Tytuł projektu: Zatorze – działaj, kto może!
Realizator: Współtworzę Zatorze przy Fundacji Warsztat Zmiany
Okres realizacji: 01.06.2016-30.09.2016
Kwota dofinansowania: 3500,00 zł


Celem głównym projektu było podniesienie stopnia integracji, w tym więzi rodzinnych, 150 mieszkańców olsztyńskiego Zatorza w okresie od 1.06.2016 do 30.09.2016 roku
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów artystycznych skierowanych do rodziców, dzieci, ale także po prostu sąsiadów i mieszkańców szeroko pojętego olsztyńskiego Zatorza. Każdy z warsztatów trwał 3 godziny (łącznie 15 godz. warsztatów).
Na pierwszych warsztaty pt. „Budujemy Zatorze” uczniowie budowali kartonowe miniatury budynków – odwzorowanie budynków z Zatorza - refleksja nad specyfiką zabudowy Zatorza i jego zagospodarowywaniem.
Na kolejnych warsztatach - „Miniaturowe Ogródki. Zrób to Sam” – uczestnicy poszukiwali niecodziennych rozwiązań konstruktorskich w duchu "zrób to sam" z materiałów z odzysku, a także ziemi, nasion, roślin i materiałów plastycznych. Uczestnicy/czki wykonywali miniaturowe ogródki, które mogli zabrać ze sobą do domu.
Następne warsztaty pt. „Podwórkowa orkiestra recyclingowa” polegały na samodzielnym wykonywaniu instrumentów muzyczncyh z materiałów z odzysku. Następnie uczniowie wspólnie wykonali na nich utwór muzyczny, pod okiem instruktorki i zaproszonych do współpracy muzyków.
Na warsztatach „Niezidentyfikowane Obiekty Latające” uczestnicy budowali latające obiekty, a następnie próbowali wprawiać je w ruch. Pod okiem zaproszonego eksperta od działań teatralnych i z wykorzystaniem skonstruowanych obiektów uczestnicy wspólnie realizowali scenki/ćwiczenia dramowe.
Podczas zajęć „Zupa na podwórku” dzieci, rodzice i sąsiedzi w plenerze pod okiem kucharza i prowadzącej przygotowali wspólny posiłek i spożyli go z sąsiadami. Uczestnicy wymieniali między sobą przepisy, powstał pomysł stworzenia Zatorzańskiej książki kucharskiej - do realizacji w przyszłych działaniach projektowych bądź pozaprojektowych. Założeniem projektu było łączenie pokoleń we wspólnym działaniu i wzmacnianie więzi rodzinnych. Warsztaty odbywały się w plenerze, w razie niepogody była możliwość wykorzystania nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń Rady Osiedla Zatorze. Na potrzeby promocji wydarzeń wydrukowane zostały i rozkolportowane plakaty. Zarządzanie projektem i organizacja wydarzeń były realizowane wolontaryjnie (Bożena Bączek).
Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli mieszkańcy Zatorza, zarówno uczestnicy warsztatów, jak i ich obserwatorzy. Działania potwierdziły naszą obserwację z dotychczasowych doświadczeń - aktywizujące formy warsztatowe realizowane w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców (podwórka, przestrzeń publiczna) w znaczący sposób wpływają nawet na ich obserwatorów, przyczyniając się do wzrostu ich zaangażowania na rzecz lokalnego otoczenia i społeczności. Szczególnym beneficjentem były rodziny z dziećmi. Wspólne działania wpłynęły u nich na wzrost więzi rodzinnych, przyczyniły się do pobudzenia kreatywności, dały szanse na powstawanie nowych pomysłów na wspólne i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Realizacja kolejnego już projektu aktywizującego mieszkańców wpłynąła też pozytywnie na wizerunek dzielnicy, wciąż jeszcze postrzeganej jako niebezpieczna i zagrożona patologią. Projekt wpłynął na podniesienie jakości oferty rodzinnego spędzania wolnego czasu na olsztyńskim Zatorzu. Były to kolejne działania grupy "Współtworzę Zatorze" przyczyniąjące się do wzrostu coraz silniej przejawiającego się na Zatorzu lokalnego patriotyzmu i zaangażowania w sprawy dzielnicy. Zaobserwowaliśmy też pogłębienie więzi sąsiedzkich na podwórkach, na których były realizowane warsztaty.

Tytuł: Młodość nie jedno ma imię - kształtujemy postawy, zainteresowania oraz umiejętności młodzieży z Gminy Świątki.
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Świątkach przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Warmii”
Czas trwania projektu: 05.09.2016 – 23.11.2016
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Świątkach

Uczniowie z klas drugich i trzecich Gimnazjum Publicznego uczestniczyli w warsztatach filmowych prowadzonych przez pana Andrzeja Wojnacha - wykładowcę łódzkiej szkoły filmowej. Umiejętności nagrywania i tworzenia filmów będą przez gimnazjalistów wykorzystane przy realizacji projektów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie z klas drugich brali także udział w zajęciach z trenerem personalnym w zakresie dietetyki czyli w jaki sposób należy się prawidłowo odżywiać w okresie dojrzewania. Warsztaty te są powiązane z realizacją podstawy programowej z biologii. Dziewczęta z wszystkich klas uczestniczyły w spotkaniu z kosmetyczką, która przekazała im wiedzę na temat higieny i pielęgnacji skóry w okresie dojrzewania. Chłopcy z wszystkich klas wzięli udział w zajęciach praktycznych z treningu siłowego.

Tytuł projektu: ZDROWA JA ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
Realizator: „SILNI RAZEM W KRASZEWIE”
Okres realizacji projektu: 04.05.2016 r. – 29.07.2016 r.


Głównym celem projektu była poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 15 osób w wieku 60 +, mieszkańców wsi Kraszewo poprzez umożliwienie im udziału w spotkaniach z dietetykiem, rehabilitantem , warsztatach na temat zdrowego żywienia, udział w wyjeździe  w okresie od 04.05.2016 r. – 29.07.2016 r. Uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Planetarium i Muzeum Przyrody w Olsztynie, oraz w drodze powrotnej odwiedzili  pola lawendowe w Nowym Kawkowie.                                                                         
Działania podjęte w projekcie obejmowały spotkanie z dietetykiem w bibliotece w Kraszewie. Celem spotkania było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat diet odpowiednich dla ich wieku i dostosowanych do ich problemów zdrowotnych. Dietetyczka dokonała pomiaru wagi i innych parametrów ciała uczestników a  wyniki omówiła z każdym indywidualnie. Panie zasypały prowadzącą mnóstwem pytań ale żadne nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi.
Następnie odbyło się spotkanie z rehabilitantem. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z rodzajami i technikami ćwiczeń, które mogą usprawnić ich poruszanie się, zmniejszyć bóle kręgosłupa, poprawić kondycję fizyczną. Panie bardzo zaskoczyły prowadzącą, ponieważ mimo zaawansowanego wieku po części teoretycznej bardzo aktywnie ruszyły do proponowanych ćwiczeń. W miarę swoich możliwości wykonywały wszystkie zaproponowane ćwiczenia. Zapału nie brakowało, wręcz przeciwnie chęci zostały rozbudzone do dalszej pracy nad swoim ciałem.  Trzecie warsztaty dotyczyły zdrowej żywności.. W czasie warsztatów uczestnicy wspólnie przygotowali zdrowe potrawy.  Panie, pod okiem instruktora, z zapałem przygotowały pyszne, zdrowe pierożki, sałatki a prawdziwym rarytasem okazały się ciasteczka, które można jeść nawet na diecie. 5 lipca wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami i wolontariuszami stawili się o 8 rano w bibliotece, ponieważ był to dzień wyjazdu do Planetarium i Muzeum Przyrody w Olsztynie, oraz w drodze powrotnej odwiedziliśmy  pola lawendowe w Nowym Kawkowie. Celem wyjazdu była  możliwość obejrzenia seansu pod kopułą planetarium, zwiedzenie  muzeum przyrody. Pola lawendowe były  doskonała  okazją do regeneracji sił fizycznych i prawdziwą  ucztą dla  oczu. Humory dopisywały wszystkim i nikt po udanych seansach, zwiedzaniu i spacerach , nie śpieszył się do domu. Panie prosiły o kolejne równie atrakcyjne wyjazdy i spotkania. 13 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące nasze działania. Uczestnicy projektu wraz z wolontariuszami i członkami grupy nieformalnej, przy herbatce i słodkim poczęstunku obejrzeli zdjęcia wykonane w czasie spotkań i wymienili swoje doświadczenia. Miło było posłuchać jak wiele skorzystali i zapamiętali ważnych informacji, które przekazali członkom rodzin a nawet sąsiadom. Wszystkie panie zadeklarowały chęć udziału w podobnych warsztatach, spotkaniach, wyjazdach  w przyszłości.
Główne efekty osiągnięte w  projekcie to: poprawa kondycji zdrowotnej i psychicznej 15 osób w wieku 60 +, wzrost ich wiedzy na temat zdrowego odżywiania, uprawiania ćwiczeń dostosowanych do ich problemów zdrowotnych, stosowania odpowiednich diet. Poznanie potraw, które urozmaicą ich codzienne menu. Osiągniętym  dobrem wspólnym jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej całej społeczności wsi Kraszewo dzięki osobom, które  czynnie brały udział w spotkaniach i przekazywały swoje nowo nabyte umiejętności, wiedzę, ćwiczenia zarówno domownikom, sąsiadom.  Swoją aktywnością i sprawności, postawą zmobilizują młodsze pokolenie do aktywnego spędzania czasu i dbania o swoje zdrowie.

Tytuł projektu: Pierwsze Biuro dla „Patrii”
Realizator: Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo – Patriotyczne „Patria”
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 - 30.09.2016


Stowarzyszenie Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne "Patria" stawiała sobie za cel stworzenie i zagospodarowanie biura Stowarzyszenia "Patria" do celów statutowych. Celem zakupu urządzeń biurowych w postaci laptopa, drukarki, laminatora, kilku ryz papieru z długopisami i pisakami było szersze promowanie naszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Patria” stała się samodzielną, niezależną i samowystarczalną instytucją, ponieważ nie muszą już wynajmować urządzeń biurowych, co znacznie ułatwi pracę w realizacji zadań z zakresu działań statutowych.

Tytuł projektu: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty
Realizator: Grupa lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty
Okres realizacji: 01.03.2016-08.07.2016


Projekt o nazwie "Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty" był realizowany przez Grupę lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla mieszkańców sołectwa, w którym mogliby odpocząć i spotkać się z sąsiadami, zwiększając zarazem ofertę spędzania wolnego czasu. Projekt ten miał również na celu otworzyć społeczność na potrzeby lokalnej wspólnoty oraz wzmocnić więź społeczną naszych mieszkańców. Nastawiony był również na zachęcenie mieszkańców do aktywnego trybu życia, poprzez uprawianie sportu.
Projekt składał się z kilku głównych działań. Pierwszym działaniem było przygotowanie terenu i wykopanie dołków potrzebnych do posadzenia drzew i krzewów. Następnie zostały zakupione rośliny ozdobne i posadziliśmy je wspólnie z mieszkańcami, którzy chcieli się przyłączyć do działania. Kolejnym etapem było stworzenie boiska do piłki siatkowej i zbudowanie skalniaka. Działaniem kończącym realizację projektu było zorganizowanie ogniska integracyjnego z rodzinnym turniejem piłki siatkowej.

Tytuł projektu: SPRAWNA WIOSNA
Realizator: AKTYWNI DLA ZDROWIA
Okres realizacji projektu: 15.03.2016-09.08.2016


Projekt został zrealizowany w Dobrym Mieście. Zostało przeprowadzonych 20 godzin zajęć sportowych, rehabilitacyjnych, rozciągających oraz kondycyjnych. Na zajęcia uczęszczało od 7 do 10 osób. Przed przystąpieniem do projektu każda z pań wypełniła ankietę zgłoszeniową do projektu. Wszystkie kobiety miały ukończone 50 rok życia, z związku z czym zostały zakwalifikowane. Podczas zajęć panie wykazywały się ogromną chęcią oraz zaangażowaniem w ćwiczenia pokazywane przez instruktora. Bardzo chwaliły sobie jego doświadczenie w pracy z osobami starszymi, zwłaszcza, że część z nich brała już udział w poprzedniej edycji zajęć usprawniających dla seniorów realizowanego również z programu FIO. Oprócz wcześniej wymienionych działań został również zorganizowany marsz z kijkami nordic walking brzegiem Łyny. Seniorki poznały technikę chodzenia na kijkach. W przerwie podczas marszu zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Panie mimo, że są mieszkankami Dobrego Miasta do tego czasu nie wiedziały, że w ich mieście jest takie piękne miejsce na spędzenie aktywnie czasu. Mamy tak wiele obiektów i ofert a tak bardzo mało jest tam obecnych osób starszych. Realizacja projektu zmieniło tą sytuację. Projekt przyniósł dużo korzyści dla uczestniczek projektu. Oprócz wiadomych efektów jakim była poprawa kondycji fizycznej, panie miały okazję do regularnego wyjścia z domu, po to aby spotkać się z koleżankami i miło spędzić czas.  Realizacja projektu pokazała, że niesprawność ruchowa spowodowana starzeniem się nie musi być chorobą i powodem do wycofywania się z aktywności i że na ten stan nie musi mieć wpływu ubogi portfel emeryta/rencisty.

Tytuł: Ogród dziecięcy
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna Młodzi i aktywni przy Stowarzyszeniu „Nasza Wieś”
Czas trwania projektu: 04.05.2016 – 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu: Frączki

Od kilku lat we wsi Frączki organizowane są akcje "upiększania wsi", w których udział biorą w większości dorośli mieszkańcy. Celem realizacji projektu było zachęcenie i wdrożenie do pracy na rzecz wspólnego dobra najmłodszych mieszkańców - dzieci, które uczą się dbać o rośliny oraz współuczestniczą w życiu wsi. W ramach realizacji projektu został utworzymy duży klomb kwiatowy, przy wjeździe do Frączek, który był  miejscem  do zajęć ogrodniczych skierowanych do dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy wiejskiej.

Tytuł projektu: Taneczne Smyki
Data realizacji: 01.09.2014 do 28.11.2014
Realizator: Grupa nieformalna Rodzice na lepszy START przy Stowarzyszeniu „Dobre Przedszkole”
Kwota dofinansowania: 1.640,00 zł


Głównym celem projektu było zapewnienie najmłodszemu społeczeństwu rozwoju  ruchowo-muzyczno-rytmicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych warsztatów tanecznych, na których dzieci uczyły się tańca współczesnego Hip Hop, Break Dance, tańca w stylu Jazz jak również tańców towarzyskich. W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostały warsztaty w 2 grupach wiekowych po 15 dzieci: 4-6 lat i 7-8 lat. Poprzez działania obudzona została w dzieciach aktywność ruchowa, ukazana została nowa forma aktywnego spędzania czasu wolnego, ukształtowana poprawna sylwetka oraz rozwinięcie talentów muzyczno-rytmicznych.

Tytuł projektu: Wieś kobietami malowana
Realizator: Stowarzyszenie PASARGA
Kwota dofinansowania: 3050,00 zł
Data realizacji: 01.09.2014-30.11.2014


W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia sportowo rekreacyjne zwiększające aktywność 30 kobiet w wieku 15-50 lat. Odbyło się 15 godzin aerobiku, 15 godzin zumby i 10 godzin nauki pływania na braniewskim basenie. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. Wraz z upływem kolejnych godzin zajęć zaobserwowano, że kobiety coraz śmielej i z większą pewnością wyrażały swoje opinie, potrzeby zmian. Poprawiła się komunikacja i relację między uczestniczkami oraz chęć działania w grupie. Kobiety zaczęły inicjować swoje pomysły na dalsze wspólne działanie na rzecz rozwoju miejscowości. Wieś wzbogaciła się o więcej zmotywowanych liderek, które oprócz kontynuacji zajęć sportowych, gotowe są do realizacji wielu ważnych i potrzebnych działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Tytuł projektu: Wspólnie działamy o Bzowiec dbamy
Realizator: Aktywni Bzowianie przy Stowarzyszeniu „Działajmy wspólnie”
Kwota dofinansowania: 2880,00 zł
Data realizacji: 29.08.2014-28.11.2014


Projekt polegał na zadbaniu o wygląd i estetykę wsi, a zwłaszcza terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy zagospodarowali teren przy świetlicy wykonując betonowy stół oraz ławki wokół niego. Zostało stworzone miejsce do organizowania spotkań integracyjnych, wydarzeń kulturalnych i animacji ruchowych.

 

Tytuł projektu: Spotkania z tradycją
Realizator: Uniwersytet III wieku przy Stowarzyszeniu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł
Data realizacji: 15.08.2014-30.11.2014


Pomysłem na projekt z wielokulturowości był fakt, że na terenie naszego regionu w ramach akcji przesiedleńczych przewieziono wiele rodzin z regionów Ukrainy, Białorusi, Wileńszczyzny, Polski. Mieszkając na Warmii chcieliśmy poznać tradycję Warmiaków, ale też kulturę i tradycję ludności przesiedlonej. Projekt rozpoczął się wykładem Edwarda Cyfusa rodowitego Warmiaka, który przedstawił w powieściach życie Warmiaków przed wojną, w okresie wojennym i po wojnie. Wspomnienia te opublikował w książce „A życie toczy się dalej – rodzinna saga”. Książka cieszy się dużą popularnością wśród uczestników projektu. Pan Cyfus jest autorem wielu publikacji pisanych w gwarze warmińskim. Następnym krokiem było nawiązanie kontaktu z  panem Jarosławem Kellerem przewodniczącym Związku Ukraińców w Braniewie. On to wstępnie przedstawił nam dzieje Związku Mniejszości Ukraińskiej w Braniewie i zaprosił uczestników projektu na koncert „Ukraińskie Barwy Pogranicza” w dniach 10-12.10.2014 r, w BCK. W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie we Fromborku, które rozpoczęło się od zwiedzania Izby Regionalnej.  Następnie odbyło się spotkanie z Warmiakami w restauracji DON ROBERTO, gdzie przy regionalnym poczęstunku słuchano warmińskich opowiadań, wspomnień, wspólnie śpiewano ludowe warmińskie piosenki.  W imprezie wzięło udział 66 osób. Wiele osób nawet z Fromborka po raz pierwszy zwiedziło Izbę Regionalną z pamiątkami rodzin tu żyjących. Wykład Jadwigi Semków odbył się w BCK i uczestniczyło w nim 59 osób, podczas którego została przedstawiona historia Warmii i ludności tu żyjącej, ich zwyczaje, stroje, codzienne życie i walka o swoją tożsamość.  W dniu 12.11.2014 r. odbył się wyjazd 43 osób do Górowa Iławeckiego, gdzie zwiedzili Cerkiew Grekokatolicką z unikalnymi obrazami i polichromiami naściennymi światowej sławy artysty Jerzego Nowosielskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na teren szkoły, gdzie zostali przyjęci przez posła Rzeczypospolitej pana Mirona Sycza, dyrektorkę szkoły panią Olgę Sycz oraz dyrektora Gimnazjum nr 1 pana Dariusza Hawrylca. Odbyło się spotkanie z młodzieżą kultywującą swoją tożsamość.  W dniu 22.11.2014 odbyło się spotkanie z Mniejszością Niemiecką na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie, natomiast 27.11.2014 spotkanie z mniejszością ukraińską w Lelkowie.  Udział w projekcie pokazał losy Polaków i mniejszości narodowych. Nauczył szacunku do zwyczajów i kultur ludzi różnego pochodzenia.

Tytuł projektu: Gotuj sam
Data realizacji: 01.09.2014-20.11.2014
Realizator: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej we Franknowie przy Stowarzyszeniu Talent Aktywność Rozwój Tolerancja START
Kwota dofinansowania: 2105,00 zł


Głównym celem projektu było zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania nowych możliwości, ciekawego i twórczego spędzania czasu, rozwijania nowych umiejętności, poprawa świadomości na temat zdrowego żywienia. Grupa zainicjowała cykl spotkań w czasie których uczestnicy uczyli się robić sałatki, pierogi, piec gofry, robić kanapki, piec frytki oraz przygotowywać pełnowartościowe posiłki. Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszeni byli również rodzice, aby pokazać im jak w twórczy i pożyteczny sposób można spędzać czas ze swoimi dziećmi. W czasie tych spotkań uczyliśmy dzieci samodzielności i pracy w grupach, pokazywaliśmy, że przygotowywanie posiłków to wspaniała okazja żeby włączyć się w życie rodziny. Podsumowaniem warsztatów była impreza zorganizowana dla uczestników warsztatów i zaproszonych przez nich gości, w czasie której uczestnicy pochwalili się nabytymi umiejętnościami. Rozdane zostały dyplomy za uczestnictwo w projekcie oraz kalendarze ze zdjęciami wykonywanymi w czasie trwania projektu i przepisami wybranymi przez dzieci. Dzieci zaśpiewały piosenkę, która towarzyszyła im przez cały czas trwania projektu. Słowa piosenki na prośbę dzieci znalazły również swoje miejsce w kalendarzu.


Tytuł: Miejsce spotkań wielu pokoleń nad jeziorem w Bukwałdzie
Nazwa realizatora/osoby reprezentującej grupę nieformalną: Grupa nieformalna ZDESPEROWANE przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Bukwałd
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu: Bukwałd

W sercu wsi miejscowości Bukwałd jest jezioro, które skupia nie tylko mieszkańców, ale również turystów i gości z innych miejscowości. Zagospodarowany plac wkoło jeziora wygląda imponująco i bardzo cieszy oko. W ramach projektu został wyczyszczony i obłożony kamieniami rów przy plaży oraz zostało zrobione palenisko i ławki wkoło niego.
Zrobienie tego miejsca podniosło, bardzo wygląd estetyczny terenu wkoło jeziora. Dzięki takiej inwestycji realizując projekt i przeprowadzając wszystkie zajęcia, oraz spotkania plenerowe kończymy przy ognisku. Bardzo sympatyczne spotkania mieszkańców w takiej scenerii przyczyniają się do tego, że mieszkańcy  otwierają się na drugiego człowieka , rodzą się niesamowite pomysły co jeszcze możemy zrobić. Zajęcia , które zostały przeprowadzane w ramach projektu (dzień matki, dzień rodziny, Sobótka Bukwałdzka) były prawdziwą eksplozją zainteresowania ze strony dzieci jaki i dorosłych. Przez miesiące wakacyjne odbywały się spotkania w świetlicy i w scenerii plenerowej nad jeziorem. Miejsce na ognisko jest bardzo praktyczne, korzystają z niego mieszkańcy, ale również turyści, którzy przyjeżdżają na plażę.

Tytuł projektu: Pionierzy - forpoczta Bursztynowego Portu
Realizator: Pionierzy - Bursztynowego Portu
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł


Na elbląskiej Wyspie Spichrzów odbyła się plenerowa impreza historyczna „Powstaje port”. Około 200 odtwórców historycznych z Polski i Rosji uczestniczy w VII Międzynarodowym Festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Atrakcje takie jak: turnieje walk wojowników, pokazy ognia, bieg niewiast, czy występy zespołu muzyki dawnej a nawet rejsy łodziami Wikingów to atrakcje, których na imprezie dla turystów nie zabrakło. Organizatorem tego wydarzenia była Grupa Truso oraz Elbląska Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu, której partnerowała grupa Pionierzy Bursztynowego Portu, założona i funkcjonująca dzięki pomocy finansowej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt przewidywał:
-  Utworzenie grupy: Pionierzy Bursztynowego Portu
- Zintegrowanie i zgranie grupy przez wspólne działania: samodzielne szycie kostiumów, przygotowanie oraz realizację festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”
- Nadanie osobowości prawnej poprzez zarejestrowanie fundacji dla otwarcia możliwości działań projektowych.
- Wzmocnienie, tworzenie i promowanie regionalnych produktów turystycznych „Bursztynowy Port ”, Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”oraz elbląskich marek światowych „Wikingowie”, „Bursztyn” i „Kanał Elbląski” poprzez działania historyczno-kulturalne.
- Promowanie historii, dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.
Pionierzy Bursztynowego Portu, grupa nieformalna, powstała między innymi dzięki środkom z FIO, stała się jednym z partnerów wieloletniego projektu pn. Bursztynowy Port – Alternatywny Ośrodek Kultury.
Utworzenie grupy miało na celu stworzenie przestrzeni dla samorealizacji i rozwoju młodych ludzi ze środowisk społecznie zaniedbanych. Poprzez działania grupy młodzież pracując, ucząc się i bawiąc zaangażowała się czynnie w działania kulturalne w mieście. Młodzi ludzie przygotowywani są do życia w społeczeństwie obywatelskim poprzez takie zabiegi, jak np. warsztaty samodzielnego szycia kostiumów, pomoc w organizowaniu i realizacja wspomnianego festiwalu Wikingów. Działacze promowali imprezę, przygotowywali cały teren pod festiwal, dyżurowali w trakcie jego trwania, udzielali informacji turystom i w końcu sprzątali po plenerowej zabawie. Sprzyjało to integracji i aktywizacji młodzieży, co było jednym z celów projektu dotowanego przez FIO.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7.450 zł, a kwota dofinansowania PO FIO WML 5.000 zł. Projekt realizowała grupa "Pionierzy Bursztynowego Portu", natomiast wnioskodawcą było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Tytuł projektu: Od opowiadania do działania
Realizator: Grupa nieformalna SPLOT
Kwota dofinansowania: 4.100,00 zł


Projekt obejmował m. in. organizację prelekcji i warsztatów o historii mieszkańców wsi („Skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy” - prelekcja dr J. Domino, warsztaty dziennikarskie („Zostanę rodzinnym detektywem?”- prowadzący R. Gruchalski), warsztaty z lapboka („Moje siedlisko w teczce - Lapbook - sposób zbierania informacji” prowadzone przez p. E. Mieczkowską) oraz warsztaty stolarskie, które poskutkowały powstaniem nowych ławek wypoczynkowych. Projekt miał na celu ocalić od zapomnienia, powojenne dzieje wsi Władysławowo i przybliżyć życie jej mieszkańców. W ramach warsztatów, między innymi opracowywano przewodnik po Władysławowie i wykonywano tablice informacyjne o historii wsi. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.970 zł, z czego ponad połowę, bo 4.100 zł, pokryła kwota dotacji. Podsumowaniem projektu była impreza integracyjna „Kartoflane Świętowanie” nawiązująca w treści do wykopek i zbierania kartofli. Podczas spotkania odbyła się gala uczestników konkursu plastycznego „Mój żuławski dom i ogród”, nie zabrakło czasu na degustację potraw z ziemniaków ale i na oglądanie wystawy zdjęć. Na festynie promowane było wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Pracownicy DPS i Warsztatu Terapii Zajęciowej zadbali o przygotowanie części menu, organizację zawodów i oprawę muzyczną a członkinie stowarzyszenia serwowały kartoflane przysmaki. Wspólna zabawa służyła integracji międzypokoleniowej. Takimi działaniami DPS „Krokus” daje świadectwo gotowości do współorganizowania różnych przedsięwzięć z organizacjami i społecznością lokalną.

Tytuł projektu: Rewitalizacja stawu położonego w Babiej Dolinie
Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy
Kwota dofinansowania: 4.687,00 zł


Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy zakończyło realizację projektu związanego z rewitalizacją stawu położonego w "Babiej Dolinie", współfinansowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”. Projekt ten zakładał zakupienie i zamontowanie ławek i koszy na śmieci, wyłożenie polbrukowej nawierzchni dookoła miejsc siedzących, uformowanie nowego brzegu stawu, wykonanie nasadzenia i skalnianek z roślinnością ozdobną. Wykonanie zadania zaplanowano na okres od lipca do końca września. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.702,50 zł, a kwota dotacji 4.687 zł.
Prace ziemne przy projekcie zaczęły się dopiero pod koniec sierpnia, ale pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i późnego terminu rozpoczęcia oczyszczania i odmulania stawu, zadanie rewitalizacyjne udało się zakończyć z sukcesem. Po chaszczach nie zostało najmniejszego śladu, w miejsce pustej przestrzeni pozyskanej przez wycięcie krzaków posadzone zostały krzewy (ponad 100 sztuk), wykonane zostały klomby i zasiana trawa.
Głównymi celami projektu było pogłębienie integracji i współpracy mieszkańców wsi Sąpy, propagowanie idei utrzymania porządku i estetyki w miejscach publicznych oraz zagospodarowanie przestrzeni wokoło stawu wiejskiego. Poprzez pomoc finansową z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich cele zostały osiągnięte.


Tytuł projektu: Borzynowo na nowo
Realizator: Aktywne Borzynowo
Kwota dofinansowania: 4.600,00 zł


Grupa nieformalna „AKTYWNE BORZYNOWO” wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borzynowie zakończyła realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Zwieńczeniem owego projektu była organizacja uroczystości, na której Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski, złożył podziękowania realizatorom zadania. Wartość całego projektu wyniosła 8.210 zł, z czego ponad połowa, 4.600 zł, pochodziła z dotacji.
Projekt obejmował działania polegające na poprawie wizerunku wsi Borzynowo, jej rozpoznawalności i nauce świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie. W ramach realizowanego mikroprojektu "BORZYNOWO NA NOWO" mieszkańcy wsi wykonali m.in.: prace polegające na przygotowaniu świetlicy do malowania, prace heblarskie, składanie ławek i przygotowanie miejsca na ognisko. Mieszkańcy zaangażowali się w wyszukiwanie starych fotografii, które potem znalazły się na wystawie wraz z zebranymi eksponatami, pomocnymi do poznania historii Borzynowa. W tym celu powstała także kronika miejscowości.
Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „Borzynowo na nowo” nie tylko zintegrował mieszkańców czy przyczynił się do remontu świetlicy, ale także był ogniwem do zapoczątkowania spotkań integracyjnych oraz chęci dalszego polepszania wizerunku miejscowości.


Tytuł projektu: „Kreatywny start KreArtu”
Data realizacji: 01.04.2016 - 30.06.2016
Realizator: Fundacja Kreacji Artystycznej KreArt
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2600,00 zł, wkład własny 748,00 zł


Projekt zakładał zakup niezbędnych materiałów do dalszej działalności fundacji KreArt. Dzięki zakupionym narzędziom otrzymała ona możliwość profesjonalnego przedstawiania efektów pracy, a także prowadzenia administracji Fundacyjnej. Jest to podstawa do realizacji dalszych planów i założeń organizacji, które będą się rozwijać wraz z nowymi środkami finansowymi. W trakcie projektu zostały zakupione narzędzia: laptop, aparat cyfrowy, mikrofon zewnętrzny i głośniki.

Tytuł projektu: „Odtworzenie tradycji mazurskiej pod tytułem Równianka - warsztaty”
Data realizacji: 04.05.2016 - 30.09.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Tanecznicy”  działająca przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Tanecznik
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 1500,00 zł, wkład własny 2515,00 zł


W ramach planowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży w celu nauki tradycji mazurskiej  tzw. "Równianka". Równianka to nazwa wieńca symbolizującego koniec prac żniwnych w polu. Celem projektu było promowanie tradycji i zwyczajów mazurskich gminy Jedwabno. Dobrem wspólnym dla lokalnego środowiska była integracja poprzez spotkanie z tradycją mazurską ukazaną w formie warsztatów oraz inscenizacji teatralnej. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj-sierpień 2016 roku w dwóch grupach utworzonych z uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie w wieku od 10 do 13 lat. Z warsztatów skorzystało 20 uczestników. Zajęcia warsztatowe odbywały się w sali użyczonej nieodpłatnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie. Kulminacja przedsięwzięcia miała miejsce w dniu 28 sierpnia 2016 roku na stadionie w Jedwabnie podczas Dożynek Powiatowych, gdzie uczestnicy warsztatów wystawili inscenizację obrzędową zgromadzonej publiczności. Według szacunków przedstawienie obejrzało ponad 1000 osób. Zrealizowany projekt korzystnie wpłynął na integrację małych środowisk na terenie Gminy Jedwabno. Rozpowszechnił piękno tradycji mazurskich zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Zrealizowane przedsięwzięcie pozostawiło na odbiorcach duże wrażenie artystyczne i pogłębiło wiedzę o tradycjach mazurskich. Zrealizowany projekt w znaczący sposób wpłynął na podniesienie poziomu atrakcyjności terenu gminy Jedwabno i jej mieszkańców.

Tytuł projektu: „Kamionka pachnąca ziołami”
Data realizacji: 15.03.2016 - 29.07.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Razem w Kamionce” działająca przy Centrum Doradczym Programów Pomocowych
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 1451,86 zł


Tegoroczny projekt "Kamionka pachnąca ziołami" skupił się na edukacji ekologicznej mieszkańców. Głównym tematem były zioła, które maja zastosowanie zarówno w kuchni jak i w lecznictwie, a ponad to zakątki ziołowe pięknie wyglądają w naszych ogródkach. W celu dokładnego poznania wszystkich tajników  wykorzystania ziół w codziennym życiu, zorganizowany został cykl 3 dniowych warsztatów ogrodniczych/ekologicznych. Kluczowym zadaniem na  pierwszego spotkania było przygotowanie rozsad, która zostały wykorzystane w kolejnych warsztatach, każdy z uczestników nauczył się starannego doboru nasion, tak aby nasze zioła były mocniejsze i a ich żywotność w doniczkach i ogródku była dłuższa. Drugie warsztaty poświęcone zostały ziołom w kuchni, czyli wykorzystanie ziół w przygotowaniu codziennych posiłków. Na ostatnich warsztatach skupiono się na krzewach i drzewach przyjaznym ptakom. Wszystkie warsztaty odbywały się w Kamionce i właśnie tu powstały "zakątki" wysadzone ziołami i krzewami.