Tytuł projektu: Tworzenie Zaplecza
Realizator: Stowarzyszenie „Gradki”
Kwota dofinansowania: 1900 zł

Stowarzyszenie „Gradki” zostało założone 31.05.2014 r. Zaczęto tworzyć bazę pod przyszłe działania, m. in. poprzez zakup laptopa. W nim rozpoczęto gromadzenie starych zdjęć z Gradek – by uczcić zbliżające się obchody 650–lecia miejscowości. Zdjęcia zostały opisane na tyle, na ile było to możliwe. Laptop będzie używany także do szkoleń, w których będą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie czeka jeszcze wiele pracy, ale jego członkowie mają nadzieję, że korzystając z laptopa wiele się nauczą i nawiążą bliższą współpracę z organizacjami już działającymi, korzystając z ich doświadczenia oraz realizując wspólne działania. Laptop przyda się do prac organizacyjno-biurowych Stowarzyszenia.

Tytuł projektu: Start z Inicjatywą
Realizator: Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli"
Kwota dofinansowania: 4000,00 zł

Założeniem projektu "Start z Inicjatywą " było zakupienie sprzętu biurowego tj. laptop, projektor multimedialny, ekran, urządzenie wielofunkcyjne, które pozwolą realizować wszystkie założenia statutowe Stowarzyszenia. Część środków została przeznaczona na stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia, co pozwoli na redagowanie przewidywanych działań, jak również opis realizacji projektów w postaci zdjęć, filmów, dokumentów, plików do pobrania. Zostało również stworzone forum internetowe, którego zadaniem będzie bliższy kontakt ze społecznością lokalną, możliwość zgłaszania potrzeb mieszkańców względem działania Stowarzyszenia, możliwość dialogu, porad prawnych, społecznych oraz szerokiej komunikacji pomiędzy społeczeństwem a stowarzyszeniem, jak również pomiędzy członkami forum. Dzięki zrealizowanemu projektowi "Start z Inicjatywą" Stowarzyszenie będzie mogło realizować swoje założenia statutowe w których chce stymulować aktywności obywatelskie w szerokim zakresie. Będzie realizowało warsztaty i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem w społeczności lokalnej. Stowarzyszenie realizując swoje cele na zakupionym sprzęcie w środowisku lokalnym przyczyni się do rozwinięcia umiejętności z zakresu autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego celem aktywizacji w zakresie działania na rynku pracy, rozwoju osobistego w zakresie motywacji do działania, znalezienie indywidualnych umiejętności, pasji oraz zdobywanie na bazie osobistych umiejętności środków na utrzymanie gospodarstwa domowego. Stowarzyszenie realizując projekt rozbudowało swój potencjał organizacji pozarządowej tworząc sobie nowe możliwości w podejmowaniu dalszych inicjatyw we współpracy z różnymi partnerami w celu pozyskiwania środków finansowych różnego rodzaju projektów, grantów zarówno krajowych jak i europejskich.

Tytuł projektu: Poro melancholijna - oczu oczarowanie – Gałczyński w Lidzbarku
Realizator: Warmia słowem zaczarowana przy Stowarzyszeniu Kobiet "Miej Marzenia”
Kwota dofinansowania: 3240,00 zł

Projekt „Poro melancholijna – oczu oczarowanie” to projekt interdyscyplinarny, który za główny cel postawił sobie zainteresowanie mieszkańców powiatu lidzbarskiego samorozwojem, samorealizacją oraz twórczym spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Projekt łączył w sobie dziedziny sztuki takie jak: poezja, plastyka, muzyka, współczesne media. Udział w proponowanych przedsięwzięciach miał przybliżyć i pogłębić znajomość poezji wybitnego poety oraz dać możliwość wykazania się w bliskich swoim zainteresowaniom dziedzinach. Poprzez angażowanie zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców projekt miał za zadanie spowodować międzypokoleniową integrację. Owa rozpiętość wiekowa dała możliwość szerszego i nierzadko zupełnie odmiennego spojrzenia na te same utwory. Projekt działał na kilku wzajemnie przenikających się płaszczyznach. W ramach konkursu „Słowem malowane” zaproszono dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek specjalnych do zinterpretowania jednego z proponowanych, bądź też samodzielnie wybranych wierszy. Spośród 285 nadesłanych prac nagrodzono 41 najbardziej wyjątkowych dzieł, które zaprezentowane zostały na specjalnie ku temu zorganizowanej wystawie. Drogą konkursową plastycznie zilustrowanych zostało 18 wierszy. Część młodzieży, pod okiem instruktora, pracowała na medialnym środkiem przekazu. Dzięki spotkaniom z instruktorem powstał materiał filmowy – clip z interpretacja wiersza „Lunatyk” dostępny na stronie Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” oraz profilu facebook’owym Oranżerii Kultury. Clip był zapowiedzą Nocy Szarlatanów. Ważnym i nowatorskim elementem projektu była „Galeria na słupach”, czyli nic innego jak wiersze Gałczyńskiego w przestrzeni miejskiej. Galeria wzbogacona została nie tylko poprzez dzieła laureatów konkursu plastycznego, ale również dzięki zaangażowaniu dorosłych uczestników Pracowni Plastycznej z Domu Środowisk Twórczych „Ratusz”. Galeria spotkała się z dużym zainteresowaniem miedzy innymi lidzbarskiej młodzieży. W dalszym ciągu napływają do nas zdjęcia mieszkańców na tle plakatów. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne znaczna część zaplanowanej „Ulicy Szarlatanów” odbyła się w ramach spotkań w Oranżerii Kultury. Przez cały czas trwania projektu odbywały się „Wieczorki i podwieczorki poezji”, czyli cykliczne spotkania z utworami Gałczyńskiego. Równolegle, pod okiem instruktora, swój krasomówczy warsztat doskonalili przedstawiciele lidzbarskiej młodzieży oraz dorośli. Wynikiem tych spotkań była między innymi lista utworów zaprezentowana podczas uroczystej, zamykającej działania projektu, „Nocy Szarlatanów”. Wieczór, czy też wczesną noc, rozpoczęło słowo w towarzystwie rytmów instrumentów perkusyjnych. W trakcie trwania projektu odbyły się bowiem warsztaty bębniarskie prowadzone przez instruktora tejże sztuki. To nie jedyny muzyczny akompaniament, bowiem utworom genialnego poety towarzyszyły także dźwięki fortepianu. Projekt „Poro melancholijna-oczu oczarowanie” zrealizował nie jeden a kilka celów. Przede wszystkim udało się zachęcić mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i jego okolic do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez zainteresowanie poezją w wydaniu nieco bardziej innowacyjnym. Tym sposobem uwrażliwiono uczestników i odbiorców na piękno mowy ojczystej, dbałość o kulturę słowa, doskonalenie umiejętności operowania słowem oraz podnoszenie kompetencji prezentacji publicznej. Dzięki działaniom plastycznym umożliwiliśmy zaprezentowanie szerszej publiczności lokalnych talentów, zaś poprzez połączenie poezji z plastyką oraz grafiką współczesną pokazaliśmy jej ponadczasowość i uniwersalność. „Galeria na słupach” przyciągnęła uwagę przechodniów. Dzięki temu, jak i wcześniejszym działaniom projektu, mamy pewność, że twórczość Gałczyńskiego dotarła i wciąż dociera do imponującej liczby odbiorców.

Tytuł projektu: Kucharze nieZNANI
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich przy Stowarzyszeniu „Przy Granicy” powołane na rzecz rozwoju wsi Żelaznej Góry
Okres realizacji projektu: 20.08.2014- 30.11.2014

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności 10 kobiet z Żelaznej Góry, poprzez warsztaty kulinarne, które prowadziły uczestniczki projektu. Nawzajem uczyły się swojej narodowościowej kuchni.   W trakcie trwania warsztatów kulinarnych grupa nieformalna ogłosiła konkurs na lokalny produkt. Podczas podsumowania odbyła się dyskusja nt. aktywności kobiet na wsi, został rozstrzygnięty konkurs kulinarny, a także odbyła się prezentacja kilku wybranych potraw. Powołana komisja nagrodziła 3 najbardziej regionalne potrawy.
Realizacja projektu przyczyniła się do: zwiększenia aktywności kobiet w społeczności lokalnej, wyłonienia lokalnej grupy liderskiej, nabycia przez uczestniczki projektu nowych umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni regionalnej.

Tytuł projektu: Ogień, Taniec, Ludzie
Realizator: Grupa nieformalna Fire Dance Crew przy Stowarzyszeniu „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego”
Okres realizacji: 01.10.2014-30.11.2014
Kwota dofinansowania: 3800,00 zł

Młodzież w projekcie „Ogień, Taniec, Ludzie” uczyli się sztuki jaką jest taniec z ogniem, dzięki któremu podnieśli swoje umiejętności techniczne z wykorzystaniem dziedziny fire show. Odbyły się treningi z ogniem, na których uczestnicy uczyli się plucia i połykania ognia oraz trenowali techniki z żywym ogniem. Uczestnicy stworzyli projekt stroi do pokazów. Jeden z nich odbył się na koniec projektu, gdzie młodzież zaprezentowała swój finalny pokaz dla organizacji socjalnych z województwa Warmińsko-Mazurskiego w Zalesiu . Stworzono nową ofertę dodatkowych zajęć tańca z ogniem. Grupa zaczęła tworzyć nowe pokazy ze światłem LED oraz tworzyć nowy sprzęt do pokazów m.in. płonące hula-hop. Dzięki projektowi młodzież miała szansę na rozwój twórczego myślenia, stworzenie nowej oferty kulturalnej w mieście i szansę na naukę pracy w grupie. Zmieniło się ich spojrzenie, zrozumieli że można robić ciekawe rzeczy, wyjeżdżać na pokazy i osiągać wyznaczone cele.

Tytuł projektu: Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo
Realizator: Aktywni mieszkańcy z Mawr przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Praslity
Okres realizacji projektu: 11.08.2014 - 21.11.2014
Kwota dofinansowania: 3500,00 zł


Projekt miał na celu zniwelowanie tak bardzo istotnego problemu jakim jest brak ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Mawry. Zakupiony Punkt Przeciwpożarowy wzmocnił zaplecze miejscowości, dzięki któremu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Podczas realizacji projektu odbyły się warsztaty o tematyce ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Ochotników OSP z ternu gminy Dobre Miasto. Zrealizowane zadanie pozwoliło mieszkańcom poczuć się bezpiecznie w razie występujących niepożądanych zagrożeń pożarowych. Wspólna realizacja projektu wzmocniła więzi i zintegrowała społeczność lokalną wsi.

Tytuł projektu: Dla mojej gwiazdy
Realizator: Przyjaciele Artystów przy Stowarzyszeniu „Świąteczna Kapela”
Okres realizacji projektu: 08.09.2014-24.11.2014
Kwota dofinansowania: 3750,00 zł

Celem projektu było podniesienie poczucia jedności wśród dzieci i podniesienia atrakcyjności występów zespołu dziecięcego i młodzieżowego. Dzięki dofinansowaniu wyposażono wszystkich członków zespołu w jednakowe stroje sceniczne. Nastąpił wzrost zaangażowania rodziców w rozwój muzyczny dzieci poprzez zainicjowanie działań wspierających prace instruktorów i aktywny udział we wszystkich wydarzeniach artystycznych, w których biorą udział nasze dzieci. Zakładaliśmy że nasze dzieci będą bardziej zintegrowane, będą rozwijać swoje muzyczne pasje w poczuciu równości, miłości i zainteresowania rodziców.
Rezultatem jest atrakcyjniejsza oferta artystyczna „Świątecznej Kapeli” – występy i koncerty w nowej wizualizacji – strojach dających równe szanse prezentacji scenicznej wszystkim dzieciakom. Zespół w nowych strojach rozpoczął występy od wielkiego koncertu „Pomagam Ukrainie”, który na żywo obejrzało 400 osób i kilka tysięcy za pośrednictwem TV kablowej. Wśród członków zespołu wzmocniły się więzi społeczne i koleżeńskie, wzrosła pewność siebie. Jednolite kostiumy pozwalają utożsamiać się z  zespołem, podkreślają jego atrakcyjność, wpływają na lepszy kontakt z publicznością, dodają poczucia wartości i wspólnoty. W czasie wielkich konkursów lub imprez masowych umożliwiają szybką identyfikację naszych dzieci.  Zespół staje się szybko rozpoznawalny w środowisku, a dzieci uczą się uczestniczenia w tworzeniu kultury i tradycji.

Tytuł projektu: Świtezianki
Realizator: Energiczni z Węgoryt
Kwota dofinansowania: 2840 zł


Grupa Nieformalna „Energiczni z Węgoryt” po raz kolejny pozyskała dotację w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2015”. Osobowości prawnej użyczyło mieszkańcom Węgoryt reaktywowane Stowarzyszenie Wspólny Dom na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce. Tym razem liderki grupy nieformalnej, czyli Alicja Tabaka, Izabela Zielińska oraz Małgorzata Adamowicz zrealizowały projekt „Świtezianki”, który miał na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych. Motywem przewodnim warsztatów była tajemnica wigilii świętego Jana. W tradycji słowiańskiej było to święto wody i ognia, ale również święto miłości, płodności, Słońca i Księżyca. W ramach projektu odbyły się warsztaty ikebany, podczas których uczestnicy mogli zyskać wiedzę na temat japońskiej sztuki układania kwiatów, która skupia się na tworzeniu harmonii linearnych konstrukcji, rytmu i koloru. Podczas warsztatów krawieckich uczestnicy poznali tajniki obsługi maszyn do szycia a efektem finalnym było przygotowanie strojów tytułowej Świtezianki. W warsztatach udział wzięła 10-osobowa grupa mieszkańców. Efektem końcowym warsztatów było przygotowanie imprezy plenerowej, w organizację której włączyli się mieszkańcy i wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólny Dom”. Rezultatem przeprowadzonych działań było nabycie przez uczestników nowych umiejętności, integracja i aktywizacja środowiska lokalnego, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych kultury ludowej z wykorzystaniem tradycji ludowych; kultywowanie zanikających tradycji, obrzędów i zwyczajów; zwiększenie zdolności komunikacyjnych i motywacyjnych uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Tytuł projektu: Ziołowy Zawrót Głowy
Realizator: Kreatywni dla Tuławek
Kwota dofinansowania: 3520 zł

Projekt miał na celu uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy byłej szkole oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów rękodzieła w świetlicy wiejskiej. Zaczęto od majowych porządków na wiejskim skwerku - karczowano krzaki, wyrywano płaty asfaltu, usuwano głazy i kawałki betonu. W czerwcu zaczęto sadzenie krzewów. Dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach zdołano ocalić je od upałów. Utworzono na skwerku rabatę, kwietniki, ułożono gazony na kwiaty, wykonano ławki i trzcinowe ogrodzenie wokół skwerku.
W czerwcu rozpoczęto warsztaty na świetlicy wiejskiej – brało w nich udział wiele osób w różnym wieku – od czterolatków do osiemdziesięciolatków – i z różnych miejsc – np. z Frączek, Nowych Włók, Gadów czy z Brąswałdu. Pierwsze zajęcia polegały na zdobieniu przedmiotów metodą serwetkową, czyli decoupage. Następnie uczestniczki projektu poznały pirografię, czyli technikę zdobienia polegającą na wypalaniu obiektu drewnianego. We wrześniu zorganizowano warsztaty carving, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach. Podczas trwania warsztatów wykonano tabliczki z nazwami ziół do ziołowej rabaty, deski do krojenia, łyżki a nawet drogowskazy.
Oficjalne zakończenie projektu nastąpiło 24 października. Po prezentacji multimedialnej tyczącej realizacji założeń projektu odbyła się dyskusja nad przedsięwzięciem, a także nad przyszłymi możliwymi planami zajęć świetlicowych dla dorosłych.
Dzięki realizacji projektu poprawiła się estetyka i atrakcyjność wsi. Zyskano miejsce do spotkań i integracji mieszkańców – na tyle piękne, że otrzymało nagrodę za piąte miejsce w wojewódzkim konkursie „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2015”. Międzypokoleniowe spotkania rozbudziły chęć dalszego rozwoju, poznawania i nabywania nowych umiejętności – bez względu na wiek.

Tytuł projektu: Na Dobry Początek
Realizator: START – Stowarzyszenie Talent Aktywność Rozwój Tolerancja
Kwota dofinansowania: 3400 zł

Głównym celem projektu był zakup sprzętu nagłaśniającego co umożliwiło organizację większej liczby imprez i zajęć dodatkowych dla okolicznych mieszkańców. Działaniem przeprowadzonym w ramach projektu był zakup 2 głośników wraz z mikserem i mikrofonami. Dzięki tym działaniom uczniowie szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą rozwijać swoje talenty i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych związanych ze śpiewem. Wynikiem naszych działań jest większa liczba zaplanowanych imprez (obchody 11 listopada, jasełka, WOŚP, Dzień Babci i Dzień Dziadka, zjazd absolwentów). Dzięki realizacji projektu osiągnięto także korzyści społeczne: większa integracja mieszkańców Franknowa oraz lepszy rozwój talentów uczniów.

Tytuł projektu: Razem Pożegnajmy Wakacje – Noc z Duchami
Realizator: Turkusowy Team
Kwota dofinansowania: 2650 zł

Impreza została skrupulatnie zaplanowana i bardzo dobrze przygotowana technicznie.
Stworzony został plakat i ulotki informacyjne. Ulotki zostały rozniesione ręcznie przez wolontariuszy do domów mieszkańców wsi Naterki, Gronity, Sząbruk, Kudypy, Unieszewo. Plakaty znalazły się na tablicach informacyjnych w w/w wsiach. Wersja elektroniczna plakatu i ulotek została rozpowszechniona za pomocą stron: Naterki.com, fan-page Naterek, fan-page Sząbruka oraz rozesłane mailowo do mieszkańców gminy. Plakaty i ulotki wydrukowane zostały w GOK w Gietrzwałdzie. W rozpowszechnianie informacji zaangażowani byli sołtysi poszczególnych wsi. Dzień przed wydarzeniem Turkusowy Team wraz z dziećmi sprzątnął i przygotował Plac na Rozdrożu do realizacji zadania.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00. Zainstalowane zostały: nagłośnienie, dmuchany plac zabaw, stanowisko do malowania twarzy, sprzęt do waty cukrowej i stanowisko do strzelania z łuku. Przygotowano ognisko oraz trasę do gry terenowej (szukanie duchów) wraz z instalacjami (duchami, budowlami). Dzieci i rodzice uczestniczyli w animacjach przy muzyce oraz korzystali z instalacji. W imprezie uczestniczyło ponad 100 osób. W trakcie trwania zabawy zbierane były maile do bazy danych. Prowadzone były rozmowy zachęcające do uczestniczenia w przyszłych inicjatywach oraz organizacji. Przybyłe osoby wykazywały zainteresowanie inicjatywą i zgłaszały chęć pomocy w przyszłości. Około godziny 19.00 rozpalono ognisko. Zebrani wysłuchali opowieści o duchach i w korowodzie udali się w las uczestnicząc w grze terenowej – poszukiwanie duchów. Podczas całego wydarzenia nie spożywano i nie rozprowadzano alkoholu.
Ilość uczestników zaskoczyła organizatorów. Dzięki jej sukcesowi zmieniony został plan imprez integracyjnych wsi na rok 2015. Stowarzyszenie Diament w liście intencyjnym do Urzędu Gminy zadeklarowało nowy plan imprez zawierający również Pożegnanie Wakacji.

Tytuł projektu: START-UP dla Stowarzyszenia z Zagaj
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zagaje
Kwota dofinansowania: 3900 zł


Celem projektu było zakupienie sprzętu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy), oraz mebli (biurko, szafa na klucz, krzesła) do biura Stowarzyszenia. Dzięki temu utworzono zaplecze do budowania potencjału młodej organizacji.
Lokal, który pełni rolę biura został nam bezpłatnie użyczony przez Urząd Gminy Lelkowo. Biuro wymagało kapitalnego remontu. Wspólnymi siłami w ramach wolontariatu odremontowaliśmy pomieszczenie. Materiał pozyskaliśmy od miejscowej firmy budowlanej. Wszystko zostało uporządkowane. Koordynator projektu zajął się również przeglądaniem różnych ofert dot. zakupu materiałów wymienionych w projekcie. Wymagało to również wyjazdu do sklepów meblowych, sklepów ze sprzętem biurowym. Następnie cało wyposażenie zostało zamówione i później zakupione. Po zwiezieniu sprzętu do biura meble zostały poskręcane i poustawiane, sprzęt zainstalowany. Do obsługi projektu zatrudniono księgową, z którą podpisano umowę o dzieło i udzielono wynagrodzenia w kwocie podanej w projekcie. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy Zagaj (wieś liczy ok. 400 osób), w tym członkowie Stowarzyszenia. Praca, jaką będziemy wykonywać w naszej organizacji, pozwoli m. in. na organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleniowych, przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców. Sprzęt ułatwi nam opracowywanie projektu – pracę tę do tej pory organizowaliśmy na sprzęcie prywatnym. Tak wyposażone biuro pozwoli nam wykonywanie wszelkich działań statutowych Stowarzyszenia; będzie można w bezpieczny sposób przechowywać wszelkie dokumenty.

Tytuł projektu: Braniewski Instytut Rozwoju

Celem projektu było stworzenie zaplecza do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej. Organizacja działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, aktywizuje  społecznie i zawodowo młodzież oraz dorosłych; upowszechnia edukację oraz prowadzi działania mające na celu samodoskonalenie społeczeństwa czy propagowanie sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Działamy na terenie powiatu braniewskiego. Dzięki projektowi rozwinęliśmy nasze zaplecze biurowe co umożliwiło nam aktywniejsze pozyskiwanie dalszych środków i pomoc zainteresowanym mieszkańcom ze środowiska, w którym działamy. Niezależne biuro, do którego mamy dostęp oraz zakupiony sprzęt i meble w znaczny sposób ułatwiają nam rozwój i pracę koncepcyjną zespołu.
W ramach projektu zakupiliśmy niezbędny sprzęt biurowy oraz meble, które usprawnią nam działania statutowe organizacji.
Beneficjentem projektu jest Braniewski Instytut Rozwoju. Dzięki realizacji projektu organizacja znacząco rozwinęła swoje możliwości realizacji zadań, przede wszystkim stałą się niezależna organizacyjnie i administracyjnie. Dzięki wyposażeniu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe beneficjenci mogą efektywniej prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną wśród społeczności lokalnych. Znacznie wzrosła również możliwość diagnozy i prowadzenia stałego rozpoznawania potrzeb środowisk lokalnych pod kątem działań animacyjnych, szkoleniowych i doradczych.
Dzięki sprzętowi multimedialnemu stowarzyszenie uzyskało sposobność samodzielnego organizowania wydarzeń, szkoleń, konsultacji, klubów dyskusyjnych, działań marketingowych - bez potrzeby wynajmowania niezbędnych do tego celu akcesoriów.

Tytuł projektu: Spójrz oczami dawnych mieszkańców na nasze miasto. Wiek XIX.
Realizator: Wileński Muszkieterski Pułk – Lidzbark Warmiński przy Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Historyczno-Kolekcjonerskim w Lidzbarku Warmińskim.
Okres realizacji: 17.08.2014-29.11.2014
Kwota dofinansowania: 3565,00 zł


Głównym celem projektu było przekazanie żywego obrazu i historii Lidzbarka Warmińskiego pierwszej połowy XIX wieku. Epoki, która potrafiła zjednoczyć Europę w obozie nowych ruchów społecznych i przemian. w ramach działań zostało pokazane jak na bazie powojennej zawieruchy budują się nowe powiązania międzyludzkie. Przez serię gier i zabaw uatrakcyjniono zabawy edukacyjne. Dodatkowo dana byłą możliwość kontynuowania pasji, którą jest rekonstrukcja. Przekazano młodzieży wiedzę związaną z długoletnim stażem w rekonstrukcji historycznej. Podstawowym zadaniem było zainteresowanie i wciągnięcie w interaktywny świat wyobrażeń i realiów roku 1807. Nowoczesne formy przekazu pozwoliły na zaangażowanie większej liczby zmysłów niż standardowe kanały informacyjne. Za pomocą gier i zabaw zbudowano nowe podejście do tematu „małej Ojczyzny”. Znikające społeczności Prusów, Warmiaków spowodowały to, że nowi mieszkańcy nie mają rozbudowanych korzeni kulturowych. Przekazano pakiet informacji pozwalających na zbudowaniu relacji przeszłość i teraźniejszość. Pozwoliło to mieszkańcom na zrozumieniu różnic kulturowych i docenienie ich wpływu na współczesną sytuację.
Przeprowadzone działania utrwaliły wiedzę z epoki napoleońskiej, a także historii Lidzbarka Warmińskiego. Dzięki odsłonięciu miejsca powiązanego z postacią Honoriusza Balzaca wpisano w świadomości lokalnej Lidzbark Warmiński na mapę bardzo ważnych miejsc związanych z Napoleonem.
Kostiumy historyczne potrzebne do realizacji projektu stały się bazą dla programu doposażenia osób, które chciałyby w ramach Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego  jeździć na pikniki historyczne na terenie całej Polski.  w szerszym znaczeniu działania zaowocowały docenieniem historii i wagi miasta w przeszłości. Spowodowało to większe poczucie przynależności do tego regionu i rozbudową lokalnego patriotyzmu.
W ramach projektu przeprowadzono 4 terenowe gry miejskie o tematyce XIX wiecznej. Każda gra poruszała inne zagadnienia historyczne a jej dopełnieniem były toczące się podczas niej scenki rodzajowe i interaktywne z uczestnikami gry. Tematami przewodniki było rzemiosło, ludność cywilna i epoka napoleońska. Dodatkowymi atrakcjami było zwiedzanie izby tradycji i pokazy filmów realizowanych przy okazji rekonstrukcji historycznych.

Tytuł projektu: Trampolina
Realizator: Fundacja Transferu Nowych Technologii
Okres realizacji projektu: 25.08.2014-31.10.2014
Kwota dofinansowania: 4465,00 zł

Projekt Trampolina miał na celu wzrost potencjału organizacyjnego Fundacji Transferu Nowych Technologii poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności statutowej.  Podczas realizacji projektu działalność skoncentrowana była na realizacji warsztatów z robotyki w ramach projektu Robobakcyl, podczas którego zrealizowano 48 godzin warsztatów , w których uczestniczyły łącznie 92 osoby. Trwają prace nad stworzeniem modelowego programu edukacyjnego z robotyki z wykorzystaniem zestawów LEGO MAINDSTROMS EV3 oraz nad stworzeniem bazy pomysłów w postaci serwisu internetowego, gdzie publikowane będą przez osoby zainteresowane pomysły jak można wykorzystać roboty w celach edukacyjnych.
Dzięki realizacji projektu „Trampolina” Fundacja Transferu Nowych Technologii zwiększyła swoje możliwości działania. Dzięki projektowi społeczności lokalne zyskały silnego społecznego partnera, który posiada odpowiedni potencjał do występowania w ich imieniu do grantodawców w celu rozwiązywania czy zmniejszania ich problemów oraz zaspokajania potrzeb.

Tytuł projektu: Stanowiska Biesiadne
Realizator: Grupa nieformalna Wspólna sprawa przy Stowarzyszeniu Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach
Okres realizacji: 10.08.2014-30.11.2016
Kwota dotacji: 1500,00

W sobotę 22 listopada 2014 roku mieszkańcy Łęgajn i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wokół Jeziora Linowskiego oraz stanowiska biesiadnego, zrealizowanych dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców wsi Łęgajny. Tym samym oba przedsięwzięcia wzbogaciły plac rekreacyjno - wypoczynkowy, który stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Tego dnia pogoda dla uczestników imprezy była bardzo łaskawa. Sekretarz Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego Andrzej Turek w imieniu organizatorów uroczyście przywitał wszystkich przybyłych. Dodał, że dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców wsi, Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Jeziora Linowskiego w Łęgajnach oraz Stowarzyszeniu Przystanek Łęgajny mogło dojść to tak wspaniałej uroczystości jakim jest otwarcie „ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej” oraz stanowiska biesiadnego, wyposażonego w wiatę i grill. Przede wszystkim podziękował paniom, które były organizatorkami tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć. Podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do pozytywnych zmian wokół jeziora. Dzięki temu w bezpieczny i przyjemny sposób można pokonać wyznaczony szlak i korzystać z uroków jeziora. W symbolicznym przecięciu wstęgi umieszczonej na tablicy informacyjnej uczestniczyli reprezentanci miejscowej społeczności: Teresa Urban, Urszula Protaziuk, przedstawiciel Stowarzyszenia Przystanek Łęgajny i Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego. Organizatorzy na odsłoniętej tablicy informacyjnej, oprócz widniejącego logo Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach, umieścili plan sytuacyjny Jeziora Linowskiego z legendą tras: niebieski szlak spacerowy wokół jeziora liczy 2.500 metrów, żółty szlak spacerowy to 1.600 metrów. Ponadto oznaczone są: stacja, pomost widokowo - spacerowy, przystań dla łodzi, plaża oraz kładki wędkarskie. W drugiej kolejności otwarto „stanowisko biesiadne”, składające się z wiaty, wyposa- żonej w stół i ławy oraz grilla. Do przecięcia wstęgi zaprosił prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach Jarosław Andernajs. Otwarcia dokonały Teresa Urban, Mariola Łukowska-Juckiewicz i sołtys Łęgajn Jan Zieliński. Podczas uroczystości honorowym członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach została dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Mariola Łukowska-Juckiewicz. Wielką atrakcją był wspólny spacer nowo otwartą ścieżką przyrodniczo - edukacyjną wokół jeziora. Na szlaku można napotkać bogate w informacje tablice edukacyjne, zapoznać się z tym co kryją leśne zakątki, obserwować przyrodę oraz czerpać informacje z ciekawych tablic. Pierwsza tablica edukacyjna wraz z opisem i zdjęciami odnosiła się do dębu szypułkowego, druga zawierała niemal wszystko o rybach spokojnego żeru, trzecia odnosiła się do ptaków wodnych, czwarta o ptakach wodnych i brodzących, piąta o rybach drapieżnych, szósta o ssakach, na kolejnej były informacje o drzewach: buku pospolitym i zwyczajnym, ósma tablica o ptakach pól i lasów, ostatnia - dziewiąta o naszych płazach i gadach. Jak zapowiedział Andrzej Turek w planie są kolejne tablice edukacyjne, ławki, a może i półwysep z grzybkiem pośrodku. Podczas uroczystości Andrzej Turek nadmienił, że tego dnia uroczyście otwarto dwa projekty, na które pozyskano dofinansowanie, tzw. granty z „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta. Jeden na ścieżkę edukacyjną, która w całości została zbudowana przez mieszkańców wsi Łęgajny. Drugie dofinansowanie dotyczyło stanowiska biesiadnego. Wymienione obiekty będą wkomponowane w duże centrum rekreacji i wypoczynku dla wszystkich. Planowana jest rozbudowa i uatrakcyjnienie terenu wraz z plażą przy jeziorze. Po niezwykle przyjemnym spacerze odbył się konkurs przyrodniczy, w którym brylowali najmłodsi. Do konkursu przystąpiło kilka drużyn, a poprowadziła go Aleksandra Czarnecka, prezes stowarzyszenia Przystanek Łęgajny. Sponsorami nagród byli: Salon Kosmetyczny Monika Obrębska, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego. Kilkugodzinną imprezę zwieńczyła biesiada z muzyką i przepysznym poczęstunkiem. Do gustu przypadła gorąca, wojskowa kawa, kiełbaski z grilla oraz chleb ze smalcem domowej roboty.

Tytuł projektu: Piękniejsza wieś
Okres realizacji: od: 1-4-2016 do 31-7-2016
Realizator: Grupa nieformalna - Koło Młodych Matek
Kwota dofinansowania: 4230.00 zł

 „W naszej wsi może być pięknie”- tak zdecydowały aktywne kobiety z Miłusz w gminie Prostki. Napisały projekt i przystąpiły do konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie”. Postanowiły uporządkować i zagospodarować nieużytki położone wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Tereny były zarośnięte, odstraszały i dawały zły wizerunek wsi. Prace podzielone na trzy główne etapy: sprzątanie, wożenie ziemi i sadzenie roślin. W działania zaangażowały 11 kobiet, które z kolei wciągnęło swoje dzieci (13) i 13 mężczyzn. W kwietniową, słoneczną sobotę zorganizowano „Akcję Sprzątania Świata”- „Sobota dla Miłusz”. Matki uczyły dzieci, jak należy dbać o środowisko. Idąc przez wieś i zbierając śmieci kształciły w nich nawyk sprzątania. W tym samym czasie mężczyźni sprzątali wokół świetlicy, kosili trawę i sadzili w różnych miejscach drzewka pozyskane z Nadleśnictwa Ełk. Po pracy wszyscy spotkali się na placu zabaw, by wspólnie napić się kawy i zjeść lody… Najtrudniej było zorganizować wożenie ziemi, ponieważ wiosną rolnicy mają dużo pracy, a potrzeba było 5 ciągników z przyczepami na jeden dzień. Ale udało się. Dodatkowo przyjechał nawet jeden rolnik więcej z własną koparką i rozsuwał ziemię. Na wynajęcie koparki gąsienicowej dużej do załadunku ziemi oraz zakup krzewów i drzew ozdobnych uzyskano pieniądze z FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE. Największą frajdę sprawiło rozładowywanie samochodu z roślinami i grupowanie ich według projektu nasadzeń. Do tego zadania nikt nie musiał nikogo namawiać. Każdy się śpieszył, by zdążyć posadzić to wszystko jednego dnia. Mężczyźni grabili, kopali dołki, a kobiety sadziły. Projekt wywołał osobiste zaangażowanie mieszkańców wsi. Dał możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie. Stali się odpowiedzialni, pilnują porządku, podlewają rośliny. Bezrobotny, stały bywalec miejscowego sklepu, z własnej woli, przez kilka dni zamiatał jezdnię i chodnik, bo torf opadający z kół  ciągników nagle zaczął mu nie pasować do ładnego otoczenia. We wsi zmienił się krajobraz, jest piękniej. Posadzone rośliny dostarczają miłych wrażeń. Stały się wizytówką wsi. 

Tytuł projektu: Na dobry początek - dobry sprzęt
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie "Kreatywny Spinacz"
Kwota dofinansowania: 3400.00 zł

Stowarzyszenie "Kreatywny Spinacz" realizuje projekt pt. "Na dobry początek - dobry sprzęt". W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło sprzęt biurowy i multimedialny(laptop, aparat fotograficzny, program księgowy, dysk zewnętrzny). Dzięki doposażeniu nasza organizacja będzie mogła podejmować inicjatywy zmierzające do rozwoju miejscowości Samborowo oraz organizować wiele ciekawych działań dla mieszkańców. Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał naszej organizacji, stanie się profesjonalna i z łatwością będzie aplikować o środki zewnętrzne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez promocję w internecie, poszerzenie ofert zajęć, z których będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy wsi.

Tytuł projektu: Zacznijmy od sprzętu
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt
Kwota dofinansowania: 4100.00 zł

Głównym celem projektu był zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i aparatu fotograficznego, który przyczyni się do wzrostu potencjału wewnętrznego organizacji. Zapewni rozwój Stowarzyszenia. Dzięki temu wyposażeniu nasza organizacja będzie mogła skuteczniej pozyskiwać środki finansowe na cele statutowe jak również promować swoje działania w środowisku lokalnym co jest bardzo ważne ze względu na specyfikę działań organizacji związaną z adopcją zwierząt. Realizując ten projekt nasze Stowarzyszenie ma również większe oddziaływanie w społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie portali społecznościowych i strony internetowej. Wykorzystanie narzędzi online usprawnia komunikację z mieszkańcami gminy oraz z odbiorcami działań organizacji. Członkowie naszej organizacji korzystają z zakupionego sprzętu przy prowadzeniu dokumentacji, sporządzaniu protokołów z zebrań zarządu, przesyłania dokumentów do członków Stowarzyszenia. Wpływa to na bardziej sprawne i efektywne codzienne funkcjonowanie organizacji. Zbudowana strona internetowej naszego Stowarzyszenia ułatwia dostęp osób zainteresowanych do informacji związanych z organizacją, jej dokumentami, aktualnościami oraz o planowanych akcjach. Zbudowana strona internetowa oraz zakup podstawowego sprzętu biurowego pozwala w szerszym zakresie realizować cele z szerzeniem edukacji humanitarnej i ochrony praw zwierząt, kształtować właściwą postawę ludzi wobec zwierząt, propagować ideę odnowy przyrody i ekologii, szerzyć idę wolontariatu. Dzięki powstałej stronie internetowej można uzyskać informację o pomocy charytatywnej osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta finansując leczenie i operacje chirurgiczne oraz zakup karmy. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem daje możliwość samodzielnego przygotowania materiałów promocyjnych takich jak plakaty, ulotki czy artykuły prasowe. Ponadto zwiększa dostępność do środków zewnętrznych. Zakup aparatu fotograficznego zwiększył kompetencje i umiejętności w zakresie przygotowania profesjonalnych zdjęć, które są niezbędne z uwagi na specyficzną działalność organizacji jaką jest adopcja zwierząt. Zbudowana strona internetowa rozwija kompetencje członków z zakresu hostingu, a osoba odpowiedzialna za stronę zdobywa umiejętności webmastera. Informacje przedstawiane na stronie stowarzyszenia dotyczące możliwości uzyskania porad szybciej docierają do odbiorcy.

Tytuł projektu: Start morsów w Iławie - Narodzie kąp się w lodowatej wodzie
Realizator: Stowarzyszenie Iławski Klub Morsów Lodowaci
Kwota dofinansowania: 4990.00 zł

Celem projektu było wyposażenie organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt. Dotyczy to realizacji celu statutowego: Ochrona i promocja zdrowia, oraz pośrednio: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Wypoczynku dzieci i młodzieży, Ratownictwa i ochrony ludności, ponieważ dodatkowymi tematami organizowanych wydarzeń przez klub, jest integracja społeczeństwa zarówno osób starszych jak i młodzieży i dzieci. Zakupiony sprzęt tj pilarka spalinowa, drabina przegubowa używana do zejścia do wody z pomostu, sprzęt ratowniczy, wyposażenie szatni tj. wieszaki, ławki, szafki, oświetlenie przenośne, oraz nagłośnienie pozwoli w długim okresie realizować podstawowy cel działania stowarzyszenia jakim jest promocja i ochrona zdrowia, poprzez profesjonalne organizowanie kąpieli zimowych. Po realizacji projektu klub stał się jedyną organizacją o tym profilu mogąca zapewnić lokalnej społeczności korzystanie z zimowych kąpieli, oraz propagowanie ochrony zdrowia i jej promocji poprzez taka aktywność. Nadmienić należy że zażywanie zimowych kąpieli staję się coraz bardziej popularne, jego walory zdrowotne doceniają autorytety w dziedzinie medycyny, jest coraz częściej promowane w krajowych mediach nie jako wyczyn śmiałków wskakujących do lodowatej wody, ale jako profilaktyczne działanie przeciw wielu schorzeniom. Walory jakie występują lokalnie tj jezioro, infrastruktura, doskonale sprzyjają rozwojowi morsowania w lokalnej społeczności, klub świetnie dotychczas rodzi sobie z pozyskiwaniem wsparcia lokalnych władz, np poprzez podpisanie umowy użyczenia pomieszczeń w budynkach Ekomariny położonej tuż przy plaży miejskiej, przyczynia się również do zagospodarowania tego obiektu po sezonie letnim, kiedy dotychczas był niewykorzystywany. Ternem działania organizacji zgodnie ze statutem jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, faktycznie działalność koncentruje się na terenie miasta Iława. Klub organizuje obecnie w niedziele oraz czwartki każdego tygodnia, kąpiele zimowe na terenie plaży miejskiej w Iławie przy ul. Kajki. W kąpielach uczestniczy każdorazowo około 25 osób, są to członkowie stowarzyszenia i osoby zainteresowane członkostwem. Przyjęto zasadę w regulaminie klubu, że osoba zainteresowana członkostwem, może korzystać kilkakrotnie z kąpieli organizowanych przez klub nie będąc jego członkiem w ramach swoistego sprawdzenia, bierze udział w przygotowaniu przerębla, sprzątnięciu szatni, następnie decyduje się na członkostwo, za aprobata grupy i zarządu jest przyjmowana. Taki sposób rekrutacji członków pozwala dobierać osoby zainteresowane nie tylko zażywaniem kąpieli ale również w pewnym stopniu zaangażowane w życie codzienne klubu. Nie mniej jednak klub organizuje wydarzenia ogólnodostępne promujące ten typ aktywności prozdrowotnej, dla lokalnej społeczności, uczestniczą w nich lokalni sportowcy doceniający regeneracyjne właściwości zimnych kąpieli, np. członkowie Iławskiego Klubu Karate Kyokushin, członkowie triatlonowej i pływackiej drużyny Orka Masters. Ogólnym założeniem przyświecającym podczas powoływania do życia stowarzyszenia była potrzeba zaistnienia w lokalnej społeczności organizacji potrafiącej zapewnić możliwość skorzystania z dobrodziejstw zimowych kąpieli w sposób profesjonalny i zorganizowany. Dotychczas funkcjonowały grupy nieformalne, działające w sposób niesystematyczny i niezorganizowany, dopiero pojawienie się grupy Lodowaci rozwinęło i zorganizowało dla lokalnej społeczności możliwość zażywania kąpieli zimowych, cyklicznie i profesjonalnie. Oczekiwaniem realizacji projektu było podniesienie kompetencji głównie technicznych organizacji, do realizacji celów statutowych poprzez przygotowanie zimowych kąpieli. Kolejnym efektem jest podniesienie atrakcyjności organizacji dla nowych członków, poprzez przygotowanie komfortowej szatni, zabezpieczenie medyczne, techniczne. Trzecim rezultatem jest szybsze osiągnięcie założonych przez organizację celów, co znacząco podniesie dynamikę jej rozwoju. Rezultatem realizacji projektu jest posiadanie przez klub sprzętu w postaci pilarki spalinowej dobrej klasy mogącej posłużyć klubowi wiele lat, jednocześnie nie generując dużych kosztów utrzymania, bo zakup paliwa i smarów do piły to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie, drabina przegubowa jest sprzętem który wykorzystywany będzie przede wszystkim do wchodzenia do przerębli bezpośrednio z pomostu, co jest z punktu widzenia doświadczenia członków klubu i nie tylko najbezpieczniejszym sposobem, jednocześnie drabina właśnie tego typu dzięki swoim właściwościom pozwoli na używanie jej z rożnych wysokości w sposób wyjątkowo bezpieczny i zapewniający oparcie. Priorytetem jest również wyposażenie szatni, którą formalnie klub otrzymał na mocy umowy użyczenia od lokalnego samorządu, z możliwością adaptacji na szatnię, w pomieszczeniach tych wcześniej znajdowało się zaplecze techniczne szkoły żeglarskiej. Pomieszczenia są w dobrym stanie, dla tego prace adaptacyjne będą polegały głównie na malowaniu, oraz wyposażeniu w odpowiednie meble. Klub, aby ograniczyć koszty zakupiono jednie materiały potrzebne do wykonania mebli i nakładem własnej pracy wykonano meble szatniarskie, co również miało wpływ na integrację członków klubu ze sobą. Po zrealizowaniu projektu środowisko miłośników zimowych kąpieli z regionu zyskało dobrze przygotowaną otwartą organizację, mogącą zapewnić im świetne warunki do kąpieli. Będzie to miało znaczący wpływ na propagowanie tego typu aktywności fizycznej w Iławie, ale również pokazało że warto łączyć się w formalne organizacje i działać na rzecz realizacji celów tych organizacji. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność zyskała profesjonalny klub, zdolny zorganizować wydarzenie związane z zażywaniem zimnych kąpieli nawet dla 150 osób.