Grupa sympatyków oraz członków drużyny piłkarskiej Żubr Budry powstała jesienią 2013 roku i obejmuję 5 członków – lidera i kapitana drużyny piłkarskiej, skarbnika Gminy Budry wspierającego drużynę pod względem finansowym i formalny, przewodniczącą Gminnej Komisji Kultury i Sportu Rady Gminy w Budrach organizatora inicjatyw, lokalną liderkę i organizatorkę społeczną szkółki dla chłopców gminy Budry oraz pracownika Urzędu Gminy Budry, działacza społecznego.

   Gmina Budry leży na terenie powiatu węgorzewskiego, czyli 12 km od miasta Węgorzewo. Budry to mała wieś zamieszkująca w większości przez starszych ludzi i rolników, posiadająca znikome atrakcje sportowe zawiązane współpracą 15 osób tworzących drużynę piłkarską o nazwie „Żubr Budry”. Z powodu braku odpowiedniej kadry pracowników i środków finansowych Gminny Ośrodek Kultury nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom dostatecznie atrakcyjnej oferty w zakresie sportu. Ze względu na nie wielkie zarobki mieszkańców nie stać ich by wyjeżdżać do większego miasta w celu uprawiania sportu. We wsi Budry pojawiła się otyłość, choroby oraz izolacja społeczna co nie sprzyja mieszkańcom wsi głównie młodzieży, która ucieka do miast bądź przesiaduje w domach przy komputerach czy telewizji odcinając się od rówieśników. U lokalnej społeczności gminy Budry przejawia się potrzeba uświadamiania na temat zdrowego tryby życia, będąca wynikiem uprawiania sportu. Celem realizatorów projektu jest dobro wspólne, jakim jest zdrowie. W okresie od 01.08.2014 r. – 30.11.2014 r. grupa członków stowarzyszenia pragnie zakupić stroje sportowe dla zawodników drużyny Żubr Budry, które pozwolą drużynie uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, stroje sportowe dla drużyny dziecięcej, sprzęt do treningów dla dzieci. Koordynatorzy projektu planują trening dla dzieci raz w tyg. w okresie sierpień - listopad 2014 roku, trening dla dorosłych raz w tyg. w okresie sierpień – listopad 2014 roku , a działanie zakończą międzypokoleniowym turniejem piłkarskim złożonym z drużyn mieszanych dzieci i rodziców. Boisko Gminne, na którym będzie realizowany projekt w sierpniu 2014 roku zostanie wyposażone w siatki ochronne dookoła boiska. Działanie obejmie 15 dorosłych sportowców i 10 sportowców do lat 14-stu.Oszacowana liczba uczestników projektu to min. - 130 osób stanowiących z mieszkańców, kibiców oraz zaproszonych gości gminy Budry, powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego.

   Projekt pozytywnie wpłynie na wszystkich mieszkańców wsi Budry, nie tylko tych którzy czynnie uczestniczyć będą w turnieju ale i dla kibiców, którzy bacznie obserwować będą zmaganie przyszłych sportowców. Działanie wpłynie na samopoczucie, wzmocnienie wartości, wiedzy, umiejętności rozwoju form uczestnictwa w zdrowym i atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego, wśród ludzi nie zależnie od ich wieku i sprawności.

Kwota projektu: 3740

Kwota dotacji: 2940

Wkład własny: -

   Projekt realizowany ze środków programu mikrodotacji skupia grupę 3 osób przygotowujących działanie – intendentkę, katechetkę oraz referentkę Szkoły Podstawowej w Orzyszu. Wszystkie Panie brały udział w realizacji oraz opracowaniu licznych projektów prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Orzyszu.

   Koordynatorki rozpoczną pracę od promocji projektu – wykonania plakatów, ogłoszeń, zorganizują turniej gier i zabaw oraz turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, pragną również rozbudować ścieżkę zdrowia istniejącą na terenie SP w Orzyszu. W wyniku obserwacji oraz badań ankietowych w Szkole Podstawowej wskazują, że ponad 60% uczniów swój wolny czas spędza w bierny sposób – przy komputerze, telewizorze. Diagnoza Pań wskazuje potrzebę stałego i systematycznego rozwijania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie edukacji zdrowotnej i rozwoju sprawności fizycznej, ponadto potwierdza, że dzieci i młodzież, a także zaangażowani rodzice chętnie uczestniczą w atrakcyjnej dla nich grze zespołowej oraz zorganizowanych zabawach. Projekt zawiera doposażenie sprzętu w 16 kijów, 30 piłeczek oraz 10 pachołków do gry w unihokeja, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane uczniowskiemu klubowi „Jedynka” służącemu społeczności uczniowskiej w Orzyszu.. Zostanie zakupiony również jeden zestaw urządzeń sprawnościowych, który doposaży ścieżkę zdrowia – miejsce aktywności fizycznej i promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu, która po zakończeniu projektu służyć będzie dobru wspólnemu –młodszej i starszej części społeczeństwa.

   Projekt „Orzysz aktywnie” zostanie zrealizowany w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie Piskim, w Gminie Orzysz, w Szkole Podstawowej w Orzyszu. Odbiorcami projektu będą dzieci z Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka – w wieku 3-6 lat (50 osób), przedszkolaki i uczniowie SP – wieku 5 – 13 lat (200 osób), młodzież Gimnazjum – wiek 13 – 17 lat (20osób), rodzice, dorośli mieszkańcy miasta i gminy Orzysz – w wieku powyżej 18 (40 osób), 5 dzieci, które nie uczęszczają do Przedszkola lub Szkoły, młodzi mieszkańcy miasta i gminy Orzysz – w wieku 3 – 4 lat(40osób). Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat kultury zdrowotnej, nauczenie ich zdrowego stylu życia w zakresie dbania o sprawność fizyczną oraz integracja mieszkańców Orzysza i zmobilizowanie ich do wspólnego działania na rzecz własnej miejscowości

Kwota projektu: 4475

Kwota dotacji: 1600

Wkład własny: 400

   Mieszkanki gminy Świętajno – wsi Giże i Orzechówka na co dzień zajmują się gospodarstwem rolnym. Ich zespół składa się z czterech gospodyń prowadzących spore gospodarstwa mleczne w tym dwie z pań to nauczycielki (jedna na emeryturze). Koordynatorki projektu wielokrotnie były realizatorkami wydarzeń kulinarnych takich jak m.in. dożynki. Czas, który szubko upływa mobilizuje Panie do działania i większej aktywności zrobienia czegoś nie tylko dla mieszkanek sołectwa ale również innych współdziałających wsi.

   Grupa kobiet poprzez swoje działania pragnie przypomnieć sobie wykorzystywanie darów natury niegdyś opracowywane przez babcie czy prababcie. Uciekające lata naszych gospodyń mobilizują je do uniezależnienia się od wnuków, którzy nie mają czasu i cierpliwości by nauczyć ich korzystania z aplikacji w komórce, komputerze czy w smartfonie dlatego do opracowywania i rozpowszechniania receptur będzie potrzebna im pomoc. Projekt, który opracowały polegać ma na przeprowadzeniu 5 warsztatów po 4h dziennie z częścią teoretyczną i praktycznymi zajęciami wykorzystywania wiedzy i umiejętności uczestników z udziałem specjalisty, który przygotuje konspekt warsztatów kreatywnego wykorzystywania różnorodnych darów natury: owoców, dzikich i starych roślin uprawnych oraz łączenia walorów wzmocnienia smaku, zapachu i wyglądu. Nasze Panie pragną odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę, aby mogły tworzyć ciekawsze oferty kulinarne dla swoich rodzin, sąsiadów i turystów.

   Dzięki tym działaniom samoocena pań znacznie się poprawi nie tylko dzięki wzbogaceniu wiedzy, ale również umiejętność wykorzystania nowych technologii pozwoli im przełamać własne opory zrozumienia i nauczenia się cierpliwości obsługi z komputera przełamując barierę porozumienia z wnukami i młodszymi pokoleniami. Celem projektu jest zachęcenie mieszkanek wsi do samorozwoju z wykorzystaniem posiadanych zasobów i umiejętności nauczenia się czegoś nowego stale się rozwijając. Kobiety chcą pokazać wartość wspólnych działań oraz zarażającą ich wzajemnie aktywność i pomysł, przy wspólnym przygotowaniu wiejskich uroczystości . Projekt rozpocznie się spotkaniem w wiejskiej świetlicy i przedyskutowaniem uwag i propozycji mieszkanek Giżu i Orzechówka. Zostanie opracowane 10 receptur na wykorzystywanie zapomnianych i niepotrzebnych roślin, odbędzie się konkurs kulinarny „Smak Warmii i Mazur Powiśla”, całość dopełnią zdjęcia z działań kulinarnych, wystawa fotograficzna oraz aktualizowane przez uczestniczki posty na portalach kulinarnych i społecznościowych .

Kwota projektu: 6980

Kwota dotacji: 3800

Wkład finansowy: -

   Grupę uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej oraz młodych mieszkańców gminy Ruciane – Nida łączy wspólne zainteresowanie przyrodą - Warmii i Mazur, która ma wpływ na ich przyszły zawód i wykształcenie. Uczniowie szkoły byli już realizatorami kilku projektów ekologicznych oraz wielokrotnie reprezentowali swoje miasto w konkursach - również międzynarodowych. Posiadają talenty plastyczne, uwielbiają pracę z dziećmi i chętnie dzielą się nabytą wiedzą.

   W wyniku realizacji projektu uczniowie ZSL pragnęliby włączenia się szkoły w nieformalną edukację przyrodniczą, czyli w powstaniu ścieżki leśno – przyrodniczej w otoczeniu szkoły, dzięki której oni sami jak i mieszkańcy będą mogli zdobywać wiedzę na temat otaczającej przyrody, a nauczycielom i młodzieży przydadzą się do nauczania ludzi, w tym również swoich małych pociech innych zachować proekologicznych. Cały program projektu obejmuje również kurs jeżyka angielskiego ze szczegółowym uwzględnieniem języka zawodowego, warsztaty przyrodniczo – plastyczne mające na celu zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej i opracowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych drzew i krzewów, spływ kajakowy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczego Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone przez młodzież oraz konkursy przyrodniczy w j. anielskim i sprawdzające wiedzę o znajomości drzew.

   Wrażliwość uczniów na piękno przyrody budzi w nich aktywność i chęć uczestnictwa w projekcie. W otoczeniu ich szkoły znajduję się wiele ciekawych drzew i krzewów, które uważają za warte poznania i uzmysłowienie różnorodności i unikalności przyrody mazurskiej. Wykorzystanie wiedzy, aktywności oraz zaangażowanie młodzieży do propagowania bogactwa przyrodniczego naszej gminy pomoże zbudować silniejsze związki szkoły ze środowiskiem lokalnym. Duża grupa poprawi swoja znajomość j. anielskiego co podniesie ich kwalifikacji zawodowe i szanse na rynku pracy, a ścieżka da możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego ucząc.

Kwota projektu: 5600

Kwota dotacji: 3800

Wkład własny: 400

   Stowarzyszenie Nibork Drugi " Działaj z Nami" skupia wokół siebie osoby mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Nibork Drugi z miejscowości Nidzica.  Przewodniczący stowarzyszenia oraz jego członkowie zapraszają do wzięcia udziału wszystkich mieszkańców i przyjaciół miejscowości Niborg Drugi do wspólnego działania mającego na celu integrację mieszkańców poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży,  rodziców, a w szczególności osób samotnych. Ilość osób, która weźmie udział w inwestycji stowarzyszenia oszacowano: dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym - 20 osób,  dorośli - 40 osób. 

   Niborg Drugi jest małą miejscowością, w ktorej brak świetlicy powoduje małe możliwości do urozmaicania czasu wolnego mieszkańcom. Dlatego stowarzyszenie podjęło starania o zagospodarowanie placu wiejskiego przeznaczonego na miejsce zabaw i spotkań miejskiej społeczności. Realizacja planu zakłada zagospodarowanie placu gminnego do potrzeb mieszkańców, wykonanie kamiennego grilla, zabudowę kamiennego miejsca przeznaczonego na grill oraz przeprowadzenie warsztatu z pielęgnacji terenów zielonych, podczas których zostaną wykonane prace porządkowe na obecnych nasadzeniach. Powyższe warsztaty służyć będą usunięciu bieżącej nawierzchni, wyrównaniu terenu, wyłożeniu agro-włóknią i zasypaniu wyznaczonego miejsca korą lub kamykami. Podsumowaniem będzie spotkanie prezentujące w jaki sposób integracja mieszkańców wpływa na rozwój społeczności wiejskiej i pracę przy pielęgnacji terenów zielonych.

   Dzięki realizacji projektu dzieci będą mogły rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczonej aktywności w trakcie zajęć szkolnych. Dorośli skorzystają z okazji wyjścia z domu i spędzeniu czasu ze swoimi pociechami lub na świeżym powietrzu przy nowo powstałej infrastrukturze. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy rozwoju społeczności, zwiększenia współpracy pomiędzy mieszkańcami, tworzenia nowych możliwości spędzania czasu oraz wzrostu wiedzy na temat pielegnacji terenów zielonych. 

Kwota projektu: 4700

Kwota dotacji: 3600

Wkład własny: 300

   Grupa nieformalna "LEJDIS" - kobiet w różnym wieku, entuzjastek sportu i zdrowego trybu życia wychodzi z inicjatywą do mieszkańców gminy Ruciane - Nida do wzięcia udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych, polegających na energicznym marszu z wykorzystaniem kijków do Nordic Walking.

   Realizatorki projektu chcą zaprosić do udziału wszystkie Panie w przedziale wiekowym od 18 - 99 lat oraz dzieci pod opieką dorosłych. Główną przyczyną działania są mieszkańcy Rucianego - Nidy, którzy poprzez brak zintegrowania izolują się od siebie i wprowadzają podział na osoby biedniejsze i mniej zaradne życiowo. Entuzjastki mają rozpocząć swoje działanie kampanią informacyjno - promocyjną, a następnie badaniem poprzez ankietę poziomu sprawności uczestniczek oraz ogólnej wiedzy na temat zdrowego żywienia. Grupa "LEJDIS" chce również zaopatrzyć, każdą z uczestniczek w kijki do Nordic Walking oraz spedometry wykazujące przebyte kilometry i spalanie kalorii. Realizatorki projektu poprzez swoje działanie chcą walczyć z nadwagą mieszkańców, wspierać ich, integrować, pokonywać wspólnie z nimi wszystkie napotkane przeszkody i trudności, pokazywać im możliwości spędzania czasu wolnego w towarzystwie członków swojej rodziny, która posiada problemy z otyłością.

   Osiągniecie celu przyniesie korzystne rezultaty dla wszystkich uczestników oraz ich rodzin, nie tylko nastąpi wzmocnienie ich więzów, poprawi się ich organizacja czasu wolnego, ale i wyrobi się nawyk zdrowego trybu życia i żywienia, a to doprowadzi nas do samoakceptacji i zadowolenia mieszkańca gminy Ruciane - Nida.

Kwota projektu: 4580

Kwota dotacji : 3800

Wkład własny: 280

   Projekt "Warmińskie Historie Miłosne w Portretach Ślubnych Zaklęte" to akcja społeczna zorganizowana przez 4 osoby - proboszcza zaangażowanego w życie społeczne mieszkańców, emerytowaną animatorkę kultury, a także małżeństwo związane z tradycją warmińską. Pomysł członków stowarzyszenia opiera się na pokazaniu tradycji ślubnej z XIX i XX wieku, która została ukryta w wielu domach naszych przodków i rodzin, ukazując dzięki historii, kulturę i obyczaje ślubne Warmii.

   Realizatorzy zaproszą do projektu wszystkich mieszkańców Gminy Dobre Miasto zakładając, że co najmniej 50 osób weźmie w nim czynny udział i udostępni portrety i historię dziadków, pradziadków, rodziców w celu poznania kultury i obyczajów ślubnych Warmii.

Projekt ma za zadnie zachęcenie mieszkańców do "odkrycia na nowo" historii swojej rodziny poprzez wyszukiwanie fotografii i ukazanie wzorców przykładnego małżeństwa. Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby mieszkańców Gminy Dobre Miasto dotyczące budowania trwałych więzi z tradycją i kulturą, w której żyjemy. Stowarzyszenie działając społecznie dostrzega problemy młodych ludzi dotyczące osiągana stabilizacji i konsekwencji w uczuciach, traktowania małżeństwa dosyć lekko i nietrwale.

   Działania zaplanowane przez organizacje to: przeprowadzenie kampanii społecznej wśród mieszkańców we wszystkich sołectwach, parafiach, stowarzyszeniach, zebranie zdjęć od mieszkańców oraz ich obróbka, a na koniec przygotowanie wystawy zawierające zdjęcia i opisy rodzin Gminy Dobre Miasto. Wystawy zostaną głównie zorganizowane w Dobrym Mieście i Gotowie, zagoszczą również w miejscowościach wiejskich gmin Dobre Miasto. Cała kampania służy "przywróceniu" dobrego ducha małżeństwa jako instytucji odpowiedzialnej za dorosłe życie własne, a także dzieci. Organizatorzy zapraszają w magiczną podróż miłości naszych przodków.

Kwota projektu: 5960

Kwota dotacji: 4560

Wkład własny: 400

   BABSKI START - UP to działanie Lubomińskich kobiet, członkiń Stowarzyszenia "Nasze Marzenia" w Lubominie, którego celem jest wzmocnienie potencjału i rozpoznawalności społecznej młodej organizacji pozarządowej poprzez podniesienie kompetencji i jednorodną wizualizację aktywnych liderek społecznych.  

   Dawne organizatorki m.in gminnego święta pieroga czy innych kulturalnych wydarzeń pragną rozwijać swoją aktywność poprzez rozwijanie stowarzyszenia i przyciąganie do siebie jak najwięcej kobiet - "gospodyń domowych" oddalonych od miast, wpływając na integrację mieszkańców wsi. Projekt realizowany będzie w Lubominie w siedzibie stowarzyszenia. Ma za zadanie włączyć do działania 10 kobiet - mieszkanek gminy Lubomino. Elementy niezbędne do skutecznego funkcjonowania stowarzyszenia to zakup 8 kompletów strojów promocyjnych, termosu do przechowywania żywności oraz obrusów, które przyczynią się do nadania grupie profesjonalnego wizerunku. Działania projektowe mają na celu przeszkolenie księgowe i opracowanie planu działania organizacji dla wszystkich członkiń stowarzyszenia.

   Powstanie silnej, nowej organizacji jest szczególnie ważne w Gminie Lubomino, w której działa aktywnie tylko 9 organizacji pozarządowych, w tym 3 rozwijają swą aktywność społeczną. Start up, to stworzenie zaplecza do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej poprzez odtworzenie wspólnych tradycji i przekraczania podziałów między ludźmi. Babska drużyna chce zachęcić do warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych nie tylko uczestniczki, ale również cała wiejską społeczność, która pragnie włączyć swój udział w wydarzeniach zewnętrznych w formie przygotowywania i prezentacji stoiska, poszerzając w ten sposób wiedzę na temat wszechstronnej kuchni.

W ramach pracy własnej zorganizują kurs kulinarny, który będzie dopełnieniem działań w roku 2014. Projekt realizatorek odpowiada na potrzeby społecznej wsi, a wymierne korzyści charakteryzują dobro wspólne, które wygeneruje wynik realizacji projektu. Aktywność kobiet - mieszkanek Lubomina wpłynie na sposób postrzegania świata i podejścia do życia w rodzinach - zwiększy się odwagę do realizacji własnych pomysłów, marzeń oraz uaktywni udział w życiu społecznym.

Kwora projektu: 4580

Kwota dotacji: 3800

Wkład własny: 280

   Po raz pierwszy w Gminie Gronowo Elbląskie podjęto działania w celu doskonalenia wiedzy oraz zdobycia umiejętności ratownictwa medycznego w czasie wypadków, pożarów oraz klęsk żywiołowych. Program ma obejmować szczególnie młodych strażaków i strażaczki, którym brakuje wystarczającej pewności siebie do podejmowania czynności ratujących życie. Realizacji obranego zadania, a więc celu, podjęły się "Ratowniczki", czyli grupa dziewczyn ze straży w Gronowie Elbląskim.

   Głównym powodem podjętego tematu projektu jest zbyt mała wiedza służby czynnej w zakresie ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy. Dzięki programowi dofinansowującego programy mające na celu dobro ogólne, tak jak w tym przypadku - "Ratowniczki" oraz strażacy z sąsiedniej jednostki OSP Rozgart mogą skorzystać ze wsparcia edukacyjnego i praktycznego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców. Łącznie z projektu skorzysta 35 druhów i druhen, a zdobyta wiedza i umiejętności zostanie zaprezentowana i przekazana zainteresowanej grupie odbiorców społeczności lokalnej w Gronowie Elbląskim i okolicach.

   Po opanowaniu i zaprezentowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności drużyna "Ratowniczek" i druhów z OSP chcę osiągnąć zaufanie wobec drugiego strażaka i poprawić bezpieczeństwo na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

Kwota projektu: 5580

Kwota dotacji: 4515

Wkład własny: 645