Tytuł:
    "Słoneczna Plaża"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Spełniamy Marzenia
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Nieformalna Grupa Połom
Czas trwania projektu:
    01.06.2015 - 20.08.2015
Miejsce realizacji projektu:
    Połom
Opis:

Głównym celem jest wyrównanie terenu, posianie trawy i zagospodarowanie miejsca w okolicy. Postawione zostaną ławki, stolik, pergola oraz aby zadbać o czystość wokół wody, kosze na śmieci. Ponadto przy moście zamontowana zostanie trampolina oraz drabinki do wychodzenia z wody.  Po wykonaniu tych czynności planowany jest nocny spływ kajakowy dla dorosłych. Wszystkie działania mają zaangażować mieszkańców, a także poprawić jakość współpracy.


Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy Połomu - ok 270 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    12
Kwota projektu (zł):
     6165
Kwota dotacji (zł):
    3995

Wkład własny (zł):
     2170

   

 

Tytuł:
    "Jestem-pomagam-działam"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pożary i Wilamowo
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Grupa nieformalna "Młodzi"
Czas trwania projektu:
    15.08.2014 - 31.10.2014
Miejsce realizacji projektu:
    Pożary
Opis:
Projekt polegał na stworzeniu przez mieszkańców boiska do siatkówki plażowej, co pozwoliło na realizację dalszych działań takich jak organizacja turnieju piłki siatkowej. Zorganizowano także konkurs plastyczny "Pożary wieś moich marzeń" oraz konkurs fotograficzny, które zakończyły się uroczystą wystawą prac oraz nagrodzeniem zwycięzców.

Ilość odbiorców projektu:    Wszyscy mieszkańcy wsi Pożary - ok. 320 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    48
Kwota projektu (zł):
     7670
Kwota dotacji (zł):
    3850
Wkład własny (zł):
    3520

 

Tytuł:
    Gmina Rybno w obiektywie
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Fundacja "Twoja Szansa"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    Fundacja "Twoja Szansa"
Czas trwania projektu:
    01.09.2014 - 31.10.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Gmina Rybno
Opis:
Cel projektu to promocja Gminy Rybno wśród turystów, zachęcenie ich do zwiedzania lokalnych zabytków oraz terenów. W efekcie wspólnej pracy mieszkańców powstał katalog na temat Gminy Rybno, zawierający wyjątkowe zdjęcia wykonane przez mieszkańców gminy, wybrane podczas specjalnie zorganizowanego konkursu. Dzięki działaniom związanym z realizacją projektu Gmina Rybno stała się bardziej rozpoznawalna wśród turystów odwiedzających Warmię i Mazury. Dodatkowo większe zainteresowanie turystów wpłynęło na powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój bazy turystycznej (hotele, restauracje).

Ilość odbiorców projektu:    1500 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    5
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.lgdziemialubawska.pl

Kwota projektu (zł):
     7410
Kwota dotacji (zł):
    5000
Wkład własny (zł):
     2410

 

Tytuł:
    Wyposażenie pomieszczenia Łyńskiego Centrum Rozwoju "AŁNA"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    "Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
    "Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"
Czas trwania projektu:
    15.08.2014 - 30.11.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Łyna
Opis:
Cel projektu to stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi a także aktywizacja społeczności wiejskiej połączona z integracją międzypokoleniową. Podczas trwania projektu zrealizowano wiele różnorodnych działań m.in. sprzątnie wsi oraz rezerwatu, przeprowadzono prace remontowo - adaptacyjne w siedzibie stowarzyszenia oraz zakupiono podstawowe wyposażenie w tym urządzenie wielofunkcyjne pomagające w prowadzeniu bieżącej działalności. Dla wszystkich mieszkańców zorganizowano wiele atrakcji takich jak: warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, gry terenowe, wieczory bajek dla najmłodszych, seminarium naukowe z zakresu inicjatyw obywatelskich.

Ilość odbiorców projektu:    15 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    12
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.lyna.beepworld.pl; nidzica.wm.pl

Kwota projektu (zł):
     5720
Kwota dotacji (zł):
    4995
Wkład własny (zł):
     725

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Kto odlatuje, kto zostaje - wędrówki i ptasie zwyczaje"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Grupa nieformalna "Przyrodnicze inspiracje"
Czas trwania projektu:
     Od: 20-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Jerzwałd
Opis:
Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w okresie jesiennym. W prowadzonych działaniach skupiono się na rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych, rozwijaniu uzdolnień artystycznych,wzbogacaniu i pogłębianiu wiedzy o ptakach, uwrażliwieniu na odbiór przyrody, a także na nauce efektywnego zaospodarowywania czasu.W toku realizacji projektu zakładano integrację różnych grup społecznych, poprzez zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci i inspirowanie do działań wspomagających dzieci i ich możliwości rozwoju. Projekt przewidywał zajęcia edukacyjne, plastyczne i teatralne dla dzieci. Odbywały sie one 2-3 razy w tygodniu, w sali edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Dzieci zapoznały się ze zwyczajami ptaków występujących na naszym terenie, brały udział w ogólnopolskiej akcji liczenia ptaków. Na zajęciach plastycznych poznawały ciekawe techniki artystyczne, tworzyły własne prace plastyczne w oparciu o tematykę związaną z ptakami. Tak powstały barwne wizerunki ptaków na papierze, sylwetki ptaków techniką origami i emblematy ptasie na torbach lnianych - jako malowanie na tkaninie. Na zajęciach teatralnych dzieci zapoznały się ze słuchowiskiem Jana Wilkowskiego "Tymoteusz wśród ptaków" i wspólnie planowały przedstawienie na podstawie tej sztuki. Na kolejnych spotkaniach rozwijały umiejętności aktorskie - słowne i ruchowe, ćwiczyły techniki pamięciowe, utrwalały teksty scenek przedstawienia. Wszystkim zajęciom towarzyszyły gry i zabawy ruchowe, integracyjne, edukacyjne. Przebieg spotkań utrwalany był systematycznie techniką fotograficzną. Zakończeniem projektu była wystawa prac dzieci, fotoreportaż, przedstawienie "Tymoteusz wśród ptaków" i poczęstunek dla mieszkańców i gości spoza Jerzwałdu. Przeprowadzone działania umożliwiły dzieciom rozwój umiejętności współdziałania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Dały dzieciom możliwość obserwacji funkcjonowania własnego i innych dzieci na tle grupy. Zwróciły uwagę dzieci na możliwość niesienia pomocy potrzebującym kolegom i umiejętność rozwiązywania problemów. Zaobserwowano pozytywne zmiany we wzajemnych relacjach uczestników, złagodzenie dotychczasowych konfliktów rówieśniczych. Realizowany projekt cieszył się zainteresowaniem miejscowej ludności, np. Koła Gospodyń Wiejskich, które włączyło się w przygotowanie poczęstunku dla dzieci po wycieczce na "ptakoliczenie". Mieszkańcy dalszych miejscowości wyrażali swoje pochlebne opinie na portalach społecznościowych, z uznaniem komentując promowane przez nas działania. Opiekunowie dzieci uczestniczyli w przygotowaniach strojów do przedstawienia i chętnie zajęli się organizacją poczestunku. Na zakończenie projektu oprócz rodziców i dziadków uczestników przybyli przedstawiciele wspierających nas organizacji, młodzież z Jerzwałdu, Dobrzyk i Matyt, a także "fani" naszego projektu z dalszych miejscowości. Prace dzieci i przygotowane przedstawienie spotkały się z dużym entuzjazmem widzów. Rodzice pytali o dalsze działania, a dzieci zgłaszały swoją chęć uczestniczenia w kolejnych zajęciach i przedstawieniach. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami mieszkańcy doświadczyli pozytywnie działań zorganizowanej grupy na rzecz środowiska. Udało się zacieśnienie współpracy z różnymi osobami i pozyskanie wolontariuszy zaangażowanych w sprawy publiczne i wspierających nowatorskie pomysły. Społeczność lokalna została rozbudzona do uczestnictwa w życiu publicznym i na rzecz jej najmłodszych przedstawicieli. Ujawniły się także potrzeby podobnych działań w odniesieniu do innych grup wiekowych.

Ilość odbiorców projektu:    40 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    6
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/

Kwota projektu (zł):
     5790.00
Kwota dotacji (zł):
     3720.00
Wkład własny (zł):
     2070.00

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Wspomnienie starej fotografii"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty
Czas trwania projektu:
     Od: 25-8-2014 Do: 28-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Zawroty
Opis:
Celem projektu "Wspomnienie starej fotografii" było zaangażowanie młodych osób w życie społeczne miejscowości, pobudzenie świadomości gdzie żyjemy i jak ważne jest utożsamienie się z tym miejscem, ludźmi oraz zbliżenie do siebie dwóch skrajnych pokoleń. Podczas realizacji projektu odbyło się 12 godzin warsztatów fotograficznych dla grupy 15 osób prowadzonych przez państwa Paulinę i Huberta Kalinowskich. Poprzez zgłębienie techniki fotografii zaangażowaliśmy dzieci w poznanie swojej miejscowości, jej mieszkańców i historii. Osobom, którym nie posiadały swoich aparatów fotograficznych zostały one wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty fotografii. Zdjęcia zrobione podczas tych warsztatów zostały przedstawione na wystawie pt "W ZAWROTNYM świecie fotografów". zaproszenia oraz plakaty zostały wydrukowane przez bibliotekę (w załączeniu). Wystawa była eksponowana w bibliotece Publiczno-Szkolnej w Żabim Rogu, gdzie większość dzieci uczęszcza do szkoły, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz w świetlicy wiejskiej w Zawrotach. Od 12.01.2015r. wystawa będzie eksponowana w szkołach podstawowych na terenie gminy Morąg. Podczas wernisażu wystawy fotograficznej przed grupą 200 osób uczniów i nauczycieli został zaprezentowany film - bajka autorstwa Państwa Kalinowskich opowiadający o tych warsztatach (w załączeniu). Uczestnicy warsztatów otrzymali również z rąk Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty pamiątkowe zdjęcia portretowe. W celu opracowania kroniki miejscowości Zawroty spotykaliśmy się z mieszkańcami Zawrot,zostały przyniesione stare zdjęcia dotyczące wydarzeń z życia w naszej miejscowości. Osoby starsze poczuły się potrzebne, przydatne w naszym małym społeczeństwie oraz docenione za ich wiedzę. Będziemy kontynuować opracowywanie kroniki. Kolejnym działaniem projektu były warsztaty taneczne w ilości 16 godzin dla grupy 10 osób prowadzone przez panią Sylwię Jarzyńską. Warsztaty te cieszyły się ogromnym zaangażowaniem osobistym ze strony dzieci. Ostatni dzień spotkania z panią Sylwią był bardzo wzruszający. Została utworzona grupa taneczna dzieci, która tuż po zakończeniu realizacji projektu miała występ przed zacnym gronem 68 osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu (film w załączeniu). P.W. Marszal z Zawrot ufundowało koszulki dla dzieci z grupy tanecznej. Jeszcze w grudniu zamierzamy zaprezentować się przed mieszkańcami Zawrot oraz kontynuować występy w szkole i na imprezach okolicznościowych. W ramach promocji czytelnictwa w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną z Morąga został przeprowadzony quiz bajkowy z teatrzykiem Kamishiba dla dzieci. Biblioteka ufundowała nagrody w formie gadżetów. Warsztaty i spotkania odbywały się w świetlicy wiejskiej w Zawrotach, której użytkowanie dzięki partnerstwu z Morąskim Domem Kultury było wkładem własnym w projekt ze strony stowarzyszenia. Projekt był na bieżąco promowany na profilu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty na facebook-u oraz w 48 wydaniu tygodnika lokalnego Nasz głos.

Ilość odbiorców projektu:    40 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    5
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na www.facebook.com/StowarzyszenieZawroty

Kwota projektu (zł):
     4801.21
Kwota dotacji (zł):
     2680.00
Wkład własny (zł):
     2121,21

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Lokalna energia”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Three powers
Czas trwania projektu:
     Od: 25-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Rakowice
Opis:
Celem projektu była integracja mieszkańców sołectwa Rakowice poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego. Projekt przyczynił się również do zaktywizowania społeczności lokalnej poprzez stworzenie warunków sprzyjających aktywności w obszarze animacji, kultury i rekreacji. Jego realizacja miała również na celu pokazanie sposobów aktywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego. W ramach działań zrealizowano: - 9 godzin warsztatów kulinarnych „Kraina smaków”: 3 spotkania po 3h (po jednym spotkaniu w miesiącach wrzesieńlistopad) podczas których uczestnicy pod okiem profesjonalnego kucharza (właściciel lokalnej karczmy) poznali zasady przyrządzania różnych potraw oraz rozwinęli swoje umiejętności kulinarne; - 6 godzin warsztatów artystycznych „Artika”: 2 spotkania po 3h (w miesiącach październik i listopad), podczas których dorośli i dzieci wykonywali korale i bransoletki z drewnianych kulek i materiału oraz akcesoria z filcu (torebki, etui do telefonu). - 3 spotkania tematyczne „Bezpieczna wieś”: we wrześniu i październiku odbyły 2 spotkania ze strażakiem z PSP w Iławie nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś w listopadzie odbyło się spotkanie z policjantem, który przekazał wiele ciekawych informacji o bezpiecznym poruszaniu się w ruchu drogowym. - impreza integracyjna „Bal przebierańców” – impreza, w której wzięło udział ok. 60 dzieci i młodzieży z Rakowic oraz pobliskich miejscowości: Mortęg, Sampławy i Targowiska Dolnego. Podczas imprezy uczestnicy wzięli udział w wielu zabawach integracyjnych oraz konkursach z nagrodami. - impreza integracyjna „Spotkanie andrzejkowe” – impreza o charakterze międzypokoleniowym, w której udział wzięli mieszkańcy sołectwa Rakowic. Dla uczestników przygotowano ciekawy program imprezy, w którym znalazły się m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, wróżby andrzejkowe „andrzejkowe kalambury” dla dorosłych, zaś chętni mogli skorzystać z wróżb wróżki, która przepowiadała przyszłość z kart i magicznej kuli. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy sołectwa zintegrowali się między sobą oraz z okolicznymi miejscowościami. W dwóch imprezach integracyjnych wzięło udział łącznie 90 osób. Projekt przyczynił się do zwiększenia u 27 osób umiejętności kulinarnych poprzez udział w warsztatach kulinarnych „Kraina smaków”. Ponadto u 23 osób dzięki udziale w warsztatach artystycznych „Artika” nastąpił wzrost umiejętności manualnych wykonywania prac plastycznych. U 28 mieszkańców sołectwa Rakowice spotkania tematyczne „Bezpieczna wieś” doprowadziły do poszerzenia wiedzy i wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt w dużej mierze przyczynił się integracji mieszkańców między sobą oraz współpracy z innymi grupami. Warsztaty kulinarne i artystyczne pozwoliły na rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań oraz zwiększyły wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej i rękodzieła. Społeczność lokalna zaktywizowała się społeczne oraz rozbudziła samoświadomość dotyczącą wspólnych przedsięwzięć oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w zadaniach realizowanych w projekcie pozwolił nabyć nowe umiejętności społeczne oraz przyczynił się do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie, wzrostu samoorganizacji mieszkańców oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.

Ilość odbiorców projektu:    41 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    25
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na funpage Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Loklanych

Kwota projektu (zł):
     3390.22
Kwota dotacji (zł):
     2230.00
Wkład własny (zł):
     1079.22

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Razem dla Szafarni – jesienna integracja pokoleń”
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni (nazwa skrócona: SMiMS)
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Nieformalna grupa inicjatywna „My dla Szafarni”
Czas trwania projektu:
     Od: 28-8-2014 Do: 30-11-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Szafarnia
Opis:
Projekt FIO „Razem dla Szafarni – jesienna aktywizacja i integracja pokoleń” przeprowadzony został w małej wsi województwa Warmińsko-Mazurskiego o nazwie Szafarnia, w okresie od 28. 09.14 do 30.11.14 r., przez Nieformalną Grupę Inicjatywną „My dla Szafarni”.
Celem głównym projektu było zwiększenie poczucia wspólnoty międzypokoleniowej oraz aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szafarania.
Przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem następujące działania:
1. Warsztaty wokalno-muzyczno-rytmicznych dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat) ze wsi Szafarnia z docelowym wyłonieniem i przygotowaniem grupy dzieci do występu koncertowego podczas „Międzypokoleniowego Wieczoru Seniora”. Z zaproszonych do uczestnictwa (ponad 30) wybrano grupę 14 dzieci i młodzieży, która w bardzo zaangażowany sposób uczestniczyła w zajęciach warsztatowych i przygotowała ponad 1-godzinny występ koncertowy.
2. Warsztatów rękodzieła artystycznego dla osób wieku średniego (20-59 lat). Spośród zgłoszonych wybrano 16 osób, które z dużym zainteresowaniem oraz rzeczywistą radością i własną kreatywnością wykonywały pod okiem instruktora piękne elementy dekoracyjne (wyroby z gliny, decoupage) a także biżuterię. Wszystkie wykonane prace (ponad 100 eksponatów) zostały zaprezentowane na samodzielnie wykonanej wystawie podczas „Międzypokoleniowego Wieczoru Seniora” .
3. „Międzypokoleniowy Wieczór Seniora” dla osób starszych zamieszkujących we wsi Szafarnia. Osoby ponad 60 roku życia stanowią niemal 30% społeczności Szafarni. Seniorom (około 98 osób) osobiście doręczono zaproszenia na wieczór 25.10.2014 r. Do Sali Domu Wiejskiego w Szafarni przybyło 68 seniorów oraz około 20 zaproszonych gości: przedstawicieli sołectwa i innych organizacji z sąsiedniej wsi, Urzędu Gminy w Kurzętniku, Starostwa Powiatu Nowomiejskiego a także prasy i organizacji wspomagająco-doradczych programu FIO.
Najbardziej wartościowym dobrem, które osiągnęliśmy poprzez przeprowadzone działania były radość tworzenia, dowartościowanie i stworzenie poczucia wspólnoty w naszym małym wiejskim społeczeństwie. Działania takie, to rzeczywiście prawidłowa odpowiedź na narastające w tym kierunku potrzeby mieszkańców naszej wsi. W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych będą to: Dla dzieci i młodzieży: - wykonywanie tego co lubią, dalszy rozwój osobowy i fizyczny dzieci oraz zaszczepienie pozytywnych elementów współpracy w grupie rówieśników. Występy przed rodzicami i dziadkami to zawsze wielka satysfakcja i inspiracja. Dla uczestników warsztatów rękodzieła (głównie matek od 20 do 60 lat) to wyrwanie z codzienności życia i pozytywne przeżycie „zrobienia czegoś dla siebie”. Prezentacja wykonanych przedmiotów podczas „Wieczoru Seniora” to bardzo satysfakcjonujące przeżycie dowartościowania. Dla seniorów wsi zaproszenie na I Wieczór Seniora w historii wsi oraz czynny w nim udział to wyjście z izolacji i poczucia zapomnienia starszego pokolenia w środowisku wiejskim. Gdy rodzice i dzieci robią rzeczy nietuzinkowe i mogą pokazać to innym, również swoim rodzicom i dziadkom, to chyba nie ma lepszego poczucia dowartościowania i olbrzymiej satysfakcji. Zaplanowany efekt integracji międzypokoleniowej został osiągnięty ponad oczekiwania realizatora projektu. Uczestniczki warsztatów rękodzieła artystycznego po ich zakończeniu zgłosili dobrowolnie swój udział w wystawach dekoracji świątecznych Bożego Narodzenia organizowanych przez Urząd Gminy i przez Starostwo Powiatu i podjęli się samodzielnego przygotowania eksponatów do tych wystawy. Jest to na pewno dodatkowy efekt realizacji projektu. Grupa dzieci i młodzieży oczekuje z wielkim zainteresowaniem nowych możliwości zaprezentowania swoich umiejętności wokalno-muzycznych. Seniorzy wyrazili chęć udziału w przyszłych ofertach wspólnego spędzenia czasu lub wyjazdów kulturalnych poza granice wsi i regionu. Uczestnikami zajęć i wieczoru seniora byli również ci mieszkańcy wsi, którzy osiedlili się w niej dopiero w ostatnich latach (tzw. ludność napływowa). Stanowiło to dodatkowy ważny element integracyjny w życiu społeczności wsi Szafarnia. Realizacja projektu spowodowała znaczne uaktywnienie mieszkańców wsi i duże zadowolenie osobiste uczestników działań a także uznanie i olbrzymią satysfakcję organizatorów i realizatorów projektu.

Ilość odbiorców projektu:    130 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    10
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.szafarnia. info

Kwota projektu (zł):
     7003,58
Kwota dotacji (zł):
    5000
Wkład własny (zł):
     2003,58

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

Tytuł:
     „Aspiracje na start!"
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
     Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE
Czas trwania projektu:
     Od: 20-8-2014 Do: 20-10-2014
Miejsce realizacji projektu:
     Kurzętnik
Opis:
Cel projektu został osiągnięty. Była nim budowa potencjału młodej organizacji pozarządowej oraz podnoszenie kwalifikacji jej członków i wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się to osiągnąć. Zakupiony laptop posłuży do codziennej pracy na rzecz fundacji, a także do przygotowania oferty merytorycznej organizacji /programy szkoleń, treningów, grup rozwoju osobistego itp./ oraz do pisania kolejnych projektów związanych z realizacją celów statutowych tj. propagowanie działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, coachingowych, dbanie o zdrowie fizyczne oraz psychiczne, utrwalanie prawidłowych postaw wzajemnych relacji w społeczeństwie itd. W końcu nasza fundacja ma swój własny komputer, który udało się zakupić od firmy, z która współpracujemy Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, która udostępnia nam bezpłatnie siedziby. W trakcie planowanych przez Aspiracje działań - komputer będzie również wykorzystywany do bezpośredniej pracy z mieszkańcami czy odbiorcami zadań np. prezentacje dobrych praktyk, multimedia itp., a także do prowadzenia zajęć i szkoleń. Udało nam się również zakupić pożądane książki i publikacje specjalistyczne na temat pracy z grupą, coachingu, terapii dzieci i młodzieży, psychologii, rozwoju psychicznego dzieci, dramy w pracy z grupą, mechanizmów obronnych widocznych w pracy z drugim człowiekiem i zespołem, psychoterapii psychodynamicznej. Książki te pozwolą nam na uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie w oparciu o nie propozycji treningowych i szkoleniowych. Podniosą one kwalifikacje członków i współpracowników fundacji. W ramach projektu opracowane zostało logo fundacji w kolorze i wersji czarno-białej, a także wzór papieru firmowego. Teraz nasza fundacja może promować się i propagować swój wizerunek. Logo zostało opracowane przez wolontariuszkę /Agnieszka Kozłowska, zastąpiła Krzysztofa Leśniewskiego który miał pierwotnie zrealizować to działanie ale z przyczyn zdrowotnych niestety musiał zrezygnować/, podobnie jak opracowanie listy książek czy materiałów szkoleniowych oraz samą realizację – koordynację projektu zrealizowano wolontaryjnie. Nasza fundacja dzięki pozyskanej dotacji ma obecnie również swoją pieczątkę, zatem wszystkie zobowiązania, dokumenty możemy podpisywać i pieczętować w profesjonalny sposób. Jako organizacja jesteśmy również gotowi do prowadzenia zajęć z grupami, gdyż wyposażyliśmy się w materiały szkoleniowe typu: flipchart, papier, markery, długopisy, kredki, postity,itp. Mamy na stanie swój pierwszy kuferek trenerski. Dzięki tym działaniom stworzyliśmy zaplecze do budowania potencjału naszej organizacji, by mogła ona szybko i prężnie się rozwijać. W ramach rezultatów możemy pracować nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym, a tym samym nad rozwojem fundacji. Wielu mieszkańców będzie mogło skorzystać z zajęć psychoedukacyjnych jakie fundacja ma w planach. Chcemy w pierwszej kolejności zrealizować 5 warsztatów dla 5 różnych grup z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości, komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów oraz asertwnych postaw, zatem około 65 osób skorzysta z naszych działań w pierwszej kolejności. Planujemy to na 2015 rok. Społeczność lokalna a w tym inne organizacje pozarządowe, będą mogli również korzystać ze wsparcia i doradztwa fundacji w zakresie pisania projektów i możliwych do zdobycia dotacji, rozwoju lokalnego, samorozwoju, wsparcia terapeutycznego. Działania na rzecz rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych kierowane do mieszkańców, pozwolą im się oswoić i przełamywać panujące na terenach wiejskich stereotypy związane z troską i dbaniem o zdrowie emocjonalne i psychiczne. To wszystko możemy zacząć realizować dzięki projektowi start-up dla młodych organizacji pt. „Aspiracje na start!”.

Ilość odbiorców projektu:    6 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    4
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na www.facebook.com/KaczeBagnoMiejsceInicjatywPozytywnych

Kwota projektu (zł):
     3560.00
Kwota dotacji (zł):
     2800.00
Wkład własny (zł):
     760,00

Tytuł:
    Folk na ulicach
Nazwa dotowanego / użyczającego osobowości prawnej:
    Stowarzyszenie "Kamień Milowy" Turza Mała / Grupa Nieformalna "Echo"
Nazwa realizatora / osoby reprezentującej grupę nieformalną:
     Stowarzyszenie "Kamień Milowy" Turza Mała / Grupa Nieformalna "Echo"
Czas trwania projektu:
     25.08.2014 - 28.11.2014
Miejsce realizacji projektu:
     Gmina Płośnica oraz miasto Działdowo
Opis:
Cel projektu to włączenie mieszkańców Gminy Płośnica w powszechną edukację artystyczną oraz umocnienie tożsamości regionalnej mieszkańców poprzez promowanie folkloru oraz kultury ludowej. Podczas trwania projektu na ulicach Gminy Płośnica oraz w Działdowa zabrzmiały dźwięki muzyki ludowej w wykonaniu mieszkańców, którzy są lokalnymi działaczami oraz miłośnikami muzyki. Dodatkową atrakcją były warsztaty z rękodzielnictwa pt. "Kwiaty wiejskich ogrodów".

Ilość odbiorców projektu:    500 osób
Ilość zaangażowanych wolontariuszy:    2
Ogłoszenia internetowe :
    Informacje na stronie www.gokplosnica.pl oraz na portalach społecznościowych

Kwota projektu (zł):
     5500
Kwota dotacji (zł):
    4950
Wkład własny (zł):
     550

 

Zdjęcia z inicjatywy

 

  Połączyła ich ciekawość poznawcza, wiedza i umiejętności, chcą wspierać, integrować i pomagać w kształtowaniu otaczającej ich przestrzeni - realizatorami owego projektu jest czwórka kreatywnych i twórczych osób m.in. licencjonowany przewodnik na terenie województwa, specjalista ds. marketingu i sprzedaży oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Projekt Lidzbark Warmiński - Dwa Oblicza skierowany jest do mieszkańców miasta i okolic, którzy razem z inicjatorami fascynują się historią regionu, sztukami wizualnymi oraz wspólnymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Twórcą projektu zależy na propagowaniu alternatywnej formy poznawania historii, a co za tym idzie - tradycji miasta oraz wpływie sztuki na współtworzenie przestrzeni miejskiej.

 Punktem wyjściowym działania będą stare kartki pocztowe i zdjęcia z widokiem architektonicznych perełek miasta wraz z postaciami. Dwanaście wybranych pocztówek posłuży im do ułożenia trasy pieszych wycieczek. Następnie planują wykonać 12 stylizowanych sesji "żywej fotografii" z udziałem obecnych mieszkańców miasta,która zostanie przeprowadzona w miejskiej przestrzeni plenerowej i włączy do działania grupę 25 osobową. Efekty działań zostaną zaprezentowane na finałowej wystawie przedstawiającej dwanaście tablic ekspozycyjnych, na które składać się będą wieloformatowe zdjęcia, powiększonej, stare pocztówki wraz komentarzami,a wszystko to dzięki współpracy z oranżerią kultury, czyli Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Cafe w Hotelu Krasickim, Urzędem Miasta, którzy swe pomieszczenia użyczą nieodpłatnie na potrzeby wymienionych wydarzeń - szacuje się uczestnictwo ok. 725 osób + ci którzy przybędą na ogólnie dostępną wystawę przez okres 2 - 4 tygodni. W planie działaczy projektu znajduje się również Spotkanie Inauguracyjno - Rekreacyjne podczas, którego zaproszeni zostaną wszyscy potencjalni odbiorcy projektu m.in nauczyciele historii, wychowania w społeczeństwie i sztuce. Całość przedsięwzięcia zakończy wycieczka oraz wernisaż. Po zakończeniu projektu,planowane rezultaty to: sporządzenie gotowego scenariusza ujętego w praktyczną mapę - produkt turystyczny, który zostanie wykorzystany w zorganizowanych 10 wycieczkach z przewodnikiem w grupach 25 osobowych. Wszelkie materiały archiwalne, które będą niezbędne w utworzeniu trasy wycieczki zamierzają pozyskać od znawcy historii regionu i kolekcjonera dawnych pocztówek - Eugeniusza Borodija.

   Dzięki owemu przedsięwzięciu mieszkańcy poznają nową,twórczą formę aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt pozwoli na stworzenie i późniejsze wykorzystanie zgromadzonych materiałów dydaktycznych oraz poznania i propagowania dziejów swojego najbliższego otoczenia,a poprzez organizowanie wystaw i wycieczek, mieszkańcy będą mieli możliwość nieodpłatnego obcowania z kulturą,sztuką i historią. 

 Kwota projektu: 7510

Kwota dotacji: 4510

Wkład własny: - 

 

   "Zróbmy teatr - bawmy się sztuką" -to tytuł projektu realizowany od 15.07.2014 r. do 30.11.2014 r. przez grupę "Kreatywne" - koordynatorki projektu, 3 wolontariuszki działające od wielu lat przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - ON w Ornecie. Wszystkie Panie posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i niejednokrotnie jako terapię z tymi dziećmi stosowały zajęcia teatralne ze względu na ogromne zaangażowanie najmłodszych w próbach i przygotowaniach do przedstawienia. 

   Orneta jest małą miejscowością, gdzie brak ośrodków kultury, kina, teatru czy organizowane zajęcia w domu kultury wyłącznie dla osób pełnosprawnych izoluję resztę od życia kulturalnego. Z obserwacji wolontariuszek wynika, że osoby z grupy ON wykazują duże zainteresowanie teatrem, a projekt odpowiadałby na potrzeby zwiększania udziału tych osób w czynnej aktywności w imprezach teatralnych, które pozwoliłyby na oderwanie się od codziennego życia, problemów, ograniczeń i barier. Inicjatorki w ramach projektu pragną przeprowadzić 30 godzinne warsztaty teatralne podczas, których uczestnicy przygotują przedstawienie. Próby głównie odbywać się będą w siedzibie organizacji wspierającej, jednak ze względu na niewielki rozmiar pomieszczeń sala w Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejski Dom Kultury zobowiązał sie udostępnić miejsca na potrzeby prób w ramach realizacyjnych projektu. Działaniami równorzędnymi do zajęć teatralnych, będą zajęcia plastyczne - oszacowany czas to 15 godzin na przygotowanie strojów i dekoracji niezbędnych do wystawienia przedstawienia. Dodatkowym działaniem zaplanowanym przez inicjatorki będzie wyjazd do Teatru im. Seweruka w Elblągu,dzięki któremu uczestnicy obejrzą spektakl, poznają kulisy i aktorów oraz zapoznają się z mechanizmem przygotowania przedstawienia. Działaniem końcowym,podsumowujący projekt będzie impreza kulturalna podczas, której przed szerszą publicznością wystawione zostanie przedstawienie. W ramach realizacyjnych niezbędne jest zakupienie aparatu fotograficznego w celach pamiątkowych, upamiętniających wspólne chwile i bieżącą dokumentację projektu. W zajęciach i wyjeździe do teatru weźmie udział 24 osoby - 8 osób z grupy ON, 8 opiekunów (członków rodziny) oraz 8 wolontariuszy + odbiorcy pośredni - członkowie organizacji, przedszkoli, szkół i mieszkańcy Ornety zaproszeni na imprezę kulturalną - ok. 100 osób. 

   Dobrem wspólnym tego projektu będzie istotna zamiana wizerunku ON, pokazanie, że mimo niepełnosprawności osoby te nie zasługują na izolacje i wykluczenie. Uczestnicy warsztatów zwiększa swe umiejętności manualne i komunikacyjne, a przede wszystkim dołącza do aktywnego życia kulturalnego społeczności lokalnej. Beneficjenci poszerza wiedzę związaną z teatrem,ale także społeczność lokalna biorąca udział w imprezie bliżej pozna możliwości i potencjał grupy ON, być może zachęcając w przyszłości całą społeczność Ornety do bardziej aktywnego udziału w ich życiu - życiu osób niepełnosprawnych. 

Kwota projektu: 4835

Kwota dotacji: 2975

Wkład własny: 900

   Szeregu działań w szczególności rozwoju edukacyjnego,kulturowego i zdrowotnego dzieci i młodzieży podjęło się Stowarzyszenie Nasza Solanka - grupa 6 aktywnych wolontariuszy składających się z  opiekuna świetlicy wiejskiej,sołtysa sołectwa i osób posiadające kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad dziećmi, którzy dążą do zaspokajania potrzeb aktywizacji i integracji mieszkańców solectwa Solanka. Do głównych obowiązków Stowarzyszenia należy: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przemocy w środowisku lokalnym, nietolerancji oraz patologiom społecznym.

   Sołectwo Solanka to trzy miejscowości popegeerowskie,w których panuje duże bezrobocie,a mieszkańcy są narażeni na wykluczenie społeczne i różnego rodzaju patologie. Zanikają tu więzi rodzinne i sąsiedzkie,a zerowe pojęcie o społeczeństwie obywatelskim doprowadziło inicjatorki do podjęcia kroków przeciwdziałania, zachęcając swych mieszkańców do tworzenia wspólnej przestrzeni w aktywnym spędzaniu wolnego czasu z innymi mieszkańcami solectwa,dzięki wspólnemu zagospodarowaniu gminnemu terenu i uczestnictwu w zorganizowanych zawodach i zajęciach. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac porządkowych i budowlanych na terenie działki, czyli: nawożenie ziemi, wyrównanie terenu, zasianie trawy, zasadzenie drzewek oraz zagospodarowanie pozostalego terenu rekreacyjnego na 2 boiska do siatkówki i badmintona oraz miejsca do organizacji festynów,turniejów,ogniska. Aktywne wolontariuszki planują również utworzenie 2 drużyn siatkarskich - damskiej i męskiej, dla których będą odbywały się treningi do 2 razy w tygodniu. Do uwiecznienia tych pięknych,wspólnych chwil Stowarzyszenie Nasza Solanka zakupi aparat fotograficzny i wykona prezentację multimedialną oraz wystawę fotograficzną,a nagarne pliki z prezentacją i zdjęciami zostaną przez nich umieszczone na portalach społecznościowych oraz w mediach. Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy solectwa Solanka - ok. 450 osób. 

   Dzięki owemu działaniu zostanie utworzone miejsce czynnego wypoczynku,rozwoju osobistego oraz własnych umiejętności społecznych,a teren przyczyni się do promowania zdrowego trybu życia i sportu co pomoże w budowaniu świadomości społecznej i obywatelskiej. 

Kwota projektu: 6936

Kwota dotacji: 3586

Wkład własny: 400

   Troje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Okartowie Gminie Orzysz pasjonatów astronomii, fotografii i nowoczesnych metod nauczania oraz uczestników i laureatów wielu konkursów podjęło wyzwanie utworzenia mądrej rozrywki - koła astronomicznego dla dzieci w wieku od 6 - 13 lat.

   Projekt oferuje zajęcia pozalekcyjne z zakresu astronomii dla grupy liczacej 12 dzieci z Okartowa, wsi położonej nad Jeziorem Śniardwy, gdzie brak bazy turystycznej i ogromne bezrobocie prowadzi do zanikania alternatywnego spędzania czasu wolnego i chęci życia mieszkańców.  W ramach projektu zostanie zakupiony teleskop z bazą obiektów do obserwacji astronomicznych. Powstanie biblioteczka składająca się z 5 książek naukowych dla początkujących miłośników astronomii.  Z wykonanych przez uczestników zdjęć powstanie wystawa, która wraz z konkursem plastycznym "Moje Niebo" i konkursem wiedzy astronomicznej będzie podsumowaniem i zakończeniem wartościowego działania jakim jest nauka. Spotkania uczestników kółka odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na zajęciach dzieci będą dokonywać pomiarów, obserwacji i fotografii nieba i obiektów otaczającej sfery astronomicznej oraz zapoznają sie z najważniejszymi pojęciami związanymi z astronomią.  Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczesnicy w składzie 12-sto osobowej grupy oraz odbiorcy pośredni ok. 50-ciu mieszkańców wsi, 10 nauczycieli, 80 uczniów,  uczęszczających do tej szkoły i ich rodzice ok. 200 osób oraz ok. 200 mieszkańców gminy Orzysz. Wszyscy mieszkańcy na bieżąco będą mogli śledzić aktualizowane newsy znajdujące się w gazetce oraz oglądać wykonane zdjęcia i prezentacje finalizujące projekt na stronie internetowej Orzysza.

   Społeczność lokalna poprzez działanie projektu dostrzeże wielką wartość, że żeby cokolwiek osiągnąć trzeba być wykształconym, a nauka i zdobywanie wiedzy może stać się zabawą dlatego ważne jest byśmy pamiętali, że wszystko to czego się uczymy,  jest częścią naszej egzystencji, bo wiedza astronomiczna jest interesująca i wartościowa,  bo przecież codziennie patrzymy w niebo.

Kwota projektu: 5475

Kwota dotacji: 4385

Wkład własny: -

   Wszystkie osoby tworzące grupę są rodzicami dzieci, które występują w zespole muzycznym "Świąteczna Kapela" i "Świąteczna Kapela Junior". Zespół muzyczny prowadzony jest społecznie przez małżeństwo instruktorów w ich wlasnym domu - Gminie Dobre Miasto. 

   Od wielu lat ich pociechy realizują się muzycznie na scenach miasta, gminy, województwa, a także zagranicą pod czujnym okiem swoich opiekunów współdziałających przy pomocy w realizacji projektów.  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  w powierzoną pracę i własnemu wkładowi finansowanemu Stowarzyszenie dumnych rodziców pozyskało dotację na zakup instrumentów i utworzyło amatorskie studio nagrań.  Problemem grupy jest kolejny wydatek związany z zakupem nowych strojów, gdzie brak spójności w ubiorze powodują utratę na wizerunku. Ze względu na drogą edukację finansową swych pociech rodzice nie są już w stanie zainwestować w ubiór dlatego zwrócili się z inicjatywą społeczną,  by zbudować poczucie równości wśród dzieci. Rodzice przekonani są, że zakupione stroje pozwolą na wielokrotne ich wykorzystywanie, a dobry wizerunek zespołu ułatwi znalezienie sponsorów na zakup kolejnych kostiumów i realizację nowych projektów.  Odbiorcami bezpośrednich działań projektowych kapeli są osoby występujące - dzieci i młodzież,  rodzice - opiekunowie, uczestnicy koncertów i wydarzeń kulturalnych z ich miejscowości i Gmin ościennych, a w okresie działań projektu muzycy ponownie, aż czterokrotnie zaprezentują się przez swoim fanom.

   Dzięki podjętej inicjatywie co najmiej 20 rodziców wdrąźy się do stałej współpracy i utworzenia głębszych więzi z dziećmi,  aż do wnętrza muzycznej edukacji. Zespół i ich uuczestnicy staną się rozpoznawani w środowisku i identyfikowani w czasie wielkich konkursów, imprez. Wśród członków zespołu zawiąźą się niezwykłe,  wzmocnione więzi społeczne, koleżeńskie i rodzinne,  a pewność siebie poprowadzi ich przez napewno ciężka,  ale satysfakcjonującą pracę na scenie.

Kwota projektu: 4740 

Kwota dotacji: 3750

Wkład własny:300

   Realizatorem projektu jest grupa nieformalna założona przez mieszkańców wsi Bogaczewo znajdującej się w powiecie Elbląskim na potrzeby związane z problemami edukacyjnymi oraz sportowo - rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży.  

   Głównym problemem mieszkańców jest dysponowanie terenem porośniętym trawą w miejscu, które byłoby idealne do stworzenia bezpiecznej, zagospodarowanej przestrzeni, ktora stalaby się placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań młodzieży,  dorosłych,  a nawet seniorów. Do realizacji projektu potrzebny jest sprzęt - zabawki tworzące plac zabaw, ktore zastąpią niebezpieczne elementy oraz ławki idealnie wkonponowujące się w miejsce i jego klimat. Mieszkańcy w ramach wolontariatu zajmą się pracą społeczną na rzecz dobra wspólnego i zadbają o przygotowanie miejsca do realizacji montażu sprzętu.  Odbiorcami projektu będzie społeczność wsi Barczewo - 120 osób oraz okoliczni mieszkańcy wsi i turyści - 60 osób. 

   Projekt ma na celu zapewnienie wiejskiej społeczności bezpieczeństwa i rozwoju. Przyczyni się do integracji i aktywności w kierunku kolejnych zmagań, by dbać i upiększać swoją wieś. 

Kwota projektu : 5294

Kwota dotacji : 4000

Wkład własny: 494

   Fundacja Ruciaki zrzesza 5 członków grupy - rodziców swych pociech trenujących taekwando olimpijskie. Inicjatorzy projektu brali trzykrotnie udział w organizacji turniejów dla dzieci w wieku od 5 - 14 lat w Olsztynie, Giżycku i Morągu. Posiadają wsparcie klubów sportowych w tworzeniu zawodów i turniejów w Polsce i zagranicą.  Fundacja od półtora roku zajmuje się organizacją loklanych zawodów tworząc Warmińsko - Mazurską Ligę Taekwando. 

   Ze względu na brak możliwości otrzymania dotacji od lokalnych samorządów, Ministersta Sportu czy Ministersta Klubu edukacja sportowa ich dzieci uzależniona jest od ich budżetu finansowego. Czlonkowie Fundacji podążając ku korzyści dobra wspolnego ich pociech zakupili już 4 komplety - kaski i ochraniacze warte 700 zł za szt. do ćwiczeń.  Pragną jednaj zakupić elektroniczne urządzenia klasy światowej - 2 hoga elektroniczne - ochraniacze na tułów wraz z czujnikiem kopnięć, przekaźnikami i odbiornikami, które pozwolą na dokładne liczenie punktów oraz wymuszą na zawodniku stosowanie czystych technicznie kopnięć co przyczyni się do osiągania lepszych wyników sportowych.  Inicjatorzy projektu oprócz odpowiedniego sprzetu sportowego typu: stroje i ochraniacze, których koszt szacuje między 500 - 700 zł za szt.  dla grupy 20 osobowej, chcą również ulepszonej i odpowiednio wyposażonej sali treningowej. W projekcie weźmie udział 60 dzieci trenujących + 15 dzieci z powiatu Olsztyńskiego i 150 dzieci z woj. Warmińsko - Mazurskiego, uczestnicy między klubowych treningów i zawodów.  Łącznie wezmą udział 4 grupy dzieci po 20 osób. Zawodnicy biorący udział w treningach i turniejach stanowią 40%  dzieci ubogich rodziców i 25% uczestnikow zamieszkujących tereny wiejskie powiatu Olsztyńskiego.  Zajęcia szkoleniowe dla 3 grup AZSUMM Olsztyn, KS Giżycko i  Kario Olsztyn odbywać się będą 3× w tyg. Zapalnowano również treningi klubowe cało dniowe 6× rocznie. Ponadto Fundacja Ruciaki planuje 3 Warmińsko - Mazurskie zawody Ligi Dziecięcej Taekwando rocznie. Rekrutacja uczestników odbędzie się drogą informacyjną poprzez trenerów,  rodziców i internet. Zgłoszonych do udziału zostanie 200 zawodników Warmińsko - Mazurskiej Dziecięcej Ligi Taekwando. 

   Projekt jest samoorganizacją zdeterminowanych rodziców,  ktorzy pragną pomóc wszystkim dzieciom w realizowaniu swoich planów,  potrzeb i umiejetnosci. Poprzez ich walkę i wspólna prace w pozyskiwaniu funduszy, zdobywaniu darowizn i organizacji zawodów widoczne jest ich zaangażowanie i potrzeba tworzenia powyższych inicjatyw. Dzieci dzięki realizowanemu projektowi nauczą się wzajemnego dzielenia pasją,  a przede wszystkim zdobędą umiejętności,  które z pewnością przydadzą się w rozwijaniu dalszej kariery sportowej.

Kwota projektu: 5960

Kwota dotacji: 4700

Wkład własny: 300

   Z ambitną inicjatywą stworzenia wiejskiego, społecznego centrum rekreacji i wypoczynku wysunęło się Stowarzyszenie Wędkarskie stanowiące grupę nieformalną skupiającą ludzi z różnych profesji uaktywniającą  do działania stworzenie ścieżki edukacyjno - spacerowej brzegami jeziora Linowskiego. Akcja obejmuje tereny wsi Łęgajny, jej najbliższe okolice w tym największą wieś w gminie - Barczewo.

   Z powodu braku właściwego miejsca do organizowania zielonych szkół i zajęć edukacyjnych w terenie, stowarzyszenie ruszyło do pobudzenia słabo skonsolidowanych i mało aktywnych mieszkańców. Ścieżka, która ma powstać zbudowana zostanie dużym nakładem pracy własnej obywateli skupionych wokół grupy inicjatywnej, która z czasem  zacznie o nią dbać, pielęgnować i konserwować podnosząc w ten sposób atrakcyjność turystyczną wsi Łęgajny. Ścieżka spacerowa wyposażona zostanie w 10 stacji poglądowych zawierających tablicę przedstawiające: teren, pomniki przyrody, faunę i florę charakterystyczną dla tego rejonu. W ramach realizacji projektu inicjatorzy przeprowadzą w szkole gminnej w Łęgajnach zajęcia edukacyjne, pogadanki i wykłady z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego przybliżające idee projektu. Grupa nieformalna pozyskała w ramach projektu wsparcie finansowe i pomoc w wyposażeniu sprzętu od właścicieli działek zobowiązujących się do czynnego udziału w realizacji zadań projektu. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież ucząca się w przedszkolach i szkołach - ok. 200 dzieci oraz mieszkańcy Łęgajn i Gminy Barczewo - ok. 1500 obywateli. Ta inicjatywa służyć będzie całej społeczności nie zależnie od wieku mieszkańców. Inicjatorzy chcą zwołać do działania jak największa liczbę mieszkańców, z którą spotkają się na zebraniu wsi przedstawiając im cele inicjatywy, harmonogram prac i potrzeby finansowe. Ze względu na czynne zaangażowanie wsi we wcześniejsze inicjatywy takie jak: wysprzątanie terenu jeziora Linowskiego czy organizacja zbiórki na zagospodarowania powyższego terenu, inicjatorzy nie wątpią w pomoc i zaangażowanie swoich obywateli.

   Utworzona ścieżka edukacyjna  to jeden z wielu elementów kompleksu działań, które ma za zadanie przeprowadzić grupa inicjatorów. Swoimi działaniami dążyć będą do powstrzymania degradacji jeziora Linowskiego poprzez jego rekultywację, odtworzenie właściwej dla tego akwenu fauny i flory, budowę "Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowego oraz zagospodarowanie brzegów jeziora w bezpieczne pomosty, kładki wędkarskie i przystań dla łodzi, a wszystko poprowadzi do poprawy życia mieszkańców  otoczonych pięknym krajobrazem i wizerunkiem idealnego miejsca do integracji. Dzięki wszystkim czynnikom zbudują wokół tego miejsca atmosferę spójności społecznej i zaangażowania obywatelskiego.

Kwota projektu: 6577

Kwota dotacji: 5000

Wkład własny: 827

   Fundacja Revita Warmia działa społecznie od czerwca 2013 roku. Zajmuje się rewitalizacją prowincji Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem na Gminy Jeziorany oraz prowadzeniem różnorodnych inicjatyw społecznych takich jak: program edukacji kreatywnych dla dzieci, działania promocyjne i sieciujące lokalnych twórców ludowych, rzemieślników i organizatorów wypoczynku, informacją turystyczną w Galerii oraz internetową gazetą.

   W ramach projektu Fundacja Revita chcę uruchomić działanie lokalnej, pozytywnej gazety "Głos Jezioran" uwzględniającej wartościowe życie mieszkańców, ich opinię i realne wieści z miasteczka. Zamierza również współpracować ze znanym pedagogiem, autorem wielu książek, który wzbogaci i urozmaici comiesięczne wydanie gazety w felietony, teksty poetyckie i prozatorskie. Stałą kolumnę otrzyma również Marszałek ds. Dziedzictwa Niematerialnego zagłębiający swych czytelników w  historię tekstów, pieśni , strojów ludowych, a sama redakcja zadba o to by wprowadzić   tematy kapeli ludowych, aby społeczność pamiętała o najważniejszym wydarzeniu kulturalnym jakim jest "Festiwal Kapel Ludowych". W ramach budowania gazety planowane są cotygodniowe, piątkowe spotkania obywatelskie  z redakcją będące miejscem konstruktywnej dyskusji i twórczej pracy. Spotkania odbywać się będą w biurze inicjatorów - zapleczu Galerii Rynku Starego Miasta. "Głos Jezioran" ma za zadanie docierać do wszystkich grup wiekowych nie tylko w postaci papieru - gazety. Redakcja  przygotowała również wersje internetową na portalu społecznościowym - facebook w postaci felietonów, zapowiedzi i artykułów.  Do realizacji zadania potrzebny jest zakup sprzętu typu: aparat, dyktafon,laptop. Za "Głos Jezioran" czytelnicy zapłacą złotówkę + podatek, by redakcja mogła pokryć koszty druku i samodzielnie się utrzymać. Cała kampania i promocja gazety  musi być cykliczna.

   Mieszkańcy w ramach programu inicjatorów zyskają nowe, sprawdzone pod względem wiarygodności medium, które pozytywnie i twórczo wpłynie na społeczność Jeziorany. Dzięki otwartej metodzie redagowania tekstów każdy numer będzie autentycznym działaniem społeczeństwa. Ze względy na publikacje i promowanie zakłamanych czasopism opinia publiczna jest zdezorientowana i podlega nieprawdziwym plotkom dlatego "Głos Jezioran" rusza na ratunek przekłamanym informacją oraz spadającemu poziomowi zaufania obywatelskiego

Kwota projektu: 12270

Kwota dotacji: 3870

Wkład własny: 2500

   W skład grupy przygotowującej projekt wchodzi wnioskodawca – mieszkaniec Gronowa, lider przedsięwzięcia, mieszkańcy gronowa – pomocnicy przy działaniach upiększania swojej wsi oraz wolontariusze – znawcy środowiska lokalnego i potrzeb mieszkańców miejscowej ludności. Motto, które prowadzi ich przez wszystkie działania: „Bogatym nie jest ten ko posiada, lecz ten kto daje”.

  Wieś Gronowo zamieszkuje niespełna 150 osób w różnym przedziale wiekowym z przewagą osób w wieku 20-60 lat. Ze względu na potrzebę, w każdym wieku pragną miejsca do spotkań, integracji, zabaw, relaksu itp. Rąk chętnych do pracy i działania wsi Gronowo nie brakuje. Mieszkańcy chcą zrobić coś dla dobra ogółu i zagospodarować zaniedbaną ruchomość porośniętą trawą stwarzając w ten sposób miejsce rekreacyjne, ogniskowe i boisko sportowe dla wszystkich mieszkańców wsi, przyjaciół i gości. Koordynatorzy rozpoczną swoje działania od promocji i poszukiwania ludzi chętnych do pomocy w uprzątnięciu miejsca z odpadów, wykoszenia trawy, wykonania prac porządkowych . Plac zostanie ogrodzony zapewniając mieszkańcom wizerunek bezpiecznego miejsca przyciągającego do siebie wiele osób z pobliskich miejscowości. Wolontariusze zostaną zapoznani z szczegółowym zakresem przeprowadzenie prac wykonawczych. Działacze projektu planują zakup i transport materiałów niezbędnych do ogrodzenie, uprzątnięcia, i oczyszczenia placu. Projekt zostanie zrealizowany na działce stanowiącej własność Gminy Lubomino, a po jego realizacji zostaną zorganizowane (zawody, turnieje igrzyska sportowe spotkania i imprezy integracyjne, pikniki, festyny, koncerty). Ze względy na dostępność placu, która nie będzie w żaden sposób ograniczona trudno realizatorom określić odbiorców projektu. Liczba szacuje się na 150 osób stanowiących mieszkańców gminy Gronowo reszta to rodziny, przyjaciele, turyści, mieszkańcy gminy Lubomino itp.

   Mieszkańcy swoim działaniem udowadniają, że takie oto miejsce jest im niezbędne do integracji. Dadzą przykład wielu sąsiednim gminom, że wspólna praca się naprawdę opłaca, bo dzięki niej gmina Gronowo przyciągać będzie wiele osób w tym turystów nie tylko ze względu na znajdujące się w pobliżu jezioro, ale również ze względu na stworzone miejsca, które stanie się przyjazne, piękne i bezpieczne od początku wykonane rękami ludzkimi. Najważniejsza korzyścią jest mobilizacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz wsi i wzmocnienie więzi między ludźmi. Stworzenie takiego miejsca da im satysfakcję, radość i wiarę w swoje możliwości, a w przyszłości przyczyni się do podniesienia kwalifikacji w dziedzinie sportu.  

Kwota projektu: 8108,95

Kwota dotacji: 4814,45

Wkład własny: 260