.Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło mieszkańcom wiosek nawiązać bliższe kontakty, a także wzmocniło więzi między rodzinami, dziadkami i dziećmi bawiącymi się na warsztatach rzemieślniczych. Partycypacja w zajęciach podniosła świadomość lokalnej społeczności na temat historii i kultury naszego regionu. Poznanie rzemiosła tradycyjnego od strony jego twórcy pozwoliło mieszkańcom dostrzec wartościowe elementy obyczajów pochodzących z miejsca ich zamieszkania. Projekt pokazał jakie są alternatywne sposoby na spędzenie aktywnie czasu z najbliższymi, które nie wymagają dużych poświęceń, a ukazują piękno i niepowtarzalność lokalnego środowiska.

Ilość odbiorców projektu: 25
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  4108,18
Kwota dotacji (zł):
  3550,00
Wkład własny (zł):
  558,18

  

Tytuł:
  Smaczne Krokowo
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku / Grupa nieformalna: Sołectwo Krokowo
Czas trwania projektu:
  01.06.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Krokowo
Opis:

W ramach zrealizowanego projektu został osiągnięty cel główny jakim było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów - spotkań, które dla uczestników projektu były alternatywą spędzania wolnego czasu. W ramach realizacji projektu zrealizowano warsztaty z tematyki: potrawy regionalne, ciasta, przetwory, ciasteczka, potrawy z owoców lata. Zebrano i opracowano przepisy od mieszkańców, którzy chcieli się podzielić swoją wiedzą. W podziękowaniu za swój wkład otrzymali oni pamiątkowe przewodniki kulinarne "Smaczne Krokowo". Przygotowane na warsztatach przetwory prezentowane były podczas gminnych dożynek na stoisku sołectwa Krokowo. Zrealizowany projekt oprócz efektów mierzalnych jakimi są wydrukowane przewodniki, przyczynił się do poprawy stosunków sąsiedzkich, pokazał i uświadomił jak ważna jest współpraca.

Ilość odbiorców projektu: 25
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 8
Kwota projektu (zł):
  4000
Kwota dotacji (zł):
  3000
Wkład własny (zł):
  1000

  

Tytuł:
  Tworzymy Razem - Bartoszki
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Nibork Drugi - "Działaj z Nami"  / Grupa nieformalna: Sołectwo Bartoszki
Czas trwania projektu:
  01.07.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Bartoszki
Opis:

Celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie placu na terenie Bartoszek. W dniu 19.09.2015 na placu zabaw w Bartoszkach zorganizowano "Dzień Sportu". Spotkanie plenerowe zorganizowane zostało z myślą o dzieciach, podczas imprezy wykorzystano zakupiony sprzęt sportowy i gry stolikowe. Konkurencje były rozmaite: mecz piłki nożnej, kręcenie hula - hop, skakanie na skakance, rzucanie piłkami do celu. W ramach realizacji projektu wykonano również kuchnię polową. Mieszkańcy włączyli się do wspólnej pracy, przywieziono kamień z okolicznych pół i wspólnymi siłami wykonano kuchnię.

Ilość odbiorców projektu: 50
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  3943,24
Kwota dotacji (zł):
  3400,00
Wkład własny (zł):
  543,24
 

Tytuł:
  Promowanie Dziedzictwo Kultury Ludowej - Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2015
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK w Jedwabnie/ Grupa nieformalna: Jolanta Drężek, Ewa Winnowska, Tobiasz Winnowski
Czas trwania projektu:
  01.04.2015 - 31.07.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Jedwabno
Opis:

Głównym celem projektu było promowanie dziedzictwa kultury ludowej regionu Warmii i Mazur wśród mieszkańców Gminy Jedwabno. W ramach zorganizowanego w dniu 12 lipca 2015 roku na stadionie w Jedwabnie Festiwalu, odbył się widowiskowy koncert zaproszonych zespołów ludowych. Koncert połączył ze sobą elementy tańca, śpiewu z widowiskiem teatralnym ukazującym tradycje i zwyczaje warmińsko-mazurskie. Festiwalowi towarzyszyły stoiska z rękodziełem rzemieślniczym, zielarskie, kulinarne i literackie. Festiwal pozostawił na odbiorcach ogromne wrażenia artystyczne. Uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy o lokalnym folklorze. Zaproszone zespoły nawiązały ze sobą współpracę artystyczną. Miejscowość Jedwabno stała się atrakcyjniejsza dla odwiedzających gości pod względem kulturowym.

Ilość odbiorców projektu: 200
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 36
Kwota projektu (zł):
  6400
Kwota dotacji (zł):
  3000
Wkład własny (zł):
  3400

   

 

Tytuł:
  W Zaborowie bieg po zdrowie
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ziemia Kozłowska"/ Grupa nieformalna: Uczniowski Klub Sportowy Zaborowo
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Zaborowo
Opis:

Celem głównym projektu "W Zaborowie bieg po zdrowie" było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Zaborowa, grona pedagogicznego oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zaborowie wokół wspólnego dobra jakim jest aktywność społeczna, zaangażowanie na rzecz rozwoju miejscowości i dbałości o zdrowie swoje i innych, jak również integracja społeczności lokalnej. W związku z realizacją projektu "W Zaborowie bieg po zdrowie" zrealizowano następujące działania:
1. "Wyginam śmiało ciało" - celem zajęć sportowych była poprawa sprawności fizycznej oraz zapobieganie coraz częstszym wśród dzieci wadom postawy.
2. "Mamo dbaj o swoje zdrowie" - w trakcie obchodów Dnia Matki w Szkole przeprowadzono akcję z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi dla rodziców.
3. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - warsztaty dla mamy i taty i konkurs dla dzieci pod hasłem: "Pomaganie obowiązkiem jest, nie stój obojętnie, zrób dobry gest”.
4. "Zaborowo zdrowo i sportowo" - w miesiącu lipcu dla 16 osobowej grupy dzieci zorganizowano 3-dniowy wyjazd, w trakcie którego przeprowadzono zajęcia sportowe, integracyjne oraz edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ilość odbiorców projektu: 150
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 14
Kwota projektu (zł):
  3524,00
Kwota dotacji (zł):
  3000,00
Wkład własny (zł):
  524,00

 

Tytuł:
  Czary i mary, cuda i dziwy mazurskiej krainy 
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"/ Grupa nieformalna: Czorty Mazurskie
Czas trwania projektu:
  05.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Nidzicy
Opis:

Głównym celem projektu było upowszechnienie kultury mazurskiej, poznanie opowieści regionalnych oraz pobudzenie wyobraźni twórczej. Uczniowie poznali dawne legendy, magiczne postaci oraz wspólnie uczestniczyli w realizacji projektu. Spędzony ze sobą czas wpłynął na integrację podczas przedsięwzięcia. Uczestnicy projektu osiągnęli sukces oraz satysfakcję z wykonywanych działań. Przeprowadzone zostały zajęcia  artystyczno–techniczne oraz inscenizacyjno–teatralne. Na zajęciach uczestnicy tworzyli: makiety „Gdzie jest echo”,  „Zaczarowane posągi”, a także zaprojektowali i uszyli stroje do inscenizacji. W czasie zajęć teatralno–inscenizacyjnych uczniowie zapoznali się z podaniami oraz legendami, w które wierzyli dawni mieszkańcy ziemi mazurskiej. Następnie opracowali scenariusz przedstawienia, który był zaprezentowany na podsumowaniu projektu. Istotnym elementem przedsięwzięcia była wycieczka do Elbląga do parku „Nowa Holandia”, dzięki której uczestnicy przenieśli się w świat legend. W dniu podsumowującym projektu odbyło się przedstawienie, wystawa prac wykonanych własnoręcznie przez uczniów oraz  rozstrzygnięcie konkursu pt. „Czary i mary, cuda i dziwy mazurskiej krainy”.

Ilość odbiorców projektu: 90
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 14
Kwota projektu (zł):
  6273,25
Kwota dotacji (zł):
  3092,10
Wkład własny (zł):
  3181,15

Tytuł:
  Ocalić od zapomnienia. Historia wsi mazurskiej jako brama do rozwoju ruchu turystycznego wokół Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"/ Grupa nieformalna: Teraz My
Czas trwania projektu:
  01.05.2015 - 31.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Łyna
Opis:

Celem projektu było wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości i jej okolic oraz ułatwienie poruszania się po miejscowości przybyłych turystów. W ramach realizacji projektu zorganizowano spotkanie informacyjne o projekcie, na którym zainteresowane osoby dowiedziały się o celu projektu oraz planowanych działaniach. Uczestnicy zebrania mieli możliwość dyskusji nad sposobami realizacji oraz mieli realny wpływ na całokształt działań. W ramach realizacji projektu wykonano pamiątkowe pocztówki z Łyny, zorganizowano dwa ogniska integracyjne oraz wykonano tablice informacyjne, które zstały umieszczone przy zabytkowych obiektach. Podczas szukania informacji i układania tekstów skorzystano ze zbiorów prywatnych, zasobów internetowych oraz archiwów szkoły i parafii.

Ilość odbiorców projektu: 50
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 1
Kwota projektu (zł):
  4136,39
Kwota dotacji (zł):
  3200,00
Wkład własny (zł):
  936,39   

Tytuł:
  Niech każdy z Was uwierzy, że do odważnych świat należy!
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Kulturalno-oświatowe BENE FIDE
Czas trwania projektu:
  01.04.2015 - 30.09.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Gmina Janowiec Kościelny
Opis:

Celem projektu była: promocja Stowarzyszenia, stworzenie pozytywnego wizerunku nauczyciela, zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania edukacyjne w ich wolnym czasie. Większość członków Stowarzyszenia to aktywni nauczyciele, a także ludzie blisko związani ze szkołą, których zamiarem były działania mające na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży zajęć, które zmienią ich myślenie o szkole i nauczycielu.W ramach projektu przeprowadzonocykl zajęć w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie gminy Janowiec Kościelny. Działania obejmowały następujące zajęcia: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, kulinarne, fizyczne, chemiczne oraz humanistyczne. W każdej ze świetlic dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności na forum.

Ilość odbiorców projektu: 250
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 15
Kwota projektu (zł):
  3706.82
Kwota dotacji (zł):
  3000.00
Wkład własny (zł):
  706.82

    

Tytuł:
  Przygarnij ławkę sąsiedzie
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie „Ługwałd”
Czas trwania projektu:
  14.05.2015 – 24.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Ługwałd
Opis:

Organizatorzy z pomocą wolontariuszy przygotowali 10 ławeczek, które zostały ustawione w miejscach ogólnie dostępnych w Ługwałdzie. Opiekunami każdej z nich zostały grupy sąsiedzkie składające się z m.in. 2 rodzin. Ich zadaniem będzie upiększanie ławeczek (w tym posadzenie w klombach ozdobnych roślin), dbanie o otoczenie ławeczek oraz nadanie jej ciekawej nazwy. Przestrzeń publiczna wsi jest dobrym wspólnym jej mieszkańców. W ten sposób relację sąsiedzkie zostały wzmocnione, a wieś dysponuje estetycznymi, zadbanymi miejscami do odpoczynku i rekreacji, a także sąsiedzkich kontaktów na powietrzu. 

Ilość odbiorców projektu: 400
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 30
Kwota projektu (zł):
  4.700
Kwota dotacji (zł):
  3.300
Wkład własny (zł):
  1.400

    

Tytuł:
  Warsztaty fotograficzne
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie „Talent, Aktywizacja, Rozwój, Tolerancja” START
Czas trwania projektu:
  15.05.2015 – 06.11.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Franknowo 
Opis:

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań, na których dzieci uczyły się fotografii i zagadnień związanych z fotografią. W czasie zajęć uczestnicy poznali podstawy obróbki graficznej zdjęć oraz budowę, funkcje i możliwości aparatu cyfrowego. Spotkania w większości były zajęciami praktycznymi. Dzięki zakupionemu sprzętowi dzieci od razu po zapoznaniu się z teorią miały okazję przetestować swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach. Na zajęciach fotografowały przyrodę, architekturę, krajobraz, wykonywały również zdjęcia portretowe swoich przyjaciół. W czasie zajęć omówione zostały również zagrożenia związane z umieszczaniem zdjęć w internecie. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wydrukować samodzielnie zdjęcia. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie wykonanych zostało bardzo dużo interesujących zdjęć. Część prac posłużyła do stworzenia pięknej wystawy, która została wyeksponowana w Szkole Podstawowej we Franknowie i cieszyła się wielkim uznaniem wszystkich osób oglądających (uczniów, rodziców i zaproszonych gości). Dodatkowo ze zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów powstały przepiękne pocztówki promujące naszą wieś, gminę i stowarzyszenie.

Ilość odbiorców projektu: 100
Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 5
Kwota projektu (zł):
  4.195
Kwota dotacji (zł):
  2.660
Wkład własny (zł):
  1.535

 

Tytuł:
  W pięknym miejscu na Warmii mieszkamy i o nasz Bukwałd wspólnie z mieszkańcami zadbamy
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd/ Mieszkańcy miejscowości Bukwałd
Czas trwania projektu:
  01.07.2015 – 30.10.2015
Miejsce realizacji projektu:
  Bukwałd
Opis:
Bukwałd jest miejscowością pięknie położoną przez którą przebiega szlak turystyczny oraz droga, która łączy mieszkańców z różnych gmin . Wieś położona jest w otoczeniu lasów i jezior, którą odwiedza bardzo dużo turystów i  rowerzystów. Zagospodarowany pas zieleni, który do tej pory był wysypiskiem śmieci, bardzo poprawił główny szlak komunikacyjny. Zostały zakupione rośliny, którymi obsadzona została skarpa. W pierwszej kolejności mieszkańcy oczyścili skarpę z krzaków,  korzeni drzew oraz śmieci, a także wzmocnili ją przed osuwaniem poprzez ułożenie kamieni wzdłuż skarpy.

Mieszkańcy bardzo zaangażowali się w pracę na rzecz wsi. Zauważyli, że może być czysto i estetycznie, wzrosła świadomość, że miejsca niczyje nie muszą być wysypiskiem śmieci, a mogą być wizytówką wsi. Grupa inicjatywna poprzez projekt zbudowała społeczeństwo obywatelskie, pokazała młodym ludziom i dzieciom, że należy dbać o swoją miejscowość, zauważyli, że to jak wygląda wieś świadczy o tym jakimi są mieszkańcami.

Ilość zaangażowanych wolontariuszy: 35
Kwota projektu (zł):
  1.975
Kwota dotacji (zł):
  1.500
Wkład własny (zł):
  475

Tytuł:
  START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
  Fundacja Dalekiego Zasięgu
Czas trwania projektu:
  04.05.2015 – 31.10.2015 
Miejsce realizacji projektu:
  Dywity
Opis:

Projekt "START-UP dla Fundacji Dalekiego Zasięgu" miał na celu wzmocnienie potencjału technicznego Fundacji. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów.
2. Zaprojektowanie i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (strona WWW, logo). Fundacja wykupiła już przed projektem domenę www.dalekizasieg.org i hosting. W okresie maj – październik współpracowaliśmy z grafikiem, konsultowaliśmy nasze pomysły dotyczące loga, szablonu strony WWW. Następnie wypełnialiśmy tę stronę treścią.

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał Fundacji w zakresie:
- technicznym - urządzenie wielofunkcyjne, zawierające drukarkę, ksero, skaner umożliwi fundacji samodzielne podejmowania różnorodnych inicjatyw bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych (najczęściej odpłatnych) i niegenerowania niepotrzebnych kosztów,
- informacyjno-promocyjnym - zaplanowane wydatki projektowe związane z promocją (strona WWW, wizytówki, logo, wizualizacja) zwiększyły naszą rozpoznawalność oraz ułatwiają osobom/organizacjom/instytucjom zainteresowanym współpracą dotarcie do nas.
Kwota projektu (zł):
  3430
Kwota dotacji (zł):
  3080
Wkład własny (zł):
  350